Vebego Groen en VanMeijel starten een strategische samenwerking

Vebego Groen, ontstaan uit het samengaan van verschillende groenbedrijven die zich inzetten voor diverse groenprojecten; van advies over verduurzaming van de groene leefomgeving tot de uitvoering van het integrale groenbeheer, kiest voor Metacom als haar toekomstige ERP-oplossing. De implementatie van Metacom maakt voor de ruim 1200 medewerkers het werk slimmer en efficiënter en zorgt voor inzichtelijke resultaten. Er wordt geborgd dat alle registraties vanuit en rondom de projecten die worden uitgevoerd, gestroomlijnd verlopen. Om tot een optimale projectbewaking te komen en grip te houden op de projecten en financiële resultaten worden de registraties vanuit de projecten vastgelegd.

Bas Wijbenga, directeur van Vebego Groen, zegt hierover: “In 2021 hebben wij een RFP uitgeschreven omdat we uniform wilden werken over onze verschillende bedrijven heen. Daarnaast hadden wij de behoefte om meer grip te krijgen op onze projecten en ervoor te zorgen dat de software onze medewerkers ondersteunt en werk uit handen neemt. Hiervoor hebben wij een uitgebreide marktselectie gedaan, waarbij wij uiteindelijk zijn uitgekomen bij Metacom als het product dat het meeste aansluit bij onze processen. Met de inrichting van de eerste modules zijn we inmiddels gestart en medewerkers omarmen het systeem.”

Theo van Meijel, directeur van VanMeijel Automatisering: “We zijn verheugd dat Vebego Groen heeft gekozen voor Metacom. Al langere tijd ontwikkelen wij vanuit Metacom producten en oplossingen die zich specifiek richten op de groensector. We zien de keuze van Vebego als een bevestiging dat we de juiste keuze gemaakt hebben om qua ontwikkeling vol op het groensegment in te zetten. VanMeijel is er trots op dat een bedrijf als Vebego Groen kiest voor Metacom en wij zien uit naar een langdurige samenwerking”.

Een krachtige oplossing voor de groensector
Voor het invullen van de wensen van Vebego Groen wordt gebruik van gemaakt van Metacom+ als ERP-pakket, Metacom Projecten voor de meest verregaande vorm van projectbewaking en Metacom Bizzstream Aero als Low Code oplossing waarin apps, formulieren en kwaliteitsregistraties worden vastgelegd. Cruciaal hierbij is dat data door het volledige proces integraal wordt gebruikt. Metacom onderscheidt zich met een volledig geïntegreerde calculatiemodule, waarbij de gecalculeerde data in alle processen de basis vormt voor inkoop, uitvoering en projectbewaking. Metacom is een volledig open platform dat naadloos integreert met andere systemen. Juist het consolideren van processen en het bieden van een totaaloplossing voor alle processen maakt het pakket een krachtige oplossing voor bedrijven in de groensector. Vebego Groen voert een ver doorgevoerde Cloud-first strategie, en om die reden wordt de volledige Metacom omgeving als Software as a Service oplossing geïmplementeerd.


Meest recente artikelen

Alle artikelen