Herimplementatie Verboon Maasland: ‘Oude gewoontes’ loslaten met digitalisering

Waar wil je over 1000 dagen staan met je organisatie? Rondom deze vraag ging het familiebedrijf Verboon Maasland een klein jaar geleden met VanMeijel om tafel. Ondanks een jarenlange samenwerking maakte Verboon Maasland te weinig gebruik van de functionaliteiten van het Metacom platform. Dit terwijl het platform het aannemingsbedrijf kan helpen met innoveren. Daarom werd met een strategiesessie een stip op de horizon gezet. Verboon Maasland en VanMeijel kozen voor een herimplementatie.

Over Verboon Maasland

Verboon Maasland is in bijna zeven decennia uitgegroeid tot een prominente aannemer in de GWW met 85 medewerkers. Het van origine zijnde baggerbedrijf houdt zich onder andere bezig met bouw- en woonrijp maken, het ontgraven van natte bouwkuipen, baggeren, kadeverbeteringen reconstructies, herrioleren en de aanleg en (her)inrichting van recreatie- en natuurgebieden.

Op zoek naar nieuwe oplossingen

Verboon Maasland werkt samen met VanMeijel sinds 2004. Toch werd binnen het bedrijf niet optimaal gebruik gemaakt van het Metacom platform. Corno Langerak, controller bij Verboon Maasland, vertelt: “Verboon Maasland groeide door en heeft in 2016 het aannemersbedrijf J. den Boer uit Lienden overgenomen. Hierdoor zijn naast de te moderniseren processen tevens verschillende nieuwe administratieve processen en werkwijzen naast elkaar ontstaan. Dit vroeg om verbetering van de snelheid en betrouwbaarheid van onze processen en informatievoorziening. Tevens is een uniforme registratie binnen de organisatie erg belangrijk. Wij zochten naar optimale ondersteuning van het Metacom platform.”

Innoveren vanuit een toekomstvisie

In mei 2019 werd daarom een strategiesessie ingepland. In deze sessie stond centraal hoe Verboon Maasland digitaal bouwen onderdeel kan maken van de visie en strategie. Corno: “In de strategiesessie hebben wij duidelijkheid en inzicht gekregen in waar we als organisatie willen staan over 1000 dagen. We hebben doelen bepaald en een strategie voor de weg hier naar toe vastgesteld. We streven naar snellere en betrouwbare managementrapportages, met als doel het verminderen van de faalkosten. Ook willen we onze processen beter gekoppeld hebben, zodat er minder wordt gewerkt in ‘eilandjes’. Het Metacom platform gaat ons helpen met innoveren.”


De strategiesessie maakte duidelijk waar wij als organisatie willen staan in de toekomst.

Sense of urgency: herimplementatie

Om het platform te updaten en om de nieuwe functionaliteiten in te zetten kozen Verboon Maasland en VanMeijel voor een herimplementatie. “We wilden geheel opnieuw starten met het opbouwen van een betrouwbaar systeem. De ‘oude gewoontes’ willen we hiermee loslaten.”

In januari 2020 vond de kick-off van de herimplementatie plaats, met de directie van Verboon Maasland, de key users en de betrokkenen vanuit VanMeijel. “In deze kick-off hebben we het belang van digitalisering voor ons bedrijf toegelicht. Door met elkaar aandacht te krijgen voor digitalisering vergroten we de betrokkenheid van onze mensen, de slagingskans en het draagvlak voor het traject.”Na de kick-off was het tijd om over te gaan op actie. Corno: “Het doel is om gezamenlijk tot een succesvol traject te komen.De werkgroepen zijn vastgesteld en de planning is uitgestippeld. De werkgroepen vergaderen wekelijks met de consultants van VanMeijel om tot een goede ‘digitaliseringsblauwdruk’ voor de organisatie te komen.” Uiteindelijk zullen dertig medewerkers met het platform aan de gang gaan.

Digitaliseren waar mogelijk

Verboon Maasland gaat Metacom herimplementeren inclusief SBF en IFA Online. Tevens wordt een inventarisatie gestart voor digitale werkbonnen en ACT Online. Volgens Corno heeft Verboon Maasland digitalisering hoog op de agenda staan. “Wij geloven erin dat we nu alle processen moeten digitaliseren waar dat mogelijk is. Bovengenoemde functionaliteiten helpen ons om processen efficiënter in te richten en om centraal met informatie te werken. Processen zijn sneller af te sluiten waardoor we eerder (financieel) inzicht hebben.”

Meest recente artikelen

Alle artikelen