‘Leuker kunnen we het niet maken’ | Gastblog Bouwend Nederland

Sinds begin dit jaar is het verplicht om bij nieuwe contracten met de Rijksoverheid een elektronische factuur in te dienen in plaats van een papieren factuur. “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”, een slogan die je vast wel herkent. Zelf vind ik het een sterke tekst, veel prettiger dan “het moet nu eenmaal”. Dus is iets verplicht? Doe mij dan maar de slogan van de Belastingdienst. Kijken we echter naar elektronisch factureren, lós van de verplichting, dan heeft onze sector hier bij uitstek profijt van. Hoe zit dat? Joppe Duindam, beleidsmedewerker bij Bouwend Nederland en voorzitter van de Nederlandse Peppol autoriteit vertelt het in deze gastblog.

Chaotisch ‘facturenverkeer’

Bouw- en infrabedrijven ontvangen ontzettend veel facturen. Zo ontvangt bijvoorbeeld een MKB bedrijf met een omzet van enkele miljoenen en pakweg twintig medewerkers, duizenden facturen per jaar. Dit terwijl de omzet in enkele tientallen of honderden facturen wordt gefactureerd. Kortom, veel kleine facturen komen binnen en enkele grote facturen gaan de deur uit. Zou het dan niet logischer zijn om te beginnen met het elektronisch ontvangen van facturen, in plaats van het verzenden? Natuurlijk is dat zo, maar de verplichting vanuit de overheid valt moeilijk te negeren.

Het kan gaan om een behoorlijk aantal facturen richting de Rijksoverheid. Denk aan een bedrijf dat onderhoudswerk doet voor deze instantie. Zelf ken ik voorbeelden van bedrijven waar er vijfentwintigduizend(!) facturen per jaar de deur uit gaan. Dit zijn facturen die relatief kleine bedragen bevatten.

Wie slim is...

De slimmeriken in onze sector hebben al jaren door dat zaken zoals elektronisch factureren de moeite waard zijn. Elektronisch factureren (in de zin van ontvangen) kan al jaren met het factuurbericht in de SALES-standaard. Ook met de VanMeijel software kan dat.

Daarnaast is er nóg een club van slimmeriken: Simplerinvoicing. Dit samenwerkingsverband van dienstverleners rondom facturatie en softwareleveranciers, zorgt er voor dat facturen tussen wie dan ook op een veilige manier kunnen worden uitgewisseld. Zo ook met de overheid. De participanten van dit ‘netwerk’, waar VanMeijel er één van is, maken dat mogelijk.

Toename in de toekomst

De komende tijd zullen steeds meer bedrijven en overheden aan jouw onderneming vragen om een elektronische factuur. Dat is een stelling die ik wel aan durf: niet omdat ik niet in de welbekende glazen bol zit te staren, maar omdat andere overheidsinstellingen, zoals gemeenten, hard werken aan de invoering van elektronisch factureren. Volgend jaar komt er dus nog veel meer aan, wat we te danken hebben aan Europa!

Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Ik vertelde u al dat bouw- en infrabedrijven een grote berg inkomende facturen ontvangen. Stel, jouw bedrijf kan deze facturen veel sneller, gemakkelijker én goedkoper afhandelen. En dat in een opgaande markt waar jouw bedrijf het ongetwijfeld erg druk heeft. Dat is toch geweldig?

Ja, ja, dat klinkt inderdaad wat te mooi om waar te zijn. Toch is het dat nièt. Veel bedrijven bewijzen dagelijks dat het kan. Echter, en nu komt de aap uit de mouw, niet zonder daar hun best voor te doen. Het is niet zonder inzet. Dat is echt niet leuker te maken.

De voordelen op een rij

Er zijn nog meer redenen waarom elektronisch factureren de uitkomst is. Wanneer jij bijvoorbeeld een factuur verzendt, heeft de klant deze direct en gaat de betaaltermijn direct in. De papierbesparing draagt tevens bij aan een duurzame samenleving. Wanneer jij een factuur ontvangt, neemt het systeem de gegevens automatisch over. De kans op fouten is dus veel kleiner én het overzicht neemt toe.

Kortom, elektronisch factureren heeft veel voordelen. Het goede nieuws? Je staat er niet alleen voor. De software kan het al. De stap die zo groot lijkt, is dus helemaal niet zo groot.

Meest recente artikelen

Alle artikelen