ICT ondersteuning voor complexe afvalstromen

Als je vroeger iets weggooide, gooide je het in de prullenbak en je was klaar. Tegenwoordig worden we steeds milieubewuster en speelt recyclen een belangrijke rol in het dagelijks leven, ook bedrijfsmatig is dit het geval. Een bedrijf wat zich hier op grotere schaal mee bezighoudt, en andere afvalverwerkingsbedrijven helpt bij het verwerken en bergen van afvalstoffen en verontreinigde grondstromen, is Murmex. Een juiste inzet van materieel en personeel is hierbij essentieel, hoe kun je dit het beste stroomlijnen?

Daar zit een luchtje aan

Murmex is gevestigd op Nauerna, dit is één van de stortlocaties waar Murmex diensten aan verleend, gelegen aan het Noordzeekanaal. Hierbij worden er soms bijzondere stoffen aangevoerd…

Omdat er onder andere met verontreinigde grondstromen wordt gewerkt is al het materieel van Murmex uitgerust met overdrukfiltersystemen. Hierbij is de luchtdruk in de cabine constant hoger dan in de buitenlucht, deze overdruk belet het binnenstromen van verontreinigde lucht. De overdrukfilters zorgen hierbij voor een zuivere ademlucht

Stoffen hergebruiken

Recycling speelt hierbij een belangrijke rol, het afval wordt (waar mogelijk) namelijk verwerkt tot herbruikbare bouw- en grondstoffen. Niet-recyclebare reststoffen (zoals slib en asbest) worden verbrand of uiteindelijk geborgen op speciaal daarvoor ingerichte stortlocaties.

Het proces

Het doel van Murmex was om de registratie van materieel en personeel voor de verschillende werkzaamheden te optimaliseren. En dat is mogelijk met Metacom Basis en Metacom Online. In grote lijnen komt het er op neer dat er vanuit het planbord werkopdrachten worden aangemaakt die middels een bepaalde workflow worden afgehandeld. De gewerkte uren worden vervolgens geregistreerd op een tablet (via Metacom Online) door bijvoorbeeld een operator. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van bijvoorbeeld eigen materieel en machinisten, maar ook van grondwerkers of ingehuurd materieel. Achteraf kan het zo zijn dat de inzet wordt gesplitst naar een aantal (deel)projecten, dit kan vervolgens geaccordeerd worden door verschillende projectleiders en opzichters van de opdrachtgever, waarbij het ook mogelijk is om correcties aan te brengen. Na de uitvoering wordt de factuur digitaal verstuurd naar de opdrachtgevers.

Over Murmex

Murmex is een onderdeel van Sturm uit Zaandam, en biedt technische ondersteuning bij het verwerken en bergen van complexe afvalstromen. Tevens bieden zij oplossingen voor het inrichten, onderhouden en 'afsluiten' van (voormalige) stortlocaties. Denk hierbij aan aanleg en onderhoud van:

  • Onderafdichting door middel van o.a. folie (waardoor percolaat uit het afval niet in de bodem kan dringen);
  • Drainagesystemen & waterzuiveringsinstallaties;
  • Infrastructuur (zoals werkwegen) om de verontreinigde stoffen te kunnen storten;
  • Monitoring grondzetting;
  • Gasontrekkingsinstallaties;
  • Na het afsluiten van een stortlocatie kan Murmex ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld een natuur- en recreatiegebied wordt aangelegd.

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw bedrijfsprocessen te digitaliseren? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Meest recente artikelen

Alle artikelen