0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Mythes en vooroordelen over Systems Engineering

Er bestaan nog steeds veel mythes en vooroordelen over Systems Engineering (=SE)​. SE zou alleen werken voor grootschalige en complexe systemen. De implementatie van de SE methodiek zou duur zijn en het opleiden en trainen van Systems Engineers zou veel te lang duren.

Laten we deze gedachten uit te wereld helpen. Feit is namelijk, dat SE schaalbaar is en op maat kan worden toegepast. Natuurlijk kost het implementeren van de SE methodiek geld, maar de uiteindelijke (faal)kosten zullen dalen door een gedegen werkwijze. En dat het opleiden van Systems Engineers heel lang duurt is slechts gedeeltelijk waar. Elke Systems Engineer kan vanaf dag 1 zijn kennis over de methodiek toepassen. Of hij nu wel of geen ervaring in het veld heeft. Het gaat vooral om de manier van denken, want SE is vooral een beproefd concept. Heus niet alleen voor de Vliegtuigindustrie en de Ruimtevaart. Ook in de Infra lopen al tientallen projecten van langdurige infrastructurele werken. 

Kengetallen SE
In EN modellen worden honderden, vaak wel duizenden Eisen, Objecten, Activiteiten, Acties, Verificaties en Keuringen aangemaakt. En alle andere gegevens die van belang zijn. Alle genoemde entiteiten moeten worden aangemaakt, beheert en aan elkaar worden gekoppeld. Op basis van al deze data worden rapportages gemaakt. En met de rapportages kunnen de opdrachtnemers aantonen dat zij voldoen aan alle eisen die aan het werk zijn gesteld. Oftewel: dat ze overal aan hebben gedacht.

UAVgc
Opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd en desgewenst gecombineerd worden met meerjarig onderhoud, lenen zich heel goed voor de SE methodiek. De afstemming van de aanbesteding op deze manier van engineeren biedt namelijk ruimte voor innovatieve oplossingen en dit moet ook contractueel worden vastgelegd. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en Provincies die het initiatief nemen tot de realisatie van werken moeten dus eerst afwegen of ze afzonderlijke contracten sluiten met ontwerpende en uitvoerende partijen, of juist een geïntegreerd contract afsluiten. En steeds vaker contracteert de opdrachtgever slecht één partij voor de realisatie van een project. De opdrachtnemer verbindt zich dan aan het vervaardigen van het ontwerp én aan het uitvoeren van dat werk (Design & Construct-contracten). Soms inclusief de realisatie van het meerjarig onderhoud van het werk na oplevering (Design, Build, Finance & Maintain). Alle afspraken die hier voor nodig zijn kunnen vastgelegd worden in een UAV-GC 2005 (= Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten). Deze contractvorm met gefaseerde aanpak maakt het mogelijk om alle stakeholders te informeren. Kenmerkend is dus dat meerdere bouwfases door één partij worden opgepakt. De gehanteerde bouwfasen zijn Initiatief, Onderzoek, Definitie, PvE, VO, DO, Uitvoeringsontwerp, WVB, Uitvoering en Onderhoud. De volledige System Life Cycle dus (Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 15288). Hiermee wordt dan ook de basis gelegd voor het gericht en geïntegreerd opdoen van, verzamelen en uitdragen van kennis die nodig is om werken in de Infra en B&U te realiseren. 

IPM
Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt Rijkswaterstaat met Integraal Projectmanagement (IPM). Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. IPM kent 5 processen en deze zijn op hun beurt weer een onderdeel binnen SE.
 - Projectmanagement
 - Risicobeheersing
 - Omgevingsmanagement
 - Technisch management
 - Contractmanagement

Alle facetten van informatiemanagement komen binnen SE dus nadrukkelijk aan bod. Onze Systems Engineering software helpt opdrachtnemers om beter en sneller bouw- en infraprojecten te realiseren en grip te krijgen en houden op de dynamiek van het bouwproces. Ticon kan de Systems Engineering en BIM methodiek goed ondersteunen. Van IFC (inclusief 3D model), Engineering tot en met de Calculatie. Kijk voor meer informatie op onze BIM en Systems Engineering webpagina.

Bronnen:
WPI - Systems Engineering beyond Aerospace and Defense
CROW - UAVgc
NEN - Nederlandse norm ISO/IEC 15288 - Systems and software engineering - System life cycle processes (2008)
Rijkswaterstaat - Integraal projectmanagement
INCOSE - A world in motion, Systems Engineering Vision - 2025
 

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

events

Webinar | Automatisch installeren van VanMeijel producten

Bij VanMeijel willen we graag onze producten, zoals Metacom+, automatisch opleveren. Automatisch opleveren biedt vele voordelen voor de klant en voor ons.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Het gemak van digitaal factureren

Dagelijks gaan bij bouwbedrijven talloze facturen de deur uit. Vaak loopt deze facturering nog via papier. Deze handmatige verwerking zorgt voor veel onnodig administratief werk. Waarom dus niet overstappen op digitaal factureren? Het is sneller, makkelijker en scheelt veel werk. Digitaal facturen wordt steeds meer de standaard. Ook Metacom ondersteunt deze oplossing.

Read more