Wijzigingen Landelijk Meldpunt Afvalstoffen per 1 juli 2022

Voor grip op (bouw)afval en het waarborgen dat bedrijven die met afvalstoffen werken dat conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving doen, melden afvalbedrijven de inname en afgifte van afval aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Voor deze verplichting wordt vanaf 1 juli 2022 een nieuwe werkwijze gehanteerd.

Wat gaat er veranderen?

Nu is het nog mogelijk om afval te melden met zowel Amice-nummers als handelsregisternummers. Vanaf 1 juli 2022 zal dit vervangen worden en kan alleen nog worden gemeld met een handelsregisternummer.

Onze oplossing

VanMeijel heeft meerdere softwareoplossingen voor afvalinzamelaars en recyclingbedrijven. Hiermee ondersteunen wij het primaire proces van deze bedrijven en borgen wij dat processen snel en efficiënt doorlopen worden. In onze software is het mogelijk om het handelsregisternummer van de ontvanger of -leverancier als herkenning te gebruiken. Alle bedrijfsgegevens worden bij invoer van het handelsregisternummer automatisch aangevuld.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Benieuwd naar de mogelijkheden met onze software?

Neem contact met ons op

Meest recente artikelen

Alle artikelen