0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

“Gij zult uw klant een toolkit aanbieden” | Blog Frans van Meijel

Dit was de kop van de bijlage over innovatie, leiderschap en technologie van het FD van afgelopen zaterdag 3 juni. Een kop die meteen aanleiding gaf om het artikel uitgebreid te gaan lezen. De strekking van het artikel is dat als je wilt innoveren, je een aantal zaken anders aan moet pakken dan gebruikelijk is.

Je zult moeten experimenteren: nieuwe dingen dus eerst uitproberen voordat je ze breed uitrolt. Je moet flexibel plannen en accepteren dat er vertraging optreed, omdat niet alles zal verlopen zoals je denk dat het zal gaan. Je moet trucs uithalen, de WOW-factor laten werken, zo komt het “tussen” de oren bij de mensen die het kunnen gebruiken. En tot slot moet je de klanten een toolkit aanbieden. Een toolkit die de mogelijkheid geeft zaken geheel naar eigen idee in te richten en om te experimenteren.

Bij het lezen van dit artikel moest ik direct denken aan ons nieuwe Metacom Online platform waarmee je snel en flexibel processen kunt definiëren welke vervolgens gebruikt kunnen worden in de vorm van apps op je laptop of mobiele apparatuur. Metacom Online is geen kant en klare applicatie, het is een “blokkendoos” waarmee snel en flexibel processen gebouwd kunnen worden. Je kunt klein beginnen, vervolgens uitproberen, aanpassen en verder doorontwikkelen. Het eindresultaat is een uitgekristalliseerd nieuw proces en een stap voorwaarts met je bedrijf in een vorm die echt past in je bedrijf. De WOW-factor dus. In de praktijk zien we een heel scala aan processen die al gerealiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld urenprocessen, kwaliteitsprocessen, logistieke processen, verificatie processen, planning- en werkbonprocessen.

Innoveren is geen project, maar een pad dat je bewandelt. Je begint met een doel voor ogen en incrementeel werk je naar dat doel toe. Wat hierbij belangrijk is dat je het stap voor stap doet, de betrokken mensen echt meeneemt en uiteindelijk nieuwe processen realiseert die weer een stap voorwaarts zijn.

Onze Metacom Online “blokkendoos” heeft dezelfde inhoud als de “Toolkit” in het innovatie artikel. Het is het technologieplatform waarmee je kunt innoveren. Maar innoveren is niet alleen technologie. Het begint bij het hebben van een duidelijke visie van wat je wilt bereiken. Vervolgens zet je technologie in voor slimme processen en weet je mensen te enthousiasmeren.

“Blijf de toolkit verbeteren in samenwerking met de klant” was de boodschap. Dat klopt, we werken intensief samen met onze gebruikers en ontwikkelen in sneltreinvaart verder op basis van de input van de gebruikers. Als we nu achterom kijken en zien waar het Metacom Online platform nu staat en waar we een jaar geleden stonden, dan kunnen we echt stellen dat we een grote innovatie stap gezet hebben. Het is pas het begin van een innovatiepad op basis van Metacom Online.

 

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

Alom wordt de stelling geponeerd dat het klassieke bouwen voorbij is en dat we naar een geheel andere manier van bouwen gaan. Er komen dan allerlei kreten voorbij zoals disruptive innovation, digitale transformatie, Big Data, Internet of things, robotisering en de term BIM die we al veel langer kennen.

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

De bouwplaats, een dynamische plek met grote hoeveelheden informatie en waar veel registraties plaatsvinden. Urenbriefjes, kwaliteitsformulieren, dagrapporten, inkooporders en meerwerk: de medewerker op de bouwplaats is er maar druk mee. Om formulieren te digitaliseren wordt een appje geïnstalleerd. En nog één. Totdat men op een gegeven moment talloze verschillende apps bezit. Het gevolg is een gebrek aan overzicht, geen integratie en een aanzienlijke kans op fouten. Er moet toch een betere manier zijn om de papieren rompslomp op de bouwplaats en het vele invoerwerk op kantoor uit te bannen?

events

Webinar | Tips & tricks middelenplanning

We werken continu aan verbeteringen voor de middelenplanning in Metacom. Tijdens deze webinar staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen én geven we je tips & tricks om meer uit het gebruik van het planbord te halen.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

De Klerk: van dubbel werk naar efficiënt werken met Metacom+ en Metacom Online

De Klerk Werkendam, een landelijke speler op de civiele markt met focus op Waterbouw & Staalconstructie, heeft gekozen om met Metacom+ aan de slag te gaan. Ook gaat de organisatie de urenregistratie en inkoop-ontvangstbon digitaliseren met het Metacom Online platform. Door op deze wijze te investeren in IT gaat De Klerk bouwen aan de toekomst: op weg naar structurele verbetering en grotere efficiëntie.

Read more