0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Gemak op de bouwplaats: Apps of Metacom online

De bouwplaats, een dynamische plek met grote hoeveelheden informatie en waar veel registraties plaatsvinden. Urenbriefjes, kwaliteitsformulieren, dagrapporten, inkooporders en meerwerk: de medewerker op de bouwplaats is er maar druk mee. Om formulieren te digitaliseren wordt een appje geïnstalleerd. En nog één. Totdat men op een gegeven moment talloze verschillende apps bezit. Het gevolg is een gebrek aan overzicht, geen integratie en een aanzienlijke kans op fouten. Er moet toch een betere manier zijn om de papieren rompslomp op de bouwplaats en het vele invoerwerk op kantoor uit te bannen?

Met Metacom online hebben wij een cloud platform dat speciaal is toegespitst op de complexiteit en dynamiek van de bouw. Werkprocessen worden hiermee gedigitaliseerd én geautomatiseerd. Het enige wat je nodig hebt, is internetverbinding. Maar dat kan ik met diverse apps toch ook? Dat klopt, overal is wel een app voor. Toch zijn er grote verschillen in het gebruik en efficiëntie. Om een goede vergelijking te maken hebben we deze verschillen tegenover elkaar gezet:

1. Diverse user interfaces ↔ één look-and-feel
De user interface speelt een grote rol in het gebruiksgemak. Iedere app vult dit anders in. Het gevolg is dat je een kleurrijk palet aan apps bezit en in verschillende navigaties terecht komt. Dat is ongemakkelijk en het kost tijd om steeds opnieuw te leren werken in een app. Metacom online geeft één beheeromgeving en gebruikerservaring voor alle werkprocessen. Dit geeft herkenning en maakt het mogelijk om snel te schakelen. Of je nu een werkbon, schadeformulier of urenbriefje aanmaakt: de look-and-feel is hetzelfde.

2. Standaardisatie ↔ Maatwerk
De meeste apps zijn generiek. De functionaliteiten zijn standaard, niet aanpasbaar en niet op maat gemaakt. Kortom, wat je ermee kan is in beton gegoten. Er zijn natuurlijk wel op maat gemaakte apps, maar die zijn vaak erg duur en kennen een lange ontwikkel doorlooptijd. Hetzelfde geldt voor aanpassingen die achteraf gedaan moeten worden.
Dat kan anders: in plaats van voor elke registratie en werkstroom een aparte app te gebruiken heb je met Metacom online zelf het gereedschap in handen om formulieren en bedrijfsprocessen te modelleren. Je kunt eenvoudig een formulier aanmaken, velden toevoegen óf verwijderen en de lay-out aanpassen. Daarnaast kun je ook de bijhorende werkstromen zelf maken. Geen vast stramien zoals een standaard app, maar een formulier én werkstroom die aansluit bij jouw manier van werken.

3. Beperkt toegankelijk ↔ Any device
We willen informatie overal bekijken, bewerken en toevoegen. Waar een app vaak gemaakt is voor een specifiek apparaat of besturingssysteem, biedt Metacom online een platform dat op elk apparaat en via elk besturingssysteem toegankelijk is. Dit maakt de gebruiker onafhankelijk van device en locatie om te werken. Daarnaast kunnen onderdelen van de smartphone zoals camera of GPS gekoppeld worden aan Metacom online.

4. Digitaliseren ↔ Automatiseren
Bij het registreren van informatie is de app vaak een ‘zelfstandig eiland’: de vastgelegde informatie is alleen relevant voor jou en geen onderdeel van een proces. Met Metacom online kun je naast digitaliseren óók automatiseren. Een registratie door medewerker X zorgt ervoor dat een geheel werkproces tot stand komt: medewerker A krijgt bijvoorbeeld een notificatie om de registratie goed te keuren en medewerker Z vervolgens bericht om het te verwerken. Neem als voorbeeld het urenbriefje: een medewerker registreert zijn uren, die vervolgens goedgekeurd moeten worden door de uitvoerder. Wanneer goedgekeurd, worden de uren doorgezet zodat het als basis kan dienen voor de facturatie of verloning. Het gaat hier dus niet alleen om een (digitale) registratie, maar om een heel werkproces wat in gang wordt gezet.

Verder gaat in tegenstelling tot vele apps alle geregistreerde informatie naar één centrale plek. Iedereen in het bedrijf kan met Metacom online gebruik van dezelfde data, waardoor er altijd met actuele en accurate informatie wordt gewerkt. Het resultaat is volledig inzicht in alle facetten van de bedrijfsvoering.

Papierloos werken binnen handbereik
Het registreren van informatie op zowel de bouwplaats als op kantoor middels papier, spreadsheets en apps blijft erg tijdrovend en foutgevoelig. Bovenstaande afwegingen laten zien dat een app vaak een oplossing biedt, maar toch beperkt is en niet fundamenteel.
Het kan simpeler en beter met Metacom online, een platform dat meegroeit in jouw behoefte. Je staat zelf aan het roer om te bepalen welke informatie je creëert, verwerkt en stroomlijnt. Jij bepaalt wie informatie mag inzien, wijzigen en goedkeuren. Je zult ontdekken dat de dagelijkse administratieve werkzaamheden aanzienlijk makkelijker en sneller worden door te digitaliseren én te automatiseren. Papierloos werken, zowel op kantoor als op de bouwplaats, is hiermee écht binnen handbereik.

Welke papieren processen wil jij gaan uitbannen?

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

Events

Webinar | Voorbereidingen voor calculeren op basis van een 3D model

In de eerdere webinar over de toepassingsmogelijkheden van een BIM-model en calculeren, hebben we aangegeven dat de werkmethode bepaald hoe je tot een calculatie komt. Maar wat is er nodig om een goede werkmethoden bibliotheek op te zetten?

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Jaarafsluiting in Metacom: deze instructievideo’s helpen je op weg

Het lijkt nog ver weg, maar het einde van 2018 komt al bijna in zicht. Dat betekent dat het financiële boekjaar weer afgesloten kan worden en het tijd wordt om het nieuwe boekjaar te openen. Omdat dit handelingen zijn die je maar één keer per jaar doet, zien we dat dit vaak vragen oproept: hoe doe je dat ook alweer? Daarom hebben we een reeks instructievideo’s opgenomen, om jou te helpen met de jaarafsluiting in Metacom. In deze video’s laten we je zien hoe je het systeem klaar maakt voor het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar.

Read more