0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Liquiditeitsprognose versus Winst | Gastblog Van Hattum & Blankevoort

Ondernemen gaat ook over geld verdienen naast het bouwen van al die mooie infrastructurele projecten in Nederland, waar we met zijn allen hartstikke trots op zijn! Maar wat is nu winst, wat wordt weergegeven in de resultatenbegroting, en wat is nu een liquiditeitsprognose? Dit verschil is zeker niet altijd even duidelijk. Wat is het verschil tussen opbrengsten, ontvangsten, kosten en uitgaven? Hoe versterken zij elkaar? Hoe werkt dit in Metacom 2017? Dat zijn de begrippen en de vragen waar deze blog over gaat met voorbeelden uit de praktijk.

Liquiditeitsprognose versus Winst
Een liquiditeitsprognose geeft alle in– en uitgaande geldstromen (ontvangsten en uitgaven) van een onderneming weer, meestal per maand, kwartaal of jaar. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen of er voldoende financiële middelen in de onderneming aanwezig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een liquiditeitsprognose geeft de stand van de Cash aan en wordt daarom ook wel Cashflowbegroting genoemd. Winst geeft daarentegen inzicht in de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, een jaar, of een bepaald project over de jaren heen.

Heb je liever winst of cash?
Dit vraagstuk zou ik graag willen behandelen a.d.h.v. twee stellingen:

Stelling I Wat is belangrijker: Winst of Cash?
Veel mensen denken nog altijd winst, maar zonder cash, voldoende liquide middelen op je rekeningen, bestaat een onderneming niet lang meer! Je kunt nog zoveel toekomstige winstmarge en rendementen in je projecten hebben, maar als je aan de huidige uitgaven (salarissen) niet meer kunt voldoen, houdt de pret gauw op.

Stelling II Wat is beter voor de actuele liquiditeit: een Vordering (Debiteur) of een Schuld (Crediteur)?
Antw: Veel mensen geven de voorkeur aan de vordering, maar het antwoord is de schuld! Een vordering is een opbrengst, maar nog geen ontvangst. Een schuld is een kost, maar nog geen uitgave. Het geld is nog tot je beschikking, wat je huidige vermogen verhoogt.

Uiteindelijk heb je natuurlijk voldoende winstgevende projecten / opdrachten nodig om over voldoende liquide middelen te beschikken. Denk vooral aan het tijdspad over wat wanneer je tot je beschikking hebt als onderneming.

Het versterkende karakter tussen liquiditeitsprognose en winst
Hoe kunnen beide elkaar helpen/versterken? Na het opstellen van een liquiditeitsprognose heb je een goed overzicht van al je financiële geldstromen, transacties in Metacom, uitgezet in tijd. Je weet precies je vermogenspositie en hier kun je mee op pad als ondernemer. Een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld 1
De keuze tussen het investeren in een kraan of het huren ervan; investeren is een hogere uitgave op dit moment. Wanneer er veel kranen gehuurd moeten worden, kan het op termijn voordeliger zijn in de kosten!

Voorbeeld 2
Het aannemen van een project en het afspreken van de ingediende betalingstermijnen met de opdrachtgever; het project heeft een prima winstmarge, maar zijn de financieringsafspraken ook zo gunstig?

Voorbeeld 3
Wat is het saldo tussen je debiteuren en crediteuren; wat zijn de afspraken m.b.t. de betalingstermijn? Is het mogelijk om de hoeveelheid inkopen voor te financieren?

Kortom: zonder Winst niet voldoende Liquiditeit en zonder Liquiditeitsprognose geen in– en overzicht van de Winst!

Metacom 2017
Winst is een contractuele afspraak die je beheerst en bewaakt en waartegenover kansen en risico’s staan. Werken de controlemechanismen, dan zijn we in Control!

Voor het gebruiken van de liquiditeitsprognose daarentegen zijn de principes tijdigheid, volledigheid en juistheid van toepassing.

Hiervoor is het ontzettend belangrijk dat alle transacties z.s.m. en correct in Metacom worden vastgelegd. En dat begint als eerste met een goed relatiebeheer, het vastleggen van alle betalingsafspraken met je relaties. Als de betalingsafspraken niet goed worden geregistreerd, worden de transacties (contracten, verplichtingen en in – en verkoopfacturen) vastgelegd met een verkeerde betalingstermijn. Inkoopcontracten of inkoopfacturen dienen natuurlijk ook niet een week in een onbehandelde emailbox te zitten! Volledigheid van transacties geeft een volledig in– en overzicht.  

Een liquiditeitsprognose moet actueel zijn, met de actuele banksaldi, die elke dag verwerkt dienen te worden. En natuurlijk het correct vastleggen van alle in- en verkoopfacturen, van de factuurdatum, voor een juiste opgave van de BTW.  

Een liquiditeitsprognose wil je kunnen genereren op historische betaaltermijn (inzichten uit het verleden) of de afgesproken contractuele betaaltermijn. Betaald de opdrachtgever sneller…of juist niet?

Een liquiditeitsprognose moet ook inzicht kunnen bieden in relaties; aan welke crediteur betalen we deze periode het meest.

Samenvattend biedt Metacom 2017 de gebruikers een startsituatie van alle vastgelegde transacties, uitgezet in tijd, die te exporteren zijn en eventueel aan te vullen met nog niet vastgelegde afspraken.

Conclusie
In Metacom 2017 kun je met een bril in de financiële toekomst van jouw onderneming kijken met de afspraken van vandaag! Een bril die je helpt bij het beantwoorden van vragen. Investeren in een kraan of een kraan inhuren, personeel in vaste dienst aannemen of werken met uitzendkrachten, geld lenen of beschik je over voldoende liquiditeit enz.? Ik denk dat we een nieuw dankbaar gereedschap in gebruik hebben om beslissingen van vandaag beter te kunnen analyseren. Succes ermee!

Daniël Golüke
Financieel Controller

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

Events

Webinar | De leveranciersbonnen digitaal met Metacom Online

Als bouwbedrijf koop of huur je dagelijks veel in tijdens de uitvoering van een bouwproject. Of het nu gaat om personeel, materialen of materieel: de administratie van de externe bonnen kosten veel tijd. Zeker wanneer de inkopen nog  worden gedaan met een bonnenboekje.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Verhoging lage BTW-tarief 6% naar 9%: wat zijn de gevolgen in Metacom?

Naar verwachting gaat het kabinet het lage btw-tarief van 6% naar 9% verhogen. Wanneer dit doorgaat, heeft deze verhoging een aantal gevolgen voor onze software. Mogelijk zijn er aanpassingen nodig. Uit voorzorg hebben we daarom mogelijke maatregelen in Metacom gefaciliteerd. Hieronder lees je of deze doorvoering gevolgen kan hebben voor jouw bedrijf, én wat je dan kunt verwachten.

Read more