0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

BIM staat of valt met onderlinge afstemming

Onder invloed van geïntegreerde contractvormen als D&C en DBFM en de hierdoor toegenomen risico’s gaan steeds meer bouwbedrijven aan de slag met BIM. Wat ze hierbij scherp in het vizier moeten houden volgens Frans van Meijel, directeur van bouwautomatiseerder VanMeijel, is dat een succesvolle toepassing van BIM staat of valt met de afstemming tussen verschillende disciplines. Verloopt deze soepel, dan bevordert dit de samenwerking en kunnen faalkosten worden geminimaliseerd.

BIM is meer dan 3D-CAD
"BIM wordt nog wel eens verward met een 3D CAD-model", zegt Van Meijel. "Hiermee wordt de systematiek tekort gedaan, want een BIM gaat veel verder dan alleen de tekening van een bouwwerk. BIM is een methodiek om optimaal samen te werken in de bedrijfskolom. De juiste toepassing ervan maakt grote efficiencyslagen mogelijk door een betere communicatie met de klant en een betere informatie-uitwisseling tussen bouwpartners." De methodiek werkt volgens Van Meijel niet met drie, maar met vijf dimensies: "BIM integreert informatie over het bouwwerk zelf - 3D - de tijd - 4D en het geld - 5D - waarbij al deze informatie centraal uitgewisseld kan worden tussen alle betrokken partijen in de bedrijfskolom."

ICT als verbindende factor
De uitwisseling van informatie over deze dimensies maakt het mogelijk processen beter op elkaar af te stemmen en faalkosten te reduceren. "Tenminste, als de informatie-uitwisseling goed verloopt", zegt Van Meijel. "De integrale werkwijze van de BIM-methodiek vraagt wel om een perfecte interne bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering die opgewassen is tegen de toenemende complexiteit van projecten en samenwerkingsvormen. Onze klanten, de aannemers, hebben vaak nog geen goede oplossing om enerzijds te communiceren met een BIM-model en anderzijds integraal te kunnen werken. Om meer inzicht te krijgen in het gehele bouwproces en fouten te kunnen verminderen is een passende IT-ondersteuning hoog nodig."

Het is noodzakelijk dat de verschillende disciplines in de bouw volgens Van Meijel veel meer geïntegreerd gaan werken. "Werken met individuele pakketten, of zelfs spreadsheets, voor elk deelproces, voldoet niet meer. Het is zaak het 3D-model te verbinden met de calculatie, planning en uitvoering." Hiervoor ontwikkelde VanMeijel in de projectmanagement module Ticon, onderdeel van Metacom, het virtuele bouwprocesmodel. In dit centrale datamodel worden alle projectgegevens van de engineering en calculatie tot aan de inkopen en kostenbewaking continu aan elkaar gerelateerd. De integratie tussen het ERP systeem en alle aspecten die bij BIM horen maakt de oplossing van VanMeijel uniek.

Regie voeren over project
Van Meijel licht toe: "Wijzigingen worden meteen verwerkt, gegevens hoeven nooit meer dubbel te worden ingevoerd en informatie raakt niet meer kwijt. Hierdoor wordt het risico op dataverlies weggenomen en wordt een foutloos iteratief bouwproces mogelijk gemaakt." Dit betekent dat het management kan sturen op actuele en accurate gegevens en projectmedewerkers altijd met de juiste informatie werken. Deze werkwijze vermindert dubbel werk en reduceert fouten, kosten en doorlooptijden. VanMeijel heeft nu kortom een BIM oplossing beschikbaar die bouwbedrijven helpt de regie te voeren bij geïntegreerde contracten en risico's beheersbaar te maken.

Bron: Cobouw, Bouw & ICT special 3 april 2015

blog

Concurrentievoordeel | Column Frans van Meijel

Vaak wordt de stelling geopperd dat je met de inzet van ICT een groot concurrentievoordeel kunt behalen. Ik denk dat dit zeker klopt. Er gaat nu nog veel fout door een gebrek aan de juiste informatie, die ook nog eens niet op de juiste tijdstip en plaats beschikbaar is. Daarnaast is de administratieve last groot gedurende het bouwproces. De inzet van ICT zou dan ook niet meer weg te denken moeten zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Lees verder

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

bekijk de case study

Evenementen

Webinar | De leveranciersbonnen digitaal met Metacom Online

Als bouwbedrijf koop of huur je dagelijks veel in tijdens de uitvoering van een bouwproject. Of het nu gaat om personeel, materialen of materieel: de administratie van de externe bonnen kosten veel tijd. Zeker wanneer de inkopen nog  worden gedaan met een bonnenboekje.

Lees verder