Metacom 2023 update

Metacom 2023 is nu beschikbaar. In dit artikel vertellen we wat er is veranderd met de nieuwe update en wat dit voor jou inhoudt. We hebben dit op 7 november ook verteld in een webinar. Wil je de webinar bij dit artikel graag bekijken? Deze vind je hier.

Releasebeleid
Metacom+ met de Metacom basismodules waaronder: service, logistiek, financieel en relaties. Metacom+ bevat ook Metacom projecten waaronder engineering, projecten het het datawarehouse.

Daarnaast hebben we Metacom Online waarin verschillende werkprocessen zijn te ontsluiten op mobiele devices buiten de kantooromgeving. Daarvan kennen we processen in de standaardvorm, ook wel packages. En in maatwerk vorm, dit kan al dan wel of niet in combinatie met een package.

Metacom+ is nu een cliëntserverd applicatie, we werken ernaar toe om dit een webbased applicatie te laten worden. Bij Metacom Online hebben we als doel om dit te integreren tot één SAAS applicatie waarin alle functionaliteiten samenkomen onder één login in een volledige webinterface.

Per release hebben we verschillende fases. Dit begint met de Growth fase. In deze fase voegen we bij een nieuwe release alle nieuwe grote functionaliteiten toe en brengen we hier wijzigingen in aan. Daarna komt de Mature fase. In deze fase voeren we foutoplossingen en wettelijke wijzigingen door. De Mature fase duurt dan ook het langst. Hierop volgt de End of Life fase, in deze fase beantwoorden we nog wel vragen maar voeren we niet langer updates door. En uiteindelijk krijgen we de terminated fase, in deze fase wordt deze versie uitgefaseerd.

Metacom 2023 is net beland in de Mature fase. Metacom 2023 zal in QE 2025 on premise zijn en zal één jaar duren. De webinterface kent een Mature fase van twee jaar. Je kan de release documentatie van Metacom+2023 vinden op onze support pagina. Voor meer informatie kan je jouw accountmanager of beheer consultant vragen.

Metacom 2023 bieden we in twee varianten aan. Voor de klanten die hier nu geschikt voor zijn bieden we webbased Metacom aan. De eerste fase is nu beschikbaar.

Webbased Metacom 2023
Fases webbased Metacom 2023
Metacom 2023 Open Edge


User interface
Het afgelopen jaar zijn we veel bezig geweest met het verbeteren van de user interface. Daarbij vonden we jouw mening belangrijk, daarom hebben we klantinterviews gehouden. De uitkomst hiervan was dat je veel moet klikken in Metacom en dat het voor nieuwe gebruikers niet altijd even logisch was waar ze moesten zijn.

Daarom hebben we een paar zaken geoptimaliseerd met als doel een modernere uitstraling van Metacom en een betere gebruikerservaring. Dit begint met een duidelijk pad in Metacom. We hebben ervoor gekozen om Metacom op te maken in onze huisstijlkleuren oranje en blauw. In het beginscherm van het dashboard hebben we tegels toegevoegd. Hier staan de snelkoppelingen naar favoriete functies/taken waardoor jouw aantal klikken om hier te komen worden verminderd. Een andere aanpassing is dat de gebruikersinstellingen niet langer in het menu te vinden zijn. In plaats daarvan staan ze nu rechtsboven in het scherm en zijn deze dus ook vanuit elk scherm te benarderen.

Om het zoeken in Metacom makkelijker te maken hebben we een grote zoekbalk aan het menu toegevoegd. Je kan bij jouw favoriete en meest gebruikte functies een sterretje geven, zo worden deze functies ook toegevoegd aan de favorieten in het dashboard.

Ook hebben we het onderhoudscherm aangepast door deze een logischere opbouw te geven. Waar de stadiumknop voorheen een stoplicht was, is dit nu een knop in kleur en woord die precies laat zien in welk stadium het is.

Daarnaast hebben we alle iconen in Metacom aangepast. Voor de vaste gebruikers is dit in het begin misschien even wennen, maar de nieuwe iconen zijn veel herkenbaarder dan degene die we voorheen gebruikten. Voor nieuwe gebruikers zal dit dus ook logischer zijn. Daarbij hebben we ook een kruimelpad toegevoegd. Je kan dus bij elk scherm precies zien hoe je op dat scherm gekomen bent.

Financieel
Voor de financiële module zijn we bezig geweest met het optimaliseren van de bankafschrift module. We hebben ons hierbij als doel gesteld om de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te verbeteren. De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 • Je kan vanuit alle stappen in het proces bankafschriften verwerken deze nu vanuit één scherm aanroepen, voorheen waren dit er vier.

 • We hebben de datum aangepast. Voorheen werd de datum laten zien waarop het bankafschrift werd gecreëerd. Nu staat op die plek de valutadatum waarop een betaling heeft plaatsgevonden.

