Weijers Riooltechniek live met Metacom Essentials en ACT

Weijers Riooltechniek uit Nijmegen heeft gekozen voor digitalisering met het Metacom Platform. Het bedrijf zocht naar een alles-in-één oplossing om efficiency te behalen en papieren processen uit te bannen voor planningsprocessen en het beheren van afvalstromen en stortvakken. Nu hebben zij bijna al hun bedrijfsprocessen geborgd in Metacom.

Dit is Weijers Riooltechniek

De naam verklapt het al: Weijers houdt zich bezig met diverse werkzaamheden op het gebied van rioolbeheer en rioolonderhoud. Maar, dit is niet altijd zo geweest. Eigenlijk is het bedrijf agrarisch van aard. Zo is er door de jaren heen een uitgebreid dienstenpakket ontstaan. Van gladheidsbestrijding tot veegdiensten en van groenbeheer tot het aanbieden van een tien meter lange weegbrug. Dat Weijers niet alleen kleine opdrachten aanneemt, blijkt wel uit hun meest recent gewonnen opdracht. Voor de volledige Nederlandse overheid (600 locaties) gaan zij vier jaar lang en vier keer per jaar alle vetafscheiders legen. Een gigantische opdracht voor het bedrijf uit Nijmegen.

Behoefte aan alles-in-één

Voorheen deed Weijers al wel ‘iets’ met digitalisering. Maar sprake van integratie, dat was er niet. Medewerkers gebruikten verschillende losse applicaties, waar data apart in opgeslagen werd. Hierdoor werkte niet iedereen met dezelfde informatie en was er niet voldoende inzicht. Het kantoorpersoneel was meer dan een halve dag kwijt aan het controleren van de dagstaten. Mark Hollander (bedrijfsleider bij Weijers Riooltechniek): ‘’Als dit straks online verloopt in plaats van op papier, wordt het veel makkelijker om te verwerken. Dat gaat ons veel tijd en overtypwerk besparen.’’

Naast de stap om alle processen voor het kantoorpersoneel in Metacom te borgen, koos Weijers er namelijk voor ook voor om de rest van het bedrijf mee te nemen in de digitalisering. Iedereen die uren moet verantwoorden gaat met urenregistratie in Metacom Online werken. Van rioolinspecteur tot aan de bijrijders op de vacuümwagen, voor iedereen zijn papieren urenbriefjes verleden tijd. Officieel zou dit proces per 1 augustus pas live gaan, maar het lijkt erop dat we dit naar voren kunnen halen omdat de implementatie sneller verliep dan verwacht. Mark:

Uren boeken in Metacom Online is zo gemakkelijk, dat gaat iedereen lukken.

Een digitaal afvalproces

Omdat Weijers afval inzamelt en verwerkt, is een goede registratie van Amice- en afvalstroomnummers een randvoorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Maar, Weijers wilde ook weten hoeveel afval er nu daadwerkelijk per rit werd ingezameld. Om die reden werd ook het Afval- en Containertransport package van Metacom Online ingezet. Hiermee is het nu mogelijk werkopdrachten digitaal aan de chauffeur door te geven en de weging op de weegbrug automatisch uit te voeren. Daarnaast hebben chauffeurs de digitale begeleidingsbrief, zodat papier in de wagen verdwenen is. Mark: “Het kwam nog wel eens voor dat een chauffeur voor verrassingen kwam te staan op locatie. Zonder de juiste papieren op zak, kon hij het werk niet uitvoeren. Tegenwoordig kan de informatie digitaal uitgewisseld worden. Zo vergeet hij nooit wat en bereiken we een veel efficiënter proces. Vooral voor onze nieuwe opdracht voor de Overheid is dit een belangrijk pluspunt. Dat is wel zo makkelijk. “

Metacom ook voor MKB bedrijven

Bij VanMeijel worden oplossingen ontwikkeld voor bedrijven die actief zijn in de bouw en de infra. Inmiddels maken ruim 20 bedrijven ook gebruik van de oplossingen voor Afval- en Containertransporten, en dit aantal neemt snel toe. Mark: “We hebben gezocht naar een pakket dat ons als MKB-bedrijf goed ondersteunt. En dan is eigenlijk de spoeling best dun.”

Met het ACT-package wordt het ook voor MKB-bedrijven mogelijk om: digitaal te rijden, wegingen te koppelen aan commerciële afspraken, stortvakken te beheren en de meldingen aan de LMA te verzorgen. “Het feit dat we de package snel konden koppelen aan ons Metacom ERP-pakket, maakte dat we onze behoefte hiermee snel in konden vullen”.

Digitalisering: stap voor stap

Door niet alleen de mensen op kantoor met het Metacom Platform te laten werken, maar ook de medewerkers buiten, maakt Weijers grote stappen. Mark is tevreden met de resultaten tot nu toe. ‘’Ik ben blij dat we in een vrij korte periode veel processen na elkaar op hebben kunnen pakken.’’ Weijers heeft nog meer ambities op het gebied van digitalisering, maar dat is iets voor de langere termijn.

Meest recente artikelen

Alle artikelen