VanMeijel is DICO gecertificeerd!

Hoge datakwaliteit is van groot belang, zeker in de digitale bouwketen! We hechten veel waarde aan het vertrouwen van onze klanten. We vinden het dan ook erg belangrijk dat we onze klanten de zekerheid van betrouwbare data kunnen bieden en daarbij voldoen aan een hoge norm van datakwaliteit en betrouwbaarheid. Want dat is wat onze klanten verdienen. Daarom zijn we aan de slag gegaan met het behalen van de DICO certificering. En we zijn trots om mee te mogen delen dat we de certificering hebben behaald!

Wat is de DICO Standaard?
De DICO Standaard is een set afspraken die door ERP software pakketten in de bouw- en technieksector wordt ondersteund. Met deze set afspraken komt een gestandaardiseerde en veilige data-uitwisseling tot stand in onze software Metacom. Ruim 4000 fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven, woningcorporaties maken al gebruik van de DICO Standaard.

Waarom DICO?
Door te werken met de DICO standaard zijn er veel voordelen te behalen. Zo kan je veel tijd besparen en handmatige handelingen minimaliseren. De kans op fouten wordt gereduceerd doordat informatie niet handmatig wordt verwerkt maar in plaats daarvan automatisch door software wordt verwerkt. Door transactieberichten zoals offertes, materieelverhuur, orderbevestigingen en leverbonnen te digitaliseren kan vooruitgang worden geboekt in het optimaliseren van processen.


Meest recente artikelen

Alle artikelen