0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Cloudcomputing: geen revolutie maar evolutie

Ik kan nog goed mijn eerste kennismaking met het internet herinneren. Ergens in 1995 begon ik te experimenteren met een modem. Een apparaat met knipperende lichtjes met het geluid van een zwerm spreeuwen. Dat we hier met een revolutie te maken hadden die zich razendsnel voltrok, is achteraf wel gebleken.

Hoewel internet zich in die tijd voornamelijk beperkte tot internetbrowsen en e-mail gebruik, kunnen we gerust stellen dat niemand zich aan deze verandering kon onttrekken. Zowel zakelijk als privé. Illustratief hierbij is de snelle en geruisloze introductie van de werkwoorden 'internetten',  'googlen' en 'e-mailen'.

Binnen 5 jaar helft organisaties ERP in de cloud
Hoe anders verloopt dit proces rondom cloudcomputing. In plaats van een revolutie, hebben we hier eerder te maken met een evolutie. Natuurlijk heeft dit te maken met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bandbreedtes zijn al lang geen issue meer en we raken er aan gewend dat steeds meer zaken online beschikbaar zijn via onze laptop en/of smartphone. Onder andere aangevoerd door Google nemen de grote namen uit de softwarewereld hier nu ook hun stappen. De verwachting is dat we op termijn nagenoeg geen software meer op onze eigen werkplek gaan installeren en onderhouden. Ook onze zakelijke en privé gegevens worden geleidelijk steeds meer elders opgeslagen. We raken er aan gewend. Daarnaast groeit ons vertrouwen in de professionele aanbieders van clouddiensten zó snel, dat de verwachting is dat binnen vijf jaar meer dan de helft van de organisaties binnen Nederland hun ERP-systeem en hun kantoorautomatisering volledig bij een cloudprovider hebben ondergebracht.

Wilt u zich bezig houden met veiligheid?
De rol van het ERP-systeem binnen uw organisatie is inmiddels ook in hoog tempo aan het veranderen, zo niet aan het groeien. Daar waar we voorheen genoegen namen met een betrouwbaar administratief systeem voor de professionele gebruiker zien we nu dat uw gegevens door diverse partijen online gebruikt moeten kunnen worden.

Dit stelt hoge eisen aan uw totale ICT-omgeving op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. De vraag is of uw organisatie zich hier in toenemende mate mee wil gaan bezighouden.

Metacom cloud
Met Metacom Cloud bieden wij u een hoogwaardige omgeving die voldoet aan de hoge eisen die op dit gebied gesteld worden. Met onze partner VCD Infra Solutions zijn wij in staat om u daarnaast een volledig pallet aan mogelijkheden te bieden, waarbij uw totale (kantoor)automatisering wordt ondergebracht.  Back-up en beveiliging staan standaard op een professioneel hoog niveau, waarbij u desgewenst nog verder kunt gaan.

Wilt u de mogelijkheden voor uw organisatie weten? Op basis van een globale inventarisatie en/of een gedegen vooronderzoek kunnen wij u van de nodige informatie voorzien, zodat u uw eerste stappen naar de cloud kunt zetten!

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

"Bouwen kan simpeler". Dat is ons motto en niet zonder reden. Toen Van Meijel Automatisering startte in 1987, was onze doelstelling om bouwbedrijven aan de hand van automatiseringsoplossingen te helpen hun taken eenvoudiger te maken en efficiënter.

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

8 jaar geleden liep ik stage bij een groot Nederlands bouwbedrijf als assistent-uitvoerder. Daar is mij opgevallen hoe weinig gebruik er wordt gemaakt van de digitale mogelijkheden op de bouwplaats. Alles werd op briefjes geschreven, in een map gestopt en aan het eind van de week naar kantoor gebracht. Ook toen waren computers, internet en mobieltjes al voor iedereen beschikbaar. Toch werd er nauwelijks gebruik van gemaakt. Hoe kan dat?

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

Toen ik bijna 10 jaar geleden begon te werken bij VanMeijel was het werken met Metacom vooral heel erg administratief. In die tijd kreeg je de eerste smartphones, maar nog niet zoals we die nu kennen. Mobiel internet was er eigenlijk niet, hoogstens stuurde je een klein fotootje per MMS.

Events

Webinar | Voorbereidingen voor calculeren op basis van een 3D model

In de eerdere webinar over de toepassingsmogelijkheden van een BIM-model en calculeren, hebben we aangegeven dat de werkmethode bepaald hoe je tot een calculatie komt. Maar wat is er nodig om een goede werkmethoden bibliotheek op te zetten?

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Jaarafsluiting in Metacom: deze instructievideo’s helpen je op weg

Het lijkt nog ver weg, maar het einde van 2018 komt al bijna in zicht. Dat betekent dat het financiële boekjaar weer afgesloten kan worden en het tijd wordt om het nieuwe boekjaar te openen. Omdat dit handelingen zijn die je maar één keer per jaar doet, zien we dat dit vaak vragen oproept: hoe doe je dat ook alweer? Daarom hebben we een reeks instructievideo’s opgenomen, om jou te helpen met de jaarafsluiting in Metacom. In deze video’s laten we je zien hoe je het systeem klaar maakt voor het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar.

Read more