0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Van calculator naar kostendeskundige

Onder invloed van BIM veranderen werkprocessen en daarmee de werkzaamheden van allerlei mensen in de bouw. Calculatoren bijvoorbeeld. Hun specialistische kennis kan grotendeels worden vastgelegd in een receptenbibliotheek. Maar dat wil niet zeggen dat hun werk verloren gaat, het wordt volgens mij juist leuker!

Traditioneel bestaat het werk van een calculator uit veel uitzoekwerk naar afmetingen, prijzen en normen en veel rekenwerk om met al deze eenheden tot een totaalprijs te komen. Calculatoren beschikken over specialistische kennis over hoe iets gemaakt moet worden en hoeveel tijd dat dan kost. Zij zien ook de werkzaamheden die niet op de tekening staan, maar wel uitgevoerd moeten worden. Met behulp van een compleet 3D-model, ontbreekt er steeds minder informatie op de tekening. In combinatie met een complete receptenbibliotheek, waarin is vastgelegd hoe elementen gemaakt moeten worden en hoeveel tijd dat kost, kan veel uitzoekwerk geautomatiseerd worden.

Samenwerken
Om met behulp van een 3D-model snel tot een nauwkeurige calculatie te komen, heeft een calculator andere kwaliteiten nodig. Hij moet zijn eiland verlaten en het gesprek aangaan met de 3D-modelleur. Die moet namelijk weten hoe hij elementen moet modelleren om ze geschikt te maken voor calculaties. De calculator legt een bibliotheek aan waarin alle onderdelen, van deur tot leidingwerk, omschreven staan, inclusief arbeid en materiaal. Om die bibliotheek te laten corresponderen met de elementen in het gebouw, moeten de calculator en de modelleur allerlei afspraken maken. Bijvoorbeeld over welk tekenniveau (LOD) aansluit op welke begrotingsfase, wat voor coderingen worden gebruikt en hoe de bibliotheken worden beheerd.

3D-denken
De calculator moet inzicht hebben in het 3D-model en om kunnen gaan met een 3D-viewer, om te beoordelen of het model inderdaad voldoet aan de voorwaarden voor een accurate calculatie en om knelpunten op te sporen. Daarnaast moet de calculator de discipline hebben om de bibliotheek te onderhouden. Als de bibliotheek actueel is en het model volgens de afspraken is opgebouwd, kan de calculator in een aantal stappen een calculatie maken. Met Metacom gaat dit bijvoorbeeld als volgt: de software leest het 3D-Model (IFC) uit en genereert een objectenboom. Aan ieder object wordt automatisch een werkmethode gekoppeld. Een werkmethode omschrijft de activiteiten die nodig zijn om het object te kunnen realiseren. Bij een deur gaat dit bijvoorbeeld om het bestellen en monteren van het type deur en hang- en sluitwerk. Vervolgens genereert de software een hoeveelhedenstaat. Deze geeft alle objecten, werkmethodes, activiteiten, hoeveelheden en eenheden weer. Tot slot kan de calculator de hoeveelheden verplaatsen naar een calculatiestructuur. Deze worden dan automatisch gesorteerd, samengevoegd en onderbouwd met middelen. Als kostenspecialist moet de calculator de berekeningen nu voornamelijk controleren en aanvullen

Betekent dat, met een goede bibliotheek en een model, de calculator overbodig wordt? Dat denk ik niet. Er kan wel meer werk gedaan worden in minder tijd. Hierdoor kan de calculator zich richten op het controleren van de berekeningen, waardoor ze nauwkeuriger worden. Daarnaast blijven er natuurlijk altijd unieke objecten die niet in de bibliotheek voorkomen.

Procesdenkers en uitzoekers
Wellicht ontstaan er zelfs wel twee soorten calculatoren; procesgerichte calculatoren die bedreven zijn in het inrichten van bibliotheken, de samenwerking met modelleurs en het optimaliseren van de geautomatiseerde calculaties, en de inhoudelijk specialisten die zich tot in detail storten op de unieke objecten en de aspecten die niet zijn vastgelegd in het model. Hoe dan ook, het vak is interessanter dan ooit!

 

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

events

Webinar | Tips & tricks middelenplanning

We werken continu aan verbeteringen voor de middelenplanning in Metacom. Tijdens deze webinar staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen én geven we je tips & tricks om meer uit het gebruik van het planbord te halen.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

De Klerk: van dubbel werk naar efficiënt werken met Metacom+ en Metacom Online

De Klerk Werkendam, een landelijke speler op de civiele markt met focus op Waterbouw & Staalconstructie, heeft gekozen om met Metacom+ aan de slag te gaan. Ook gaat de organisatie de urenregistratie en inkoop-ontvangstbon digitaliseren met het Metacom Online platform. Door op deze wijze te investeren in IT gaat De Klerk bouwen aan de toekomst: op weg naar structurele verbetering en grotere efficiëntie.

Read more