Leenaerts Born: ‘‘Snel en efficiënt wegen zonder papierwerk’‘

Toen de wachttijden voor de weegbrug bij Overslagbedrijf Haven Born (OHB, onderdeel van grondverzetbedrijf Leenaerts Born) in 2018 te lang werden, besloot het bedrijf tot de aanschaf van twee extra weegbruggen. Om efficiënt te kunnen blijven werken, besloot Leenaerts de volledige administratie te digitaliseren met de oplossing ACT Online van VanMeijel. “Dat was een logische aanvulling op Metacom, waar we al langer mee werkten.”

Het 35.000 vierkante meter grote op- en overslagterrein van OHB beschikt sindsdien over een in- en uitgaande weegbrug plus een derde die alleen door eigen chauffeurs wordt gebruikt. Die chauffeurs kunnen hun lading daarop volledig zelfstandig met een app op hun smartphone wegen en registreren. Papier komt er niet meer aan te pas. “We hebben daar dus niemand meer aan de weegbrug nodig”, legt directeur Joyce Leenaerts uit. “En alle begeleidingsbrieven en bonnen zijn nu digitaal. Dat scheelt aanzienlijke hoeveelheden papier en beperkt de kans op fouten. Uitvoerders krijgen alle weegbonnen nu direct in hun e-mail. Daarmee hebben we het werk flink kunnen optimaliseren.”

ACT Online is een cloudoplossing waarmee de volledige informatieverwerking rondom afvalverwerking en containertransport gedigitaliseerd kan worden. De keuze voor ACT Online was niet vanzelfsprekend, Leenarts bekeek ook andere systemen. Maar uiteindelijk bleek de oplossing van VanMeijel het beste in te passen in de bestaande bedrijfssystemen. “We werkten binnen OHB en Leenaerts Born al met Metacom van VanMeijel”, legt Leenaerts uit. “Die koppeling met onze planningen en die tussen twee bedrijven wilden we wel behouden. Maar we wilden er de weeg- en vrachtgegevens aan kunnen toevoegen. Daarvoor bleek ACT Online heel geschikt. Onze eigen chauffeurs stonden ook in de rij voor de weegbrug. Dat is niet efficiënt. En je wilt klanten ook niet te lang laten wachten. Met ACT Online beschikken we bovendien over een beter voorraadsysteem. Dat betekent een betere rapportage, voor onszelf, maar ook voor het bevoegd gezag bijvoorbeeld.”

De chauffeurs die nu met een ACT app werken zijn volgens Leenaerts allemaal positief. “We hebben er voor gezorgd dat ze zo weinig mogelijk handelingen hoeven te verrichten. Veel gegevens zijn al voorgeprogrammeerd. Chauffeurs hoeven alleen nog maar het materiaal en de werkopdracht te selecteren en dan wordt de rest automatisch aangemaakt, of dat nu een begeleidingsbrief moet worden of een gewone bon.” Voordeel van die gebruiksvriendelijkheid is dat ook externe chauffeurs gemakkelijk geleerd kan worden hoe de app werkt. Aan de hand van authenticatie is de oplossing toegankelijk voor iedere werknemer die toegang nodig heeft.
Het gebruik van ACT Online leidt volgens Leenaerts tot “betere rapportages, snellere en betere communicatie met onze klanten, kortere wachttijden en minder papierwerk, dus duurzamer. En we kunnen nu meer vrachten afhandelen.”

We hebben ervoor gezorgd dat onze chauffeurs zo weinig mogelijk handelingen hoeven te verrichten.

Leenaerts Born en OHB

Leenarts Born is een middelgroot familiebedrijf. Het begon in 1974 met een Yumbo Y90 rupskraan als grondverzetbedrijf. Het bedrijf groeide snel en breidde haar activiteiten uit met onder andere: waterwerken, milieuwerken, transport, sloopwerken en de handel in grond- bouw- en afvalstoffen. In 2008 opende Leenaerts Born een tweede locatie aan de Franciscushaven in Born, opererend onder de naam Overslagbedrijf Haven Born, specifiek voor de overslagactiviteiten en de handel in grond- bouw- en afvalstoffen. Ondertussen beslaat het overslagterrein 35.000 vierkante meter en kunnen er in meerdere havens schepen gelost en gevuld worden. Naast de gangbare grond- en bouwstoffen zoals zand, grind, menggranulaat, kolen etc. kunnen er ook (ernstig) verontreinigde afvalstoffen worden ingenomen.

ACT Online

ACT Online is de oplossing die VanMeijel biedt ter ondersteuning van processen rondom afval-, grondstromen en containertransporten. ACT Online uit vier deelprocessen:
Transporteren van producten (inclusief de digitale begeleidingsbrief)
Efficiënt wegen van producten
Stortvak / depotbeheer
Melden van producten bij bevoegde instanties.

ACT Online is een cloudoplossing en beschikbaar op elk gewenst apparaat. Als bedrijf bezit je hiermee één platform om alle werkopdrachten en documenten te creëren en te versturen. Externen kunnen eenvoudig toegang krijgen tot de voor hen relevante informatie. ACT Online kan integraal samenwerken met verschillende ERP systemen, zoals bijvoorbeeld Metacom. Het is mogelijk om eenvoudig eigen aanpassingen te doen aan het proces, waardoor het goed aansluit op veel verschillende bedrijfsspecifieke situaties.

Werken met ACT Online betekent een vlotte, correcte afhandeling van alle registraties rondom het afvaltransport.

Dit artikel is een samenwerking met RecyclePro magazine, online verschenen en in de editie van juni 2021.

Meest recente artikelen

Alle artikelen