Hoe kun je stikstofuitstoot efficiënt berekenen?

1 november heeft de Raad van State uitgesproken dat de bouw niet mag worden vrijgesteld van de stikstofregels. Ook bij projecten die alleen tijdelijk stikstof uitstoten, moet het effect op de natuur worden berekend. Wat voor effect heeft dit op de bouw en hoe kun je de uitstoot zo efficiënt mogelijk berekenen? We leggen het je graag uit.

Welke gevolgen hebben de nieuwe stikstofregels?

De nieuwe uitspraak van de Raad van State zorgt voor een nieuw hoofdstuk in de stikstofcrisis. Voor veel bedrijven zal het uitkomen op uitstel van hun projecten, doordat het lastiger wordt om vergunningen te kunnen krijgen. De regels van voor 1 juli 2021 gaan weer in. Dit betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht wat de stikstof gevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden die om het bouwproject heen liggen.

Wie wordt het meest getroffen door het nieuwe reglement?

Het betreft niet alleen de bouw en sloop van woningen en bouwwerken, maar ook aanlegactiviteiten zoals bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking, grond-, weg- en waterbouw, spoorwegen, waterstaatswerken, energie-infrastructuur, telecommunicatie-infrastructuur en vuilwaterriolen. Vooral voor bouwbedrijven in de infra levert dit reglement vertraging op. De voornaamste oorzaak van stikstof uitstoot in de bouw is groot materieel, zoals graafmachines, vrachtwagens, kranen, bulldozers en shovels. Materieel wat in deze sector van noodzaak is.

Wat betekent dit voor mij als bouwbedrijf?

Per project die nog niet vergund is, zal nu dus weer gekeken moeten worden naar de stikstofuitstoot van werktuigen en het transport. Daarnaast moet er berekend worden tot in welke mate dit effect heeft op omliggende beschermde natuurgebieden, de zogenoemde Natura 2000 gebieden. Tot slot is het nog de vraag of je met de gemaakte berekeningen recht hebt op een bouwvergunning. Dit maakt het hele proces tot je daadwerkelijk van start kunt gaan met een project, een tijdrovende klus.

Stikstof uitstoot berekenen met Metacom

Bouwen moet zo leuk en efficiënt mogelijk gemaakt worden. Om zo min mogelijk vertraging in je projecten te krijgen, is een snelle efficiënte berekening van de stikstofuitstoot nodig. Bij VanMeijel hebben we speciaal voor deze berekening een package ontwikkeld. De duurzaamheid calculatie package is ontwikkeld om vanuit de calculatie in Metacom op een eenvoudige manier stikstofdeposities op Natura 2000 gebieden te berekenen via Aerius.

Met de package kun je onder andere:

  • Stikstof en ammoniak emissies berekenen in de categorie mobiele werktuigen en transport

  • Deposities berekenen met Aerius via een koppeling.

  • Verschillende versies kunnen aangemaakt worden, zodat je kunt vergelijken welke optie het meeste voldoet aan jouw wensen.

  • Onderbouwingen voor de berekeningen kunnen als PDF gegenereerd worden en direct worden gedeeld met de desbetreffende partijen.

Met automatische berekeningen heb je een veel sneller beeld van wat de stikstofuitstoot voor jouw project bedraagt en of dit effect heeft op omliggende Natura 2000 gebieden. Daarnaast is het mogelijk om verschillende versies aan te maken, zodat je kunt vergelijken welke optie de minste uitstoot oplevert. Na het berekenen kun je de onderbouwing van de berekening als PDF genereren, zodat de aanvraag voor een vergunning een stuk soepeler verloopt. In conclusie biedt de duurzaamheid calculatie package een efficiënte manier om de stikstof uitstoot te berekenen en zo min mogelijk tijd te verliezen op het uitvoeren van projecten.

De wet en regelgeving in combinatie met de uitspraak van de Raad van State, resulteert in een toename van vertraging wat weer een hogere werkdruk op kan leveren. Wil je graag efficiënt je stikstofuitstoot kunnen berekenen en zo min mogelijk vertraging oplopen? Plan een afspraak in en we kijken graag samen naar wat we voor jou kunnen betekenen.


Stikstofuitstoot efficiënt berekenen? Maak een afspraak en we bespreken graag de mogelijkheden.

Meest recente artikelen

Alle artikelen