Stikstofuitstoot efficiënt berekenen? Ontdek de nieuwe duurzaamheidscalculatie!

Het vliegensvlug moeten terugdringen van CO2-uitstoot, de natuur die achteruit holt, een groeiend tekort aan grondstoffen én de enorme woningbouwopgave… de bouwbranche staat voor nogal wat uitdagingen tegenwoordig. Toch blijft het stikstofdebacle in 2023 de grootste uitdaging voor menig bouwer. Gelukkig is Van Meijel Automatisering -automatiseringspartner voor bedrijven in de infra, bouw en aanverwante sectoren- altijd druk bezig met wat hun klanten nodig hebben en bedachten ze ook hier weer een oplossing voor.

Door de uitspraak van de Raad van State op 2 november 2022, is elke bouwactiviteit waarbij stikstof uitgestoten wordt, vergunningplichtig geworden. Ook bij projecten die alleen tijdelijk stikstof uitstoten, moet het effect op de natuur worden berekend. En dat is voor velen een bureaucratische uitdaging waar hard om oplossingen wordt gevraagd. VanMeijel werkt aan een nieuwe duurzaamheidscalculatie in het ERP-platform Metacom. Sabien Hoekman, consultant bij VanMeijel, is onderdeel van de werkgroep die zich daar volop mee bezighoudt.

Voornaamste oorzaak


“We weten dat de voornaamste oorzaak van stikstofuitstoot in de bouw het groot materieel is, zoals graafmachines, vrachtwagens, kranen, bulldozers en shovels”, begint Hoekman. “Juist dit materieel is onmisbaar in deze sector. Maar door het nieuwe reglement, moet elk project dat nog niet vergund is, opnieuw kijken naar de stikstofuitstoot van werktuigen en het transport. Daarnaast moet er berekend worden in welke mate de activiteiten effect hebben op omliggende, beschermde Natura2000-gebieden.” Hoekman geeft aan dat het ook nog maar de vraag is of je met de reeds gemaakte berekeningen recht hebt op een bouwvergunning. “Dit maakt het hele proces op weg naar de start van een project een tijdrovende klus. En precies op dat soort vraagstukken bieden wij graag een antwoord”, zegt ze. “We zien het stikstofdebacle, naast een uitdaging, ook als een kans voor onze (potentiële) klanten om te kunnen groeien als bouwprofessional. Wanneer zij goed voorbereid zijn op deze vergunningsplicht, kan vertraging voorkomen worden en wordt de impact op het milieu verlaagd. Dan ben je als bouwbedrijf meteen bezig met een duurzaamheidsslag.”

Duurzaamheidscalculatie

Het motto van VanMeijel ‘bouwen kan simpeler’ komt ook in deze oplossing weer terug. In Metacom Online was een package voor duurzaamheid in ontwikkeling, alleen sloot deze niet genoeg aan op de huidige wensen. Onze werkgroep is gaan inventariseren wat de wensen van de klant op dit moment zijn. Op basis van die belangrijke input, waarbij de uitdaging voornamelijk aan de voorkant lag bij het verzamelen van alle betreffende gegevens, zijn we dit verder aan het ontwikkelen. Met als doel dat onze klanten in Metacom op een efficiënte manier stikstofdeposities op Natura2000-gebieden kunnen berekenen naast de mogelijkheid om te calculeren met CO2. De duurzaamheidscoördinator kan dit soort gegevens vervolgens eenvoudig in AERIUS zetten, het rekeninstrument voor de leefomgeving, van het RIVM,” zegt Hoekman en legt uit dat de nieuwe ontwikkelingen in Calculatie XE tussentijds getoetst wordt bij klanten. “Het is zelfs mogelijk om verschillende versies aan te maken, zodat je kunt vergelijken welke optie de minste uitstoot oplevert. De gegevens die nodig zijn voor het invullen van de AERIUS calculatie kunnen straks eenvoudig vanuit de calculatie geprint worden en worden gedeeld met de duurzaamheidscöordinator.” Op het VMA festival ‘Future Proof’ van 6 juni in de Noordoostpolder, heeft VanMeijel deze nieuwe oplossing al gepresenteerd. De duurzaamheidscalculatie zal uitkomen in Metacom versie 2022 en 2023.

Stamdatahub

Een mooie ontwikkeling dat je - wanneer je de kostprijs en de verkoopprijs calculeert - ook meteen de CO2-uitstoot en stikstofuitstoot kunt calculeren, vindt Hoekman. “En wellicht zullen we er op termijn nog meer aan toe gaan voegen, maar voor nu heeft dit de prioriteit.” In het verlengde van de duurzaamheidscalculatie package is VanMeijel ook bezig met het ontwikkelen van een stamdatahub. “In Metacom is het doel om de stamgegevens van materieel per leverancier (gegevens zoals brandstofgebruik) vast te kunnen leggen. Met de stamdatahub is het mogelijk dat onderaannemers zelf in Metacom Online de prijzen, maar ook de duurzaamheids- en uitstootgegevens van hun materieel in kunnen voeren en die kunnen delen met de hoofdaannemers waar ze voor werken. En zo denken we altijd mee in echte oplossingen waar de markt behoefte aan heeft”, zegt Hoekman tot slot.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Meest recente artikelen

Alle artikelen