0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Met Metacom transformeren naar Digitaal Bouwen | Blog Frans van Meijel

Alom wordt de stelling geponeerd dat het klassieke bouwen voorbij is en dat we naar een geheel andere manier van bouwen gaan. Er komen dan allerlei kreten voorbij zoals disruptive innovation, digitale transformatie, Big Data, Internet of things, robotisering en de term BIM die we al veel langer kennen.

Dat klinkt interessant natuurlijk, maar wat betekent dit nu voor u? Om al deze trends samen te vatten wordt wel de term digitaal bouwen gehanteerd. Van digitaal bouwen verwachten we veel. Digitaal bouwen maakt echte procesverbeteringen mogelijk, met als resultaat een aanmerkelijke verhoging van de efficiëntie en kwaliteit. Door meer inzicht en transparantie wordt de aansturing van het bedrijf beter en effectiever. Door verregaande integratie wordt intensieve samenwerking met de ketenpartners mogelijk. Allemaal zaken die resulteren in een beter bedrijfsresultaat.

Stappen we nu een paar jaar vooruit in de toekomst en kijken dan naar de bouw, dan zien we dat veel processen die nu nog handwerk vragen, geautomatiseerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vele registraties van machines en mensen. De aansturing van medewerkers gaat geheel digitaal op basis van procesinformatie. Vanuit 3D modellen wordt het bouwproces aangestuurd. En het gebruik van sensoren in machines en in het te bouwen object zelf welke ons inzicht geven en een basis waarop we betere en snellere beslissingen kunnen nemen.
In grote lijnen zien we minder mensen die meer doen en een beter resultaat realiseren.

Dit zijn allemaal mooie vooruitzichten en de futurologen kunnen er nog vele bij bedenken. Echter hoe het echt gaat worden weet niemand, maar de richting is duidelijk: alles wordt digitaal.
Het is dus van belang dat je als bedrijf het pad van digitaal bouwen opgaat, ook al weet je nog niet precies waar dat uitkomt. Maar met het inslaan van dat pad kies je richting en ga je op weg naar een betere toekomst.

Dat klink heel mooi maar je organisatie zit vaak nog op het klassieke pad. Wat is er dan nodig om met zijn allen die nieuwe weg op te gaan?
We zullen moeten transformeren van een organisatie die gebaseerd is op “best practices” uit het verleden naar een organisatie die nieuwe “best practises” gaat ontdekken en gaat gebruiken. Dit is geen gemakkelijk proces en kan niet zomaar in gang gezet worden. Het is nodig dat je als bouworganisatie een duidelijke visie ontwikkeld op de toekomst en dan vanuit deze visie stappen gaat zetten. Wij denken dat dit altijd een proces zal zijn van telkens kleine stappen die uiteindelijk toch een groot resultaat opleveren.

En wat is onze rol als ICT specialist voor de bouw en industriële dienstverlening?
Naar mijn mening is het onze taak bouwbedrijven te helpen met de transformatie. Door het geven van advies bij het definiëren van hun visie op digitaal bouwen, het opnemen hiervan in de bedrijfsstrategie en te helpen bij het realiseren daarvan. Dit doen we door het beschikbaar stellen van de juiste technieken, functionaliteiten en methoden voor de bedrijfstak, zodat je daarvan zonder hoge drempels snel gebruik van kunt maken.

De meesten van u gebruiken Metacom als centraal ERP systeem. Met Metacom zoals u het nu kent kunt u een klein stukje op pad richting digitaal bouwen, maar er is veel meer nodig. Er is een nieuw Metacom nodig dat de mogelijkheden in zich heeft die nodig zijn om digitaal bouwen werkelijkheid te laten worden.

We hebben daar de afgelopen jaren intensief aan gewerkt en kunnen nu dan ook een nieuw Metacom voorstellen: een Metacom dat alle componenten in zich heeft die nodig zijn op de weg naar digitaal bouwen. Denk aan bijvoorbeeld aan geïntegreerde portals, business anaytics, business rules, modelleer omgeving voor aanvullende functies, voorbereid voor onder andere Big Data en gebruik van sensoren. Dit nieuwe Metacom is dus het vervoermiddel waarmee u op weg kunt naar digitaal bouwen. Een Metacom wat de technologische componenten die nodig zijn in zich heeft die nodig zijn op het pad naar digitaal bouwen.
De technologie staat ter beschikking, de richting is er en nu op pad: stap voor stap.

Op 15 november aanstaande organiseren wij weer ons jaarlijkse event NEXT. Deze zeer informatieve dag staat in het teken van de toekomst en we zullen dan het nieuwe Metacom aan u presenteren. Wij geven u een blik op de weg naar beter bouwen met meer resultaat. Aanmelden kan op www.vanmeijel.nl/next2016.

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

events

Webinar | Tips & tricks middelenplanning

We werken continu aan verbeteringen voor de middelenplanning in Metacom. Tijdens deze webinar staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen én geven we je tips & tricks om meer uit het gebruik van het planbord te halen.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

De Klerk: van dubbel werk naar efficiënt werken met Metacom+ en Metacom Online

De Klerk Werkendam, een landelijke speler op de civiele markt met focus op Waterbouw & Staalconstructie, heeft gekozen om met Metacom+ aan de slag te gaan. Ook gaat de organisatie de urenregistratie en inkoop-ontvangstbon digitaliseren met het Metacom Online platform. Door op deze wijze te investeren in IT gaat De Klerk bouwen aan de toekomst: op weg naar structurele verbetering en grotere efficiëntie.

Read more