Bij complexe projecten grip houden op budget en planning | Dura Vermeer vertelt

De bouw staat voor grote uitdagingen: de eisen nemen toe, de projecten worden complexer en de informatiestromen steeds omvangrijker. Grip houden op budget en planning is meer dan ooit essentieel om winst te blijven maken. VanMeijel reikt daarvoor met Metacom Projecten de juiste tools aan.

De bouwsector staat voor één van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia. Er moet in korte tijd heel veel worden gebouwd, terwijl de marges klein zijn en er wetten en regels in de weg staan. Denk aan de stikstofproblematiek en de wet kwaliteitsborging. Projecten moeten aan steeds hogere eisen voldoen en zijn steeds meer multidisciplinair van aard. Kortom: het optimaal managen van projecten is meer dan ooit van financieel levensbelang.

‘Los-zand’ aanpak niet meer toereikend

Peter Winkeler, commercieel manager bij VanMeijel, vertelt: “Veel bouw- en infrabedrijven werken nu nog met afzonderlijke computersystemen, waardoor Excel nooit ver weg is. Aangezien door de grotere complexiteit de hoeveelheid data zienderogen toeneemt, beseffen steeds meer bouwbedrijven dat die ‘los-zand’ aanpak niet meer toereikend is. Een andere, slimmere wijze van projectbewaking is nodig. Automatiseerder VanMeijel heeft daar de juiste tools voor in huis, zoals Metacom Projecten. Dat is net zo flexibel als Excel maar veel uitgebreider. Het zorgt voor grip op budget en planning in alle stadia, van idee en ontwerp tot uitvoering en sloop. Metacom Projecten is helemaal voorbereid op nieuwe contractvormen, op het gebruik van 3D-CAD modellen en biedt een geavanceerde kostenbewaking.”

Projectcontroller bij Dura Vermeer

Dat goede tools onmisbaar zijn in deze turbulente tijd ervaart ook projectcontroller Ron Blijie van Dura Vermeer. Ron vindt Metacom Projecten veel sneller en beter resultaat opleveren dan de losse programma’s waarmee hij voorheen werkte: “In Metacom heb je meteen alle actuele informatie snel en inzichtelijk voorhanden. Het voordeel daarvan ligt voor de hand. Je ziet als projectcontroller meteen of budget en planning zich volgens verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan biedt het platform de juiste handvatten om in te grijpen, zodat de schade beperkt kan blijven.” Niet alleen het bouw-/infrabedrijf zelf heeft daar baat bij, het is ook van essentieel belang voor opdrachtgever, onderaannemers en toeleveranciers.

Goede samenwerking voor maatwerk

Waar Ron ook zeer over te spreken is: de samenwerking met VanMeijel. Zo is er een werkgroep gevormd om te kijken wat bij Dura Vermeer precies nodig is en hoe Metacom Projecten daar op kan inspelen. Want VanMeijel blijft het platform doorontwikkelen. Inmiddels is de webversie van Metacom Projecten beschikbaar en daarmee kunnen gebruikers nog makkelijker altijd en overal hun projecten bewaken. VanMeijel noemt Metacom Projecten in dat opzicht terecht “het fundament voor succesvolle projecten.” Daar kun je met een gerust hart op bouwen.

Dit artikel is een samenwerking met Cobouw, online verschenen op dinsdag 7 juni 2022.

Grip houden op budget en planning, zelfs bij complexe projecten? VanMeijel helpt je hier graag bij!

Plan een afspraak

Meest recente artikelen

Alle artikelen