0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

3D-modelling en Metacom Projecten startpunt voor BIM bij Ibens

Ibens Bouw en ontwikkeling in Antwerpen is onlangs gestart met de uitrol van Metacom Projecten, het nieuwe bouwproject management systeem van IT-bedrijf VanMeijel uit Sint-Niklaas. Ibens, dat zich volledig heeft toegelegd op de bouw en ontwikkeling van zorghuisvesting, heeft het bouwproces dankzij die specialisatie en enkele innovatieve IT-tools zeer efficiënt kunnen inrichten.

Alle bouwprojecten van Ibens worden binnen de vooraf gestelde termijnen, budgets en specificaties opgeleverd. Dat is een zeldzaamheid in de bouw. De projecten worden in 3D-software van Autodesk ontwikkeld. Met behulp van die data stuurt Metacom Projecten (voorheen Ticon) de calculatie, inkoop, de inzet van mensen en middelen en de planning van het bouwproces aan.

Ibens is een opvallend bouwbedrijf. Het is onderdeel van ASVB, een groep bouwbedrijven, die bekend staat om haar innovatieve karakter en de grote aandacht voor IT om de bedrijfsprocessen efficiënter te organiseren. Anders dan veel collega’s heeft Ibens gekozen voor een duidelijke specialisatie: bouw en ontwikkeling van zorghuisvesting. Behalve voor een afgebakend marktsegment heeft Ibens ook een duidelijke keuze gemaakt voor de aanpak. “We willen als bouwbedrijf de regie hebben”, legt CEO Herman Bernaerts van Ibens uit. “Dat is de enige manier om het bouwproces efficiënt te organiseren. Wij gebruiken zo veel mogelijk prefabcomponenten, die elders exact conform onze specificaties geproduceerd worden. De uitvoerende bouw krijgt bij ons dus steeds meer het karakter van een assemblageproces, waardoor wij steeds meer een coördinerend bouwbedrijf worden. Wij zorgen ervoor, dat projecten binnen de overeengekomen termijn en begroting gerealiseerd worden.”

3D-model als uitgangspunt voor calculatie

Behalve door de industriële manier van bouwen, de intensieve samenwerking met toeleveranciers een strakke regie onderscheidt Ibens zich door zijn investeringen in innovatieve IT-tools om het bouwproces te optimaliseren. Al in 2008 werd Revit, een 3D-CAD softwarepakket van Autodesk geïmplementeerd. In Revit wordt een technisch model van het bouwproject gemaakt, dat honderd procent inzicht geeft in de constructie, de constructiedelen en hun specificaties. Uit dat model kan Ibens direct een programma van eisen afleiden, maar ook een ruwe calculatie. Metacom Projecten, het bouwproject management systeem van VanMeijel sluit daar naadloos op aan. Het systeem neemt het 3D-model als uitgangspunt en stuurt daarmee de planning, de uitvoering en de logistiek aan. Metacom Projecten neemt alle tussentijdse wijzigingen in het bouwmodel over en maakt meteen de gevolgen voor inkoop en planning bij alle partijen in de bouwkolom zichtbaar. Dankzij Metacom Projecten zijn de aannemer en de toeleveranciers die aan het systeem gekoppeld zijn, altijd op de hoogte van de stand van zaken en kunnen ze op basis van die informatie continu bijsturen, of het nu om planning, inkoop, kosten of opbrengsten gaat.

Administratieve afhandeling transacties

Metacom Projecten is integraal onderdeel van Metacom, een ERP-systeem, dat ook speciaal voor de bouw ontwikkeld is. Het ondersteunt vooral de financieel-administratieve afhandeling van alle transacties, waarmee aannemers te maken hebben en de financiële verslaglegging. Daardoor zijn straks ook echt alle werkprocessen bij Ibens integraal geautomatiseerd.

Metacom Projecten en Metacom waren bij Ibens sinds januari operationeel in een testomgeving en zijn onlangs officieel in gebruik genomen. Voor een aantal projecten zullen de oplossingen van VanMeijel en de oude IT-omgeving naast elkaar gebruikt worden; enerzijds om de lopende processen en projecten niet te verstoren, anderzijds om in de praktijk te ervaren hoe de nieuwe methodiek en het nieuwe systeem werken. Eind van het jaar wordt het nieuwe systeem officieel in gebruik genomen.

 

blog

Concurrentievoordeel | Column Frans van Meijel

Vaak wordt de stelling geopperd dat je met de inzet van ICT een groot concurrentievoordeel kunt behalen. Ik denk dat dit zeker klopt. Er gaat nu nog veel fout door een gebrek aan de juiste informatie, die ook nog eens niet op de juiste tijdstip en plaats beschikbaar is. Daarnaast is de administratieve last groot gedurende het bouwproces. De inzet van ICT zou dan ook niet meer weg te denken moeten zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

Events

Webinar | De leveranciersbonnen digitaal met Metacom Online

Als bouwbedrijf koop of huur je dagelijks veel in tijdens de uitvoering van een bouwproject. Of het nu gaat om personeel, materialen of materieel: de administratie van de externe bonnen kosten veel tijd. Zeker wanneer de inkopen nog  worden gedaan met een bonnenboekje.

Read more