Verplichte duurzaamheidsrapportage met nieuwe richtlijn CSRD

Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer aandacht krijgt, vooral in sectoren die traditioneel veel grondstoffen en energie verbruiken, zoals de bouwsector. Met de groeiende bewustwording van klimaatverandering en milieubescherming, worden bedrijven over de hele wereld aangemoedigd om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame methoden te omarmen. De nieuwe richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) heeft een significant effect op organisaties die nu meer dan ooit worden aangespoord om transparantie te bieden over hun duurzaamheidsprestaties. Wat zijn de consequenties en hoe werkt VanMeijel hier aan? Je leest het hier.

Wat is CSRD?
Met CSRD worden bedrijven verplicht te gaan rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Een organisatie moet dus kunnen laten zien hoe de werkzaamheden de duurzaamheid beïnvloeden. Dit komt bijvoorbeeld terug in het laten zien van uitstootgegevens van CO2 en stikstof. Maar ook in wat de organisatie doet om eventuele vervuilende werkzaamheden te beperken en/of te verduurzamen.

De richtlijn CSRD is op 1 januari 2024 ingevoerd. Op dit moment geldt deze verplichting alleen nog maar voor bedrijven die al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moesten voldoen. Per 1 januari 2025 worden alle grote ondernemingen verplicht deze richtlijn te volgen en per 1 januari 2026 de beursgenoteerde MKB-onderneming. Een bedrijf wordt als groot gezien wanneer deze aan minimaal twee van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Meer dan 250 medewerkers

  • Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar

  • Meer dan 25 miljoen euro op de balans

Ook invloed op kleinere bedrijven
Maar dit betekent niet dat ook kleinere organisaties geen invloed van CSRD gaan voelen. Leveranciers, partners of organisaties die samenwerken met deze ‘grote bedrijven’ zullen hier ook al mee aan de slag moeten. De richtlijn CSRD stelt dat de grote organisaties die rapportageplichtig zijn moeten rapporteren over hun hele waardeketen. Daarom zullen ook kleinere bedrijven als onderdeel van hun afnemers of leveranciers duurzaamheidsinformatie moeten leveren.

Duurzaamheidsontwikkelingen bij VanMeijel
Ook bij VanMeijel zijn we druk bezig met duurzaamheid. We willen het onze klanten graag makkelijker maken om inzicht te krijgen in de impact van hun activiteiten op het milieu en indien nodig ook aan de CSRD richtlijn te kunnen voldoen. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de nieuwe module duurzaamheidscalculatie ontwikkelt waarmee ondernemingen o.a. de uitstoot van CO2 en stikstof op een project kunnen berekenen. Ook kan je met deze calculatie bekijken wat het verschil is in prijs en uitstoot als je elektrisch materieel gebruikt ten opzichte van ander materieel. Nu de duurzaamheidscalculatie live is zijn we in de vorm van een studio aan het onderzoeken hoe onze software verder aan kan sluiten op duurzaamheidsontwikkelingen waaronder de CSRD. Om de behoeften van onze klanten in kaart te brengen zullen we klantinterviews gaan afnemen. Nieuwe ontwikkelingen zullen gedeeld worden op onze website.

Meest recente artikelen

Alle artikelen