0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter
Van der Tol bv
case studies

Van der Tol bv

Van der Tol heeft inzicht in complex onderhoudswerk dankzij Metacom

Metacom belangrijk voor groenvoorziener Van der Tol

Van der Tol Groep uit Amsterdam heeft de afgelopen tien jaar een flinke groei doorgemaakt in de groensector. Die groei maakte niet alleen een organisatieverandering noodzakelijk, maar ook een vernieuwing van de automatisering. Het bedrijf, dat zich bezighoudt met het ontwerpen, inrichten en onderhouden van stedelijk groen, stapte over op het bedrijfsinformatiesysteem Metacom van VanMeijel. Metacom ondersteunt alle werkprocessen integraal en geeft inzicht in de stand van zaken; zelfs van het complexe onderhoudswerk.

“Met Metacom hebben we onze automatiseringsbehoefte voor de nabije toekomst ingevuld”, zegt Olivier Copijn, adjunct-directeur Realisatie. Hij heeft zich de laatste jaren intensief beziggehouden met de reorganisatie van het bedrijf en de selectie en implementatie van Metacom. “Van der Tol was de laatste tien jaar flink gegroeid en ontdekte, dat de organisatie niet optimaal was afgestemd op de klanten, de activiteiten en de werkprocessen. We hebben toen een organisatieverandering doorgevoerd, om de klant centraal te stellen. We hebben klantmanagers aangesteld, die als centrale contactpersoon voor de klant fungeren en die de interne processen in gang zetten. Ook werd de interne organisatie beter afgestemd op de werkprocessen.” 

GWW-methodiek 

Hoewel Van der Tol altijd al een professionele IT-infrastructuur had, sloot de automatisering de laatste jaren niet meer aan bij de werkprocessen. “We werken al vele jaren met een CAD-systeem voor ontwerp, een systeem voor de financiële administratie en we hadden zelfs enkele specifieke werkprocessen voor de groensector geautomatiseerd”, verduidelijkt Peter Petiet, die 

als projectmanager verantwoordelijk is voor de implementatie en het beheer van Metacom. “Met name het financiële systeem paste niet meer. Dat was een oplossing voor de groensector, die vooral in gebruik is bij kleinere bedrijven. De verschillende onderdelen waren niet geïntegreerd en het systeem bood nauwelijks mogelijkheden voor projectplanning, inkoop en rapportages. Het nieuwe systeem moest die mogelijkheden uiteraard wel bieden. Daarnaast was voor ons van belang, dat het nieuwe systeem de GWW-methodiek voor calculatie en projectplanning zou ondersteunen, want wij werken op een vergelijkbare manier.” 

Lees meer: download case study Van der Tol

Van der Tol bv

Industry: Bouwnijverheid

Industry: Industriële dienstverlening, Overig

Site: http://www.vandertolbv.nl

Summary:

Van der Tol Groep in Amsterdam biedt werk aan zo’n 180 mensen en bestaat uit de onderdelen Van der Tol hoveniers en terreininrichters, HollandsGroen b.v. en de Hovenaer b.v. Van der Tol is veruit het grootste onderdeel en heeft een behoorlijke diversiteit aan activiteiten. Het bedrijf houdt zich onder andere bezig met design & construct van groenvoorzieningen, terreininrichting, bestrating, onderhoud en beheer en boomverzorging. Het werkgebied ligt met name in de Randstad.

Share:

related products
Metacom apps

“We hebben de randen van Metacom opgezocht en het resultaat is fantastisch.”

Olivier Copijn, Adjunct-directeur Realisatie bij Van der Tol.

Ook grip krijgen op complex onderhoudswerk?

Call us at +31 527 61 47 67 or send us a message

blog

5 redenen waarom uitvoerders actuele informatie nodig hebben tijdens hun bouwprojecten

Er komt veel kijken bij de uitvoering van een bouwproject. Zo is er veel informatie waarover gecommuniceerd wordt met verschillende personen. Een goede communicatie is belangrijk voor een mooi resultaat. Daarom is het essentieel dat iedereen beschikt over actuele informatie. In deze blog geef ik je 5 redenen waarom het beschikken over actuele informatie jouw bouwproject vooruit helpt.

Read more

events

Gebruikersdag | Calculatoren

Voor calculatoren die werken met Metacom calculatie, Ticon EP of Wecap XE, organiseren we op 12 juli aanstaande een gebruikersdag.

Read more

news

KWP installaties kiest voor logistieke zekerheid met Metacom+

KWP installaties, gevestigd in Kraggenburg, was op zoek naar een ERP-systeem dat aansluit bij hun eigen werkwijze: flexibel, beheersbaar en toegankelijk voor iedereen. Dat heeft het bedrijf gevonden in Metacom+. KWP gebruikt het platform om te werken met een altijd actuele informatiestroom uit één bron, snel calculaties te maken, eenvoudig inkopen te doen en makkelijk de gewenste producten te leveren. Kortom, om het logistieke proces volledig te ondersteunen en efficiency te bieden waar nodig.

Read more