0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

Agile & Scrum: onze werkmethode voor productontwikkeling

Vanaf 18 januari zijn alle ontwikkelteams bij VanMeijel van start gegaan met Agile & Scrum. Dit is een methode om sneller verbeteringen én vernieuwingen voor onze software op te kunnen leveren. We geven graag een inkijkje in deze manier van werken.

Behendig, lenig, vlug
Agile projectmanagement focust zich op continue verbetering, flexibiliteit, input van het team, en het opleveren van kwalitatieve producten. Je zou Agile een verzameling kunnen noemen van Scrum, extreme programming en lean. Allemaal methodes om op een flexibele manier software te ontwikkelen, met de focus op mensen, communicatie, product en flexibiliteit. Maar Agile is niet alleen een verzameling van best practices uit allerlei methodes, maar vooral ook een mindset.

De term ‘Scrum’ komt uit het rugby, en is het moment waarop teams de armen in elkaar haken om de strategie voor de volgende ronde te bepalen. Binnen softwareontwikkeling staat Scrum voor de manier van werken, waarbij teams in kleine stapjes (= sprints) sneller resultaten neerzetten. Dit betekent voor ons dat wij dagelijks ‘de armen in elkaar’ slaan om te bepalen of het team, en wat het team maakt, op het goede spoor zit.  

Regelmatige oplevering
Het doel van onze ontwikkelteams is om zeer regelmatig (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) werkende software op te leveren. We zijn als team dus altijd bezig met het continue opleveren (= Continuous Delivery) van stukken software. Als team willen we namelijk snel wijzigingen doorvoeren, vaak releasen en het risico op fouten zoveel mogelijk beperken. Een belangrijk speerpunt, want we willen onze klanten snel en regelmatig kunnen voorzien van (functionele) updates. En hoe eerder en sneller we fouten ontdekken en oplossen, hoe sneller we het kunnen uitleveren.

Samenstelling ontwikkelteam
Een ontwikkelteam bestaat bij ons uit een producteigenaar, scrum master en de overige teamleden. Een producteigenaar houdt zich bezig met de productvisie, product roadmap en de planning. Hij/zij is vooral bezig met het 'Waarom' (product, klantbehoeftes en prioriteiten). Een scrum master houdt zich bezig met de organisatie van het team (Wie, Wat en Hoe). De producteigenaar, scrum master en overige teamleden werken daarnaast heel veel samen. De Sprint planning, Dagelijkse Scrum, Sprint review, Sprint retrospective zijn standaard momenten waar alle betrokkenen bij aanwezig zijn. Bij de Sprint review presenteert het team de gemaakte software aan de producteigenaar. Bij de Sprint retrospective bespreekt het team hoe het in de afgelopen sprint is gegaan en vooral ook: wat er beter kan en welke verbeteracties daarvoor uitgezet dienen te worden.

Resultaat
Het doorvoeren van de Agile methode zorgt voor een frisse wind in de ontwikkelafdeling. We krijgen veel meer inzicht in ons werk en wat we als team willen bereiken in het tweewekelijkse ritme. We zien nu al dat we met deze methode meer ritme krijgen en focus hebben op het creëren van waarde voor de klant. De komende maanden zullen we de Agile en Scrum processen verder verankeren binnen onze organisatie, zodat het een nog betere aansluiting krijgt met de klant en de rest van onze organisatie.

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

Events

Webinar | Voorbereidingen voor calculeren op basis van een 3D model

In de eerdere webinar over de toepassingsmogelijkheden van een BIM-model en calculeren, hebben we aangegeven dat de werkmethode bepaald hoe je tot een calculatie komt. Maar wat is er nodig om een goede werkmethoden bibliotheek op te zetten?

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Jaarafsluiting in Metacom: deze instructievideo’s helpen je op weg

Het lijkt nog ver weg, maar het einde van 2018 komt al bijna in zicht. Dat betekent dat het financiële boekjaar weer afgesloten kan worden en het tijd wordt om het nieuwe boekjaar te openen. Omdat dit handelingen zijn die je maar één keer per jaar doet, zien we dat dit vaak vragen oproept: hoe doe je dat ook alweer? Daarom hebben we een reeks instructievideo’s opgenomen, om jou te helpen met de jaarafsluiting in Metacom. In deze video’s laten we je zien hoe je het systeem klaar maakt voor het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar.

Read more