Onbegrensd samenwerken met de DICO standaard

In een interview met Gert Koutstaal, Project- en relatiemanager bij Ketenstandaard Bouw en Techniek, praten we over hoe de DICO standaard de samenwerking tussen bedrijven in de bouwsector kan versterken en hoe je er als organisatie je voordeel mee kunt doen.

Voor wie dat nog niet helemaal duidelijk is, wat is precies Ketenstandaard?

Ketenstandaard Bouw en Techniek is een stichting die als onafhankelijke partij een concrete bijdrage levert aan het efficiënter en duurzamer maken van de gebouwde omgeving. Ongeveer 4000 bedrijven in de bouw- en installatiesector nemen deel, waaronder leveranciers, aannemers, opdrachtgevers, en meer. Ketenstandaard beheert en onderhoudt verschillende standaarden voor de gehele bouwsector, waardoor informatie-uitwisseling en samenwerking aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Wat is DICO?

DICO is één van de standaarden die Ketenstandaard aanbiedt en speelt een cruciale rol in het digitaliseren van de bouwsector. Het omvat een reeks afspraken en regels die de elektronische informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen binnen de bouwindustrie reguleren. DICO vormt een gestructureerd stelsel van logisch op elkaar aansluitende transactieafspraken, gericht op communicatie en identificatie. In de kern wordt identificatie bereikt door het gebruik van het GLN-nummer dat in alle berichten is verwerkt. Bijna alle belangrijke softwareleveranciers in de bouwsector integreren DICO in hun softwareoplossingen, en dit geldt ook voor VanMeijel. Het uiteindelijke doel van DICO is om gestructureerd, veilig, en onafhankelijk van software informatie uit te wisselen tussen afnemers en leveranciers, wat betrekking heeft op diverse aspecten zoals offertes, prijslijsten, orderbevestigingen, materieelverhuur, facturen en meer. Het omvat in feite alle informatie die tussen verschillende partijen wordt gedeeld gedurende elke fase van het bouwproces.

Wat zijn de voordelen van werken met DICO?

Het werken met DICO biedt veel voordelen, zoals tijdsbesparing en het minimaliseren van handmatige handelingen. Doordat informatie niet langer handmatig verwerkt hoeft te worden, maar in plaats daarvan automatisch door software wordt verwerkt, wordt de kans op fouten geminimaliseerd. Vaak beginnen bedrijven hun digitaliseringsproces met het elektronisch verwerken van facturen, omdat administratie meestal als eerste wordt gedigitaliseerd. Hoewel dit zeker een belangrijke stap is, vertegenwoordigt dit slechts een klein deel van het gehele proces. Door ook andere transactieberichten, zoals offertes, orderbevestigingen, materieelverhuur, en leverbonnen te digitaliseren, kan jouw organisatie significante vooruitgang boeken in het optimaliseren van haar processen.

Hoe gaat VanMeijel hiermee om?

Wanneer jouw organisatie de overstap wil maken naar werken met DICO, zijn er enkele stappen die je moet volgen. Allereerst moet je deelnemer worden van DICO en een GLN-nummer aanvragen. Het goede nieuws is dat bedrijven zoveel GLN-nummers kunnen aanvragen als nodig is, wat handig kan zijn voor de administratie en dochterondernemingen. Het kan ook nodig zijn om de nodige inrichting te doen, zodat de informatie in Metacom op de juiste plek wordt verwerkt. Het is tevens van belang om zowel medewerkers als leveranciers op de hoogte te stellen van de overgang naar werken met DICO. Dit zal ongetwijfeld veel tijd besparen en de werkdag slimmer, plezieriger en efficiënter maken!

Voor meer informatie, kun je de volgende bronnen raadplegen:
DICO Whitepaper

DICO Adres Register
Deelnemers Ketenstandaard


Meest recente artikelen

Alle artikelen