Logistiek
Om de logistiek te verbeteren hebben we functionaliteiten ontwikkeld voor de uitvoerder op de bouwplaats. We hebben er hierbij voor gekozen om bouwusers in webbased 2023 te laten vervallen. Als alternatief zetten we hier de bouwplaats package in Metacom Online in. Het voordeel hiervan is dat deze altijd online beschikbaar is en de uitvoerder vanuit elk device zijn eigen bouwplaats kan bijhouden. Hierbij kan alles in één overzicht geregistreerd worden. Je hebt dus bijvoorbeeld ook alle kosten in één overzicht online inzichtelijk. Bijkomend voordeel is dat je alles op maat kan inrichten voor goed zicht op het proces.

 • Alles online beschikbaar, altijd en overal toegankelijk

 • De plaats voor de uitvoerder om alles direct en in één overzicht te registreren

 • Op maat in te richten, aansluitend op jouw proces

Projecten
In de release van 2021 zijn we gestart met de webversie van Cost Control. De ontwikkelingen hierin van de release van 2023 zijn gericht op het beschikbaar stellen van nieuwe functies en ook hier op het verbeteren van de gebruikservaring. Daarnaast hebben we hier veel aandacht besteed aan het doorontwikkelen van de Revenue Control binnen Metacom projecten en specifiek voor de RAW2020 systematiek. Hierbij moet je denken aan

 • Afrekenen van Bestek op basis van Raamovereenkomst (OMOP)

 • Robuust maken van de functionaliteit

Een nieuwe feature is de webvariant van het deelsjabloon. Deze wordt o.a. gebruikt om bij een offerte aanvraag prijsspiegels vast te leggen. Maar deze functie wordt ook ingezet om bij een inkoopcontract een afroepschema vast te leggen en bijvoorbeeld voor prestaties van onderaannemers. Een grote verbetering die we hier in hebben doorgevoerd is het zichtbaar maken van het verdeelsjabloon in een apart tabblad. Hierin hebben we ook de vorm aangepast. Je kan nu kolommen zichtbaar maken naar eigen behoefte, de kolommen groter maken, breder, smaller, maar net wat jij prettig vindt.

Een ander onderdeel waar we mee bezig zijn geweest in Cost Control zijn de standaard teksten. Een nieuwe mogelijkheid die we hebben toegevoegd is dat je teksten die in formulieren gebruikt worden nu centraal kan beheren. Voor teksten die onderdeel zijn van formulieren heb je niet langer de beheerder van een profiel nodig om deze aan te passen. Je kan nu buiten het profiel om de teksten beheren. Daarbij komt dat als er meerdere formulieren gebruik maken van dezelfde tekst je die tekst nu ook op één plek kan beheren. Je kan hierbij ook gelijk een preview zien van hoe de teksten er op een bepaald scherm uit komen te zien of hoe dit lijkt als de tekst geprint wordt. Teksten kan je nu op systeemniveau vastleggen en beheren en je hebt de mogelijkheid om afwijkende teksten vast te leggen op de volgende niveau’s:

 • Profiel

 • Administratie

 • Project

Ook hebben we een verbetering doorgevoerd in de RAW afrekening. Hier is namelijk een nieuwe functionaliteit beschikbaar: Ondersteuning afrekenen bestekken op basis van Raamovereenkomsten (OMOP). Wat houdt dit in:

 • Melden van een afwijkende opdrachtgever bij import begroting

 • Vast periode systeem bij termijn en weekstaat

 • Voorkomen van onnodige ‘gele bolletjes’ bij het model

 • Eenvoudig aanpassen van de opdrachtgever in een model ‘in uitvoering’

 • Beschikbaar maken van besteksposten met eenheidsprijzen

 • Verwijderen van meerwerk als calculatie (of formulier) komt te vervallen

Een laatste verbetering in de projectsfeer is dat we calculatie hebben uitgebreid met duurzaamheidsgegevens. Je hebt nu de mogelijkheid om geautomiseerd de CO2 en COX uitstoot te berekenen. Meer informatie over duurzaamheidscalculatie lees je hier.

Voorbereiden overgang naar de webbased versie
De interne DMS zijn nu verdeeld in vier opslagmethodes.

 1. Corsa

 2. Bestandsverwijzing

 3. Opslag IN de Metacom DB

 4. DocumentStore (nieuw!)

 • Opslag op file bereikbaar door Metacom DB Server (kan de DB server zelf zijn maar ook andere schijven die benaderbaar zijn door Metacom DB Server). Bij nieuwe klanten wordt vanaf nu deze variant geïmplementeerd.

Van deze varianten zijn er twee die qua architecteur niet goed bruikbaar zijn in de webbased oplossing, namelijk Corsa en Bestandsverwijzing. Deze varianten moeten migreren naar de nieuwe variant DocumentStore. De migratie software is ontwikkeld en beschikbaar vanaf Metacom 2022.4.94 en Metacom 2023.

Opslag in de Metacom Database kan ook geconverteerd worden naar de webbased versie. Voor nieuwe klanten zullen we deze variant niet meer gebruiken.

Kenmerken van het migratieproces:

 • Kan plaatsvinden tijdens kantooruren

 • Loopt op de achtergrond

 • Tijdens de migratie kunnen documenten altijd opgevraagd worden.


Wil je de webinar bij dit artikel kijken? Deze is hier te vinden.
Zijn er zaken onduidelijk of heb je nog vragen? Neem dan contact op met je accountmanager of beheer consultant.Meest recente artikelen

Alle artikelen