0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Cobouw_header_duurzaamheid

Praktische oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van bouwbedrijven | Cobouw artikel

Bij veel maatschappelijke opgaven speelt de bouw een sleutelrol. Denk aan achterstallig onderhoud van infrastructuur, verduurzaming van gebouwen en niet te vergeten de huidige woningnood. De maatschappelijke uitdagingen waar bouwbedrijven mee te maken hebben, staan dan ook centraal in de nieuwe strategie van VanMeijel.

Een bouwbedrijf aan het einde van het bewogen jaar 2021: zelfs nog helemaal los van corona heeft de sector te maken met gigantische uitdagingen. Goede vakmensen zijn uiterst lastig te vinden en allerlei wetten, regels en eisen zijn over je uitgestort. In tenders moet je rekening houden met duurzaamheidsaspecten, bij bouwen en ontwikkelen heb je te maken met stikstofeisen, en ga zo maar door.

De veranderende arbeidsmarkt en aard van het werk
Heel bewust is VanMeijel op onderzoek uitgegaan bij haar klanten. Wat zijn nu precies die maatschappelijke uitdagingen waar zij mee te maken hebben of krijgen? Deels uit nieuwsgierigheid, deels om de antwoorden te gebruiken in de nieuwe strategie van VanMeijel. Uit dat onderzoek komt naar voren dat bouwbedrijven vooral worstelen met krapte op, en verandering van, de arbeidsmarkt. “Maar liefst 48 procent van onze klanten noemde die als de grootste uitdaging”, zegt Peter. “Goed geschoolde vakmensen worden ouder en stromen op een gegeven moment uit. Jonge mensen zijn daarentegen lastig te vinden. Daarbij komt dat de aard van het werk verandert: vragen die bouwbedrijven krijgen, zijn lastiger en complexer dan vroeger en vereisen slimme digitale oplossingen.”

De grootste uitdaging van bouwbedrijven is in feite de efficiency-uitdaging. ‘’Bouwbedrijven moeten steeds meer doen met minder of hetzelfde aantal mensen”, zo vat Peter van Meijel, directeur van Van Meijel Automatisering, de overkoepelende trend samen.

Duurzaamheid, stikstof, PFAS
Ook de gevolgen van de duurzaamheidsopgave worden opgemerkt in de praktijk. “Een op de vijf klanten noemde duurzaamheid als grootste uitdaging. Ook dat verbaast niet. PFAS, stikstof, maar ook bijvoorbeeld de duurzaamheidscomponent in tenders stelt bouwbedrijven voor een behoorlijke opgave. Voor de calculatie hebben we allerlei software. Maar de vragen die de overheid stelt op het gebied van duurzaamheid zijn telkens weer nét iets anders en vragen veel – vaak handmatig – uitzoekwerk van bouwbedrijven.”

Praktische oplossingen VanMeijel
In de nieuwe strategie van VanMeijel focust het bedrijf specifiek op die maatschappelijke uitdagingen van haar klanten. “De tijd dat klanten ons slechts als ERP-leverancier zagen, voor hun financiële en projectadministratie, ligt achter ons. We willen een stap extra zetten. We willen bedrijven ook helpen op andere vlakken met de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien.” Dat doen VanMeijel door concrete oplossingen te ontwikkelen. ‘’Dus geen ‘greenwashing’, maar samen met de klant aan de slag om concrete oplossingen te bieden’’, stelt Peter.

“Met ons online platform, Metacom Online, spelen we in op de veranderde werkelijkheid bij onze klanten,” vertelt Peter. Hij somt enkele concrete oplossingen op. “We hebben bijvoorbeeld te maken met klanten die hun ritten van en naar de bouwplaats moeten aantonen, inclusief de tijdstippen. Daar bestond nog geen oplossing voor. Die hebben wij gebouwd.” Tien procent van de klanten noemde verder het integreren van IT-systemen als praktisch probleem. “Vroeger was integraal werken belangrijk, met één systeem dat alles kon. Nu gaat het vooral om het slim koppelen van verschillende systemen. Dat is precies wat we doen. We zorgen ervoor dat aan de achterkant andere apparaten of systemen kunnen worden aangesloten.”

Calculatie koppelen aan AERIUS
En uiteraard denkt VanMeijel ook praktisch mee over de duurzaamheidsuitdaging. “Zo hebben we oplossingen opgenomen in onze systemen die ervoor zorgen dat bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving op duurzaamheidsgebied, zoals rond recycling. Maar ook hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de calculatiemodellen van onze klanten eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan de AERIUS-module van de overheid. Dat rekenmodel berekent de uitstoot en neerslag van stikstof, ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Die koppeling biedt klanten snel inzicht en bespaart zo uren aan werk.”

Samenwerken met klanten
Opvallend is dat de oplossingen van VanMeijel heel concreet zijn. Peter van Meijel zegt dat die keuze een bewuste is. “We werken heel nadrukkelijk samen met onze klanten. We luisteren naar ze en bedenken vervolgens een praktische oplossing voor de uitdaging waar ze mee te maken hebben. Overall geldt dat al onze oplossingen het werk van onze klanten een stuk efficiënter maken.” En daarmee zorgt VanMeijel ervoor dat klanten die allergrootste uitdaging van 2021 – meer doen met minder of hetzelfde aantal mensen – zorgeloos het hoofd kunnen bieden.

Dit artikel is een samenwerking met Cobouw, online verschenen op donderdag 9 december 2021. 

blog

Digitalisering.header-(1)_(1)_.png

3 uitdagingen voor de bouw & de rol van digitalisering

Een enorm woningtekort , duurzaamheid en te weinig personeel: de komende jaren staat de bouw een enorme opgave te wachten. Hoe ga je om met deze uitdagingen? In deze blog zoomen we verder in op deze drie grote uitdagingen en ontdek je welke rol digitalisering hierbij speelt.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

Evenementen

Materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder