0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

5 valkuilen voor het gebruik van dashboards… en hoe dit te veranderen

blog_dashboards.png

De afgelopen jaren hebben bedrijven veel geld, tijd en energie gestoken in het creëren van rapportages. Dé basis waarop een organisatie besluiten kan nemen. Toch blijkt uit onderzoek dat Nederlandse managers de ontvangen rapportages maar een 6 geven, en dat slechts 10% van de organisaties rapportages daadwerkelijk gebruikt. Waar komt dit door? En nog belangrijker: hoe kan dit veranderen?

Elke organisatie streeft naar goede resultaten. Rapportages en dashboards spelen een essentiële rol om te beoordelen wanneer resultaten ‘goed’ of ‘slecht’ zijn, of gestelde doelen worden behaald en waar moet worden bijgestuurd. Toch blijkt uit onderzoek dat rapportages en dashboards niet of nauwelijks worden gebruikt door managers. Gillissen en van der Ploeg (2011-2015) gingen op zoek naar de oorzaak en dit leidde tot vijf interessante inzichten:

1. Te veel indicatoren om op te sturen
De meest voorkomende belemmering is een overvloed aan indicatoren waar managers op willen sturen. Dit komt omdat iedereen andere informatie belangrijk of relevant vindt. Daarnaast wordt er een oerwoud aan beschikbare informatie door medewerkers via spreadsheets gedeeld met managers. Tot slot willen sommige managers zoveel mogelijk weten om altijd een verklaring te vinden. Het onderscheid tussen ‘need-to-know’ en ‘nice-to-know’ wordt niet gemaakt. Het gevolg is vaak een rapport met veel nice-to-know informatie, waarop nauwelijks op gestuurd kan worden.

2. De indicatoren sluiten niet aan bij de operationele besturing
Veel indicatoren zijn op strategisch niveau vastgesteld. Hierdoor bevat een rapport uit gewoonte vaak financiële indicatoren. Wat ontbreekt is de link met de operatie: hoe verhouden de gerealiseerde resultaten zich met de doelstellingen? En hoe komt dit? Het is belangrijk om deze vertaalslag te maken in een rapportage, zodat de gegeven informatie ook echt relevant is voor alle niveaus in de organisatie.

3. Er is geen samenhang tussen oorzaak en gevolg
De metertjes op een dashboard wijzen resultaten of aantallen aan. De kunst is om de samenhang te begrijpen, tussen de metertjes onderling én tussen actie en resultaat. Denk bijvoorbeeld aan een auto. Wanneer het brandstoflampje brandt, is het duidelijk dat je moet gaan tanken. En zo dient een rapportage aan te tonen welke acties genomen moeten worden op de gegeven resultaten.

4. De indicatoren zijn niet of nauwelijks door de manager te beïnvloeden
Sommige indicatoren kun je maar beperkt beïnvloeden. Rapportages met veel niet-beïnvloedbare indicatoren zijn demotiverend en zetten niet aan tot actie. Dit geldt voor zowel een topmanager als een medewerker. Het gevolg is dat tegenvallende resultaten een gevoel van machteloosheid geven.

5. De rapportages bevatten geen targets, stoplichten of normstelling
Een cijfer op zich is nietszeggend. Wat is goed of slecht? Dat hangt af van de context eromheen. Denk bijvoorbeeld aan snelheid: als je 105 km per uur rijdt, is dat ‘snel’ op een weg waar je 80 km/uur mag rijden en ‘langzaam’ op een 130 km/uur snelweg. Op deze informatie kun je baseren of je meer gas kunt geven of niet. Zo zijn er meerdere factoren die de context bepalen en die maken dat je effectief kunt sturen. Zonder deze context zijn het ‘gewoon cijfertjes’ die weinig invloed zullen hebben op het gedrag van mensen en geen aanleiding geven tot actie.

Kortom: een goede managementrapportage bevat...

  • Een overzichtelijke presentatie van cijfers en gegevens;
  • Een goede mix van financiële en niet- financiële indicatoren;
  • Duidelijke informatie en actuele cijfers waarvan de betekenis ook duidelijk is;
  • Indicatoren die worden afgezet tegen een target;
  • Indicatoren die in lijn staan met de strategie;
  • Indicatoren die men ook daadwerkelijk zelf kan beïnvloeden;
  • Oorzaken waarom bepaalde resultaten achterblijven;
  • Naast cijfers ook suggesties voor verbeteracties.

Krijg nieuwe inzichten met Metacom+ Dashboards
Rapportages en dashboards zijn hét fundament waarop een organisatie kan sturen. Hoe wordt werken met dashboards weer leuk, en hoe zorg je dat dashboards ook daadwerkelijk gebruikt worden? Met dit uitgangspunt en de opgedane inzichten hebben wij ‘Dashboards’ ontwikkeld. Deze dashboards zijn een standaard onderdeel van Metacom+. Je hebt hiermee het gereedschap om KPI’s te bepalen en data te visualiseren in een diagram of grafiek zoals jij dat wilt. Het legt de basis om grondige analyses te doen van de bedrijfs- en projectresultaten. Op elk niveau in de organisatie én altijd met de context waar gegevens vandaan komen.

Tot welke nieuwe inzichten ga jij komen?

gerelateerde blogs

 De toekomst van <b>data analyse</b>

De toekomst van data analyse

Door de opkomst van nieuw beschikbare technologieën is er de afgelopen vijftien jaar een grote markt ontstaan voor het grafisch presenteren van informatie. Hiermee wordt de vraag naar het sneller en eenvoudiger analyseren van data op basis van KPI’s ingevuld. Er zijn echter nieuwe veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied. Welke dit zijn? En welke voordelen deze bieden ten opzichte van de bestaande analyse software? Om dat goed uit te kunnen leggen, gaan we eerst terug naar de huidige situatie.

<b>Goudzoeken</b> was nog nooit zo <b>eenvoudig</b>

Goudzoeken was nog nooit zo eenvoudig

Kun je een machine beter huren of kopen? Wat is de omzetontwikkeling van klant X? In welke regio verdienen we het meeste geld? Zomaar wat voorbeeldvragen die dagelijks gesteld worden bij bedrijven. Antwoord krijgen op zulke vragen betekent vaak diverse mensen en systemen raadplegen. Een tijdrovende klus.

Maak <b>informatie</b> toegankelijk met <b>portals</b>

Maak informatie toegankelijk met portals

Informatie - waarschijnlijk binnen jouw bedrijf ten overvloede aanwezig, maar niet altijd op het juiste moment op de juiste plek. Kritieke informatie die je nèt even nodig had gehad voor die ene afspraak, maarja.. je had het zo gauw allemaal niet gevonden.

Evenementen

Webinar_materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

nieuws

VanVelsen-mtco

Digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen essentieel voor veel bedrijven in de gww | Van Velsen Reflectielijnen

“Duizenden werkopdrachten per jaar en een veelvoud aan werkdocumenten die van de buiten- naar de binnendienst gaan en verwerkt moesten worden. Dat kan handiger”, dacht Jasper van Wilsem, controller bij Van Velsen Reflectielijnen (VVR). Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van belijning en markering. Vanaf 2018 heeft VVR met Van Meijel Automatisering een ware professionaliseringsslag ingezet, waarbij diverse documentstromen gedigitaliseerd zijn, waaronder het werkbonnenproces.

Lees verder