0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

De voordelen van een app met de veiligheid van een ERP-systeem

In de afgelopen decennia hebben veel bouwbedrijven geïnvesteerd in bedrijfsinformatiesystemen met als doel om financiën en projecten beter onder controle te krijgen. De meeste bedrijven hebben dat nu min of meer voor elkaar. Deze bedrijfsinformatiesystemen kenmerken zich door een sterke gerichtheid op de betrouwbaarheid en volledigheid van cijfers en transacties. De administratie moet gewoon kloppen. Dergelijke systemen leggen een sterke nadruk op vaste processen en informatiestromen.

Kijken we naar de dagelijkse bouwpraktijk dan is er veel meer nodig. Er is behoefte aan allerlei extra functies die sterk gericht zijn op ondersteuning van de mensen op de werkvloer. Te denken valt aan allerlei registraties en processen die te maken hebben met kwalteitszorg, ondersteuning van de uitvoerder met extra informatievoorzieningen, accoderingsslagen etc. Het kenmerk van deze functies is dat ze in de loop van de tijd sterk kunnen veranderen. Of zelfs dat ze per opdrachtgever anders moeten zijn. Snelheid van aanpassen is hier het credo. Als bouwbedrijf wil je je opdrachtgever exact kunnen bedienen zoals zij dat wensen.

Deze extra functies en flexibiliteit kunnen wij nu bieden met Metacom apps. Metacom apps is een applicatieomgeving die geïntegreerd is met Metacom. Hiermee kunnen losse applicaties (apps) worden gemodelleerd op basis van informatie uit Metacom, aangevuld met extra gegevenscomponenten. De aldus gemodelleerde apps kunnen web-applicaties zijn of apps op smartphones of tablets.

De grote kracht van Metacom apps is dat op maat gemodelleerde functies beschikbaar komen die voor elk bedrijf specifiek aangepast of uitgebreid kunnen worden. De data die beschikbaar komt vindt altijd zijn plaats in Metacom. Metacom is en blijft dan ook de omgeving waar alle bedrijfskritische informatie bij elkaar komt in een veilige en betrouwbare omgeving. Voorbeelden van reeds gerealiseerde apps zijn Werkorder aansturing, Productie registratie, WKA en VAR afhandeling, Relatiebeheer, Opdracht fiattering, Kwaliteitsdocumenten en Materieelaanvragen.

Met Metacom apps bieden wij kortom Metacom gebruikers de mogelijkheid om op maat gemodelleerde functies te verkrijgen die geïntegreerd zijn met het betrouwbare en veilige bedrijfsinformatie systeem Metacom.

 

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

events

Webinar | Automatisch installeren van VanMeijel producten

Bij VanMeijel willen we graag onze producten, zoals Metacom+, automatisch opleveren. Automatisch opleveren biedt vele voordelen voor de klant en voor ons.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Hoe wij ons voorbereiden op ISO 27001

Door de sterk toenemende uitwisseling van informatie via het web en de integratie van verschillende apparaten, worden de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van informatie steeds belangrijker. Daarom steken steeds meer veiligheidsmaatregelen en -regels de kop op. Het is geen optie om daar niet mee aan de slag te gaan. Ook bij VanMeijel willen we onze omgevingen, software en de integraties bij klanten veilig waarborgen. Om deze reden zijn wij bezig met de ISO 27001 norm: een nieuwe standaard voor informatiebeveiliging.

Read more