0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

Resource planning

Effective deployment of people and machinery

What is resource planning?
For an optimum deployment of people and machinery, it is necessary to be able to see at one glance which resources are available and which not. Resource planning is the tool for this. 

Resource planning software from VanMeijel

Our software helps you to deploy costly equipment, materials and personnel effectively. This ensures you have optimum deployment.

Advantages

Benefits of our resource planning solution.

1

Insight into availability of resources

Always have a clear overview and a manageable planning of available material, equipment and personnel.

2

Always in compliance with personnel labour agreement

Resource planning monitors the deployment of the personnel by checking agreed terms and conditions of employment.

3

Avoid duplication of resources

Our smart validation function consigns duplication of deployment to the past.

Resource planning in daily practice

“It was already apparent during the pilot that the central input of information results in massive time gains.”

Would you like to know more on how our Resource planning solution is helping Kuyper Kessel each day?
Resource planning features

Functionality for optimum deployment of people and machinery

Validation

Control and notification with duplicate deployment planning.

Changes

Quickly adapt current or new planning data.

Shifts

Automatic planning of entire shift in one go.

Stages

Always have insight into current status of planning order of people and machinery.

Work orders

Planning and managing of resources with work orders.

Integrations

With for example, board computers, hour registration and administration.

Making construction easier. Build with resource planning.

Would you also like to build with resource planning?

Call us at +31 (527) 61 47 67 or send us a message.

 

watch the full product range

blog

De techniek achter veilig werken met Metacom

De wereld verandert in een rap tempo en deze veranderingen merken we ook bij VanMeijel. Een onderdeel van deze veranderingen is de toenemende aandacht voor beveiliging. De steeds sneller verlopende uitwisseling van data en integratie van apparatuur (Mobile, Internet of Things) en de eisen van gebruikers op het gebied van beschikbaarheid, stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van informatie. In deze nieuwe reeks ‘technische’ blogs nemen wij je mee in de wereld van informatiebeveiliging. In deze eerste blog een uitwerking hoe onze technisch consultants nu al om gaan met de beveiliging van Metacom+.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Hoe wij ons voorbereiden op ISO 27001

Door de sterk toenemende uitwisseling van informatie via het web en de integratie van verschillende apparaten, worden de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van informatie steeds belangrijker. Daarom steken steeds meer veiligheidsmaatregelen en -regels de kop op. Het is geen optie om daar niet mee aan de slag te gaan. Ook bij VanMeijel willen we onze omgevingen, software en de integraties bij klanten veilig waarborgen. Om deze reden zijn wij bezig met de ISO 27001 norm: een nieuwe standaard voor informatiebeveiliging.

Read more