Waarom aandacht voor veranderen in je organisatie belangrijk is

Digitalisering is pas écht succesvol als het onderdeel is van je visie en strategie, en als je mensen meegaan in de nieuwe werkwijze. Maar de traditionele manier van werken transformeren naar ‘het nieuwe werken’ is niet altijd even makkelijk. De implementatie van een digitale werkwijze is een grote verandering en heeft impact op je bedrijf. Deze verandering vergt tijd én de juiste aandacht.

Onderdeel van het proces

Onderzoek van Bouwend Nederland (2019) toont aan dat het op één na grootste knelpunt bij verdere digitalisering het veranderen van de cultuur in het eigen bedrijf is. Dit geeft wel aan dat het een groot en universeel probleem is bij digitalisering in de bouw.

Dit komt doordat vaak niet alleen het daadwerkelijke systeem verandert waarin de mensen werken, maar ook bijvoorbeeld de werkafspraken, communicatiewijzen en activiteiten. Medewerkers werken niet meer op ‘hun eiland’, bijvoorbeeld in een eigen Excel sheet, maar zijn onderdeel van een gedigitaliseerde flow. De nodige veranderingen die dit met zich meebrengt kunnen medewerkers als lastig ervaren. Daarom is het essentieel om tijdens een implementatie van een softwaresysteem niet alleen te investeren in het systeem, maar ook in het meenemen van je mensen in de nieuwe werkwijze.

Inspireer mensen om digitalisering te omarmen

Voor een succesvolle implementatie moeten je medewerkers dus mee in de verandering. Het is hierbij belangrijk dat je je medewerkers niet verteld dat ze moèten veranderen, maar dat ze geïnspireerd raken om te veranderen. Wanneer je mensen niet mee gaan in verandering blijft een nieuwe, digitale manier van werken een ongrijpbare stip op de horizon en geen realiteit.

Vertel je medewerkers niet dat ze moèten veranderen: inspireer ze om te veranderen.

Je mensen maken het verschil

Digitalisering en een nieuwe manier van werken omarmen is een transformatieproces dat een aantal jaar in beslag zal nemen. Deze transformatie maak je dus niet even in de paar maanden van de software implementatie door. Ruimschoots vóór en na de implementatie zul je hier aandacht aan moeten schenken.

Het is belangrijk om bij digitalisering naar drie factoren te kijken: mensen, processen en technologie. Wanneer dit ‘innovatievliegwiel’ gaat draaien, versterken de elementen elkaar. Digitalisering komt op gang en als organisatie kun je daadwerkelijk verbeterstappen maken. Het grootste verschil? Dat wordt gemaakt door de mensen.

Om dit te illustreren gebruiken wij de ‘succesformule’:

Voorbeeld 1

Stel dat je een optimaal, digitaal proces hebt ontworpen en de ondersteunende techniek werkt perfect. Maar de mensen in je organisatie weten niet waarom het proces op een bepaalde manier werkt, of zij bezitten de vaardigheden nog niet waar het proces om vraagt. Dan hebben de gemaakte investeringen geen zin. Het proces en de techniek (IT) zullen immers ongebruikt blijven. In de praktijk zien we dat dit vaak voorkomt.


Voorbeeld 2

Een ander voorbeeld is dat je een digitaal proces hebt ontworpen. Het proces is nog niet helemaal optimaal, en de benodigde techniek sluit ook nog niet helemaal aan. Mààr de mensen in je organisatie weten dat er een nieuwe manier van werken is: ze kennen de visie, begrijpen de noodzaak en staan achter de digitalisering van hun werkzaamheden. Je mensen zijn opgeleid en helpen iedere dag om het proces steeds verder te verbeteren. Dankzij de inzet van deze mensen boek je succes en maakt je bedrijf progressie in digitalisering.

Kortom, met je medewerkers investeren in de toekomst en in verandering voegt waarde toe. Maar hoe werkt veranderen met je mensen precies? Hoe pak je dit concreet aan? In mijn volgende blog ga ik hier verder op in.

Succesvol digitaliseren door aandacht te geven aan veranderen?

Plan een afspraak

Meest recente artikelen

Alle artikelen