Factuurautomaat verder geoptimaliseerd

Wat je als kraanbedrijf niet wilt, is uitgevoerd werk zonder hiervoor betaald te krijgen. Of dat een opdrachtgever discussie voert over de kosten die berekend worden. Dit alles voorkom je door gebruik te maken van de factuurautomaat binnen Metacom Essentials.

Werken volgens afspraak

Binnen Metacom Essentials is relatie- en prijsbeheer, planning, uitvoering en facturatie volledig geintegreerd. Onder water zijn prijsafspraken gekoppeld aan een werkopdracht. Zo weet het systeem op basis van de geregistreerde tijden en werkzaamheden welke prijzen (inclusief een onbeperkt aantal variaties voor toeslagen, aanrijtijden, kosten hulpstukken etc.) jij hebt afgesproken met jouw klant.

Een optimaal werkproces

Dit proces is nu nog verder geoptimaliseerd; zodra de uitvoerder in de app van de machinist aftekent voor verricht werk, genereert de factuurautomaat automatisch een ‘voorstel te factureren bedragen’ op. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsafspraken en uitzonderingen die zijn vastgelegd. Hierop kun jij hier nog aanpassingen maken, bijvoorbeeld als je een bedrag niet wilt berekenen of juist extra wilt toevoegen.

Discussie voorkomen

Toch ontstond nog wel eens discussie over de berekende kosten. Om dit te voorkomen wordt nu de afgetekende werkbon uit de app automatisch toegevoegd aan de factuur. Dit voorkomt discussie omdat de klant akkoord is gegaan met de werkzaamheden zoals op de bon vermeld. Ook is het mogelijk automatisch een mandagenregister te genereren en met de factuur mee te sturen. Mandagen worden opgebouwd aan de hand van teruggeschreven werktijden van de machinisten. Zo ziet jouw klant welk werk is verricht, welke uren gewerkt zijn en waarmee de uitvoerder ter plaatse akkoord is gegaan. De automaat kan facturen opmaken en automatisch samenvoegen met de getekende werkbonnen of mandagenstaten; hiervoor is geen handwerk noodzakelijk. Zo voorkom je discussie en worden facturen sneller betaald.

Meest recente artikelen

Alle artikelen