0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

5 strategieën om hét digitale bouwbedrijf van de toekomst te worden

Als je aan bouwen denkt, denk je al snel aan asfalt, beton, steen en hout. Niet direct aan digitalisering. Met bits en bytes leg je immers geen weg aan of een kantoorgebouw. Toch zijn er de afgelopen decennia al vele stappen gezet in het digitaliseren van bouwprocessen. Van de calculatie tot de financiële vastlegging in een ERP systeem. Kortom: het gaat best goed. Toch?

Als we wat dieper in het bouwproces kijken, dan zien we nog veel papierstromen. Uren, werkbonnen, schadeformulieren; er zijn nog veel aannemingsbedrijven waarbij aan het einde van de week al het papierwerk op kantoor wordt ingeleverd. De administratie kan vervolgens alles overtypen om het in een systeem te krijgen. Of dit al simpeler kan? Nou en of! En wat verder te denken van de impact die ontwikkelingen zoals BIM, Big Data, internet of things en robotisering kunnen hebben op je bedrijfsvoering?

Kortom: het is tijd om aan de slag te gaan met nieuwe werkwijzen. Er is nog een wereld te winnen in het verder digitaliseren van de bouw. Maar waar begin je? De volgende vijf strategieën helpen je op weg!

Stap 1: Ontwikkel je visie en communiceer dit vaak
Een duidelijke visie hebben op digitalisering is erg belangrijk. Een visie stuurt het gedrag van mensen aan wat kan resulteren in succes. Weet dus wat er speelt op het gebied van IT en ontwikkelingen in de markt. Ken de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers, leveranciers, partners en medewerkers. Zie de kansen en bedreigingen. Lees en laat je inspireren door andere branches. Bepaal vervolgens wat je als bedrijf hiermee gaat doen. Ontwikkel een visie in samenspraak met anderen: zowel met je collega’s als met het management. En daarna? Blijf de visie communiceren; 100x vaker dan je denkt dat nodig is.

Stap 2: Kies je transformatiestrategie
Er zijn vervolgens meerdere manieren om de gewenste verandering te realiseren. De Caluwé & Vermaak onderscheiden vijf kleuren waarbij elke kleur staat voor een strategie om te veranderen. Zie hieronder:

Kies je digitale transformatie strategie

Soms kun je veranderingen doorvoeren door simpelweg macht in te zetten. Van ‘bovenaf’ leg je in dit geval de gewenste verandering op. Of je gaat zeer gestructureerd te werk: je gaat een blauwdruk maken van de verandering en gaat tot in detail alles plannen. Een andere manier is om mensen die bereid te zijn te veranderen te belonen en andersom te straffen wanneer hij of zij niet mee wil gaan. Of deze strategieën effectief zijn voor de digitale transformatie? Misschien wel. Wij bevelen echter ‘groen’ en ‘wit’ aan: creativiteit, leren en samenwerken zijn wat ons betreft de sleutel naar een succesvolle uitrol van de verdere digitalisering van je bedrijf.

Visie en strategie digitale transformatie

Stap 3: Bouw een innoverende organisatie
Wanneer je de visie en transformatiestrategie helder hebt is het tijd om aan de slag te gaan. Dat betekent niet alleen het implementeren van een innoverend proces met de daarbij behorende technologie, maar juist ook met de mensen.  Dit laat zich het beste uitdrukken in de volgende formule:

(nieuwe werkmethoden + nieuwe technologie) x nieuw gedrag = succes.
 

Stel: je hebt een manier bedacht om veel efficiënter te kunnen werken. Daarnaast heb je ook de technologie in huis die perfect jouw gewenste manier van werken ondersteund. Zowel voor de nieuwe werkmethode als de nieuwe technologie krijg je een ‘10’. Wanneer je echter geen aandacht hebt gegeven aan de mensen om nieuw gedrag aan te leren (score 0), dan is het uiteindelijke resultaat ook ‘0’.  Wat dus maar wil zeggen: geef aandacht aan de mensen in je organisatie om nieuw gedrag aan te leren. Zij zijn zeer bepalend voor het uiteindelijke succes van een gewenste verandering.

Stap 4: werk aan een beperkt aantal topdoelen
De waan van de dag, oftewel het gewone werk, staat nogal eens haaks op de strategische doelen die zijn gesteld. Wanneer er weinig focus is op het realiseren van nieuwe doelen, zal de korte termijn het winnen. Dit komt vaak doordat er teveel doelen worden gesteld. Kijk eens naar onderstaand schema. Hieruit blijkt: wanneer je een beperkt aantal doelen stelt, kun je die ook halen. Wanneer je teveel doelen stelt, is de kans groot dat je zelfs geen één doel haalt. Kortom: beperk het aantal topdoelen. Zet consequent kleine stappen en werk in een ritme van kwartalen. Dan krijg je pas echt focus!

Focus op beperkt aantal doelen voor digitaal bouwen

Stap 5: gebruik de innovators en early adopters
In het verlengde van de vorige stap is het niet onbelangrijk om de juiste mensen aan je doelen te laten werken. Maar wie zijn de juiste mensen? Bedoelen we daarmee iedereen? Dat zal natuurlijk ideaal zijn. Realistisch is dat echter niet: er zullen namelijk altijd mensen zijn die geen baat bij verandering hebben. Of gewoon anderen volgen. Richt je daarom op de mensen die de gewenste veranderingen met enthousiasme ontarmen. Of om in termen van onderstaande cyclus te blijven: richt je op de innovators en early adopters in je organisatie. De rest volgt uiteindelijk vanzelf.

Richt je op de juiste mensen met digitaal bouwen

Ga aan de slag
Wacht niet te lang met het omarmen van nieuwe technologieën. Voor je het weet halen je concullega’s  je in omdat zij in staat zijn om tegen minder kosten, betere projecten op te leveren. Ontwikkel een visie, richt je op een beperkt aantal doelen en ga aan de slag met de mensen die de kartrekker willen zijn van de verandering. De volgende stap in digitalisering komt zo dichtbij!

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

events

Webinar | Automatisch installeren van VanMeijel producten

Bij VanMeijel willen we graag onze producten, zoals Metacom+, automatisch opleveren. Automatisch opleveren biedt vele voordelen voor de klant en voor ons.

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Hoe wij ons voorbereiden op ISO 27001

Door de sterk toenemende uitwisseling van informatie via het web en de integratie van verschillende apparaten, worden de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van informatie steeds belangrijker. Daarom steken steeds meer veiligheidsmaatregelen en -regels de kop op. Het is geen optie om daar niet mee aan de slag te gaan. Ook bij VanMeijel willen we onze omgevingen, software en de integraties bij klanten veilig waarborgen. Om deze reden zijn wij bezig met de ISO 27001 norm: een nieuwe standaard voor informatiebeveiliging.

Read more