0527 61 47 67
Send us an email
Support
Join newsletter

to overview

3 nieuwe inzichten om controle én invloed te krijgen op de resultaten van je bedrijfsvoering

Projecten in de bouw kenmerken zich door kleine marges. Deze marges staan ook nog eens onder druk door de wijze van uitvoering en de onderliggende contracten. Het gevolg? De aannemer loopt een groter risico dan voorheen. Dit vraagt kortom om meer inzicht: in je voortgang, in de kosten en in de ontvangen betalingen. Want alleen door heel kort op de bal te spelen, kun je invloed uitoefenen op deze cijfers én, waar nodig, tijdig ingrijpen...

Het is dus de hoogste tijd om meer controle te krijgen over je bedrijfsvoering. Gelukkig zijn er nieuwe inzichten beschikbaar om je hierbij te helpen.

Inzicht 1: Van kijken naar het verleden, naar kijken in het heden én toekomst
Omdat je risico’s loopt in je project, heb je continu vragen waarop je graag antwoord wil: Wat is de productie? Zijn de facturen betaald? Wordt er winst of verlies gemaakt?

Om antwoord te krijgen op deze vragen zie je vaak binnen bouwbedrijven dat overal gegevens vandaan worden gehaald door verschillende medewerkers, om deze vervolgens samen te stellen in een Excel rapportage. Dat is veel werk. Daarom wordt er vaak maar eens per maand, of hooguit per week, gerapporteerd. Op deze manier loop je dus altijd achter de feiten aan: je kijkt immers naar de stand van zaken in het verleden. Het risico? Belangrijke veranderingen binnen je projecten krijg je te laat óf zelfs helemaal niet binnen, met alle gevolgen van dien. Het kan het verschil betekenen tussen zwarte of rode cijfers.

Om dit te voorkomen zul je dus moeten weten wat nu, op dit moment, de stand van zaken is. Doordat je weet wat de stand van vandaag is en de stand van gisteren, kun je verder met een redelijke zekerheid voorspellen wat de stand van morgen zal zijn. Op basis van deze voorspellende trends kun je veel beter inschatten of een project goed loopt. Of niet. Dit vraagt wel om een andere manier van rapporteren: geen Excel, maar een veel fundamentelere manier van rapporteren. Dit kan bijvoorbeeld met dashboards.

Inzicht 2: Houd tijd over om bij te sturen
Naast het oplossen van bovenstaande problematiek, heb je met een dashboard oplossing nog veel meer voordelen binnen handbereik.

Zoals gezegd kost het in de huidige manier van werken veel tijd om een rapportage te maken. Met de nieuwe manier van werken hoef je gelukkig geen tijd meer te steken in het maken van de rapportage: de vastgelegde informatie wordt automatisch bijgewerkt in een dashboard met daarin de KPI’s en grafieken die voor jou belangrijk zijn. Het blijft uiteraard wel noodzakelijk dat mensen goed hun gegevens bijhouden om goed (lees: volledig) te worden geïnformeerd.

Door deze ontwikkeling houd je dus veel meer tijd over de informatie te analyseren en om echt te kunnen sturen op basis deze informatie. Het besluitvormingsproces zal hierdoor enorm worden verkort. Als je bijvoorbeeld constateert dat een project verliesgevend is, of dat op basis van de trend dreigt te worden, omdat de inkopen hoger zijn dan gebudgetteerd, kun je direct aan de slag om het probleem te verhelpen. Het mooie? Dat je op elk willekeurig moment kunt inloggen om te zien hoe je bedrijf en projecten er voorstaan. Zo ben je pas echt in controle.

Inzicht 3: Ieder zijn eigen kijk op informatie
De rapportages die in Excel worden gemaakt kenmerken zich veelal door 1) een gebrek aan overzicht en 2) het ontbreken van de mogelijkheid om alleen datgene te presenteren wat voor jou interessant is en invloed op kunt uitoefenen. Het gevolg: de betrokkenheid bij de rapportage neemt af.

Biedt medewerkers dus de mogelijkheid om zelf hun eigen dashboards te samenstellen. Zo kunnen zij kiezen welke informatie voor hen belangrijk is om op te sturen en waar zij direct invloed op kunnen uitoefenen. Hierdoor zal het gebruik van analyses toenemen en komt er meer bewustwording over het werk dat wordt geleverd.  Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk voor de resultaten die zij voor zich krijgen en zijn meer bereid om voor betere resultaten te zorgen. Dit heeft direct effect op het bedrijfsresultaat.

Aan de slag?
Wil je dus meer controle én invloed krijgen op de resultaten van je bedrijfsvoering? Hoogste tijd om dan aan de slag te gaan met de besproken inzichten. De techniek is er, je hoeft het alleen maar te gaan gebruiken.
Meer weten? Kijk dan de webinars terug over de projecten en financiën dashboards.

related blogs

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-title}

{relblog:rel-blog-en-intro}

Events

Webinar | Voorbereidingen voor calculeren op basis van een 3D model

In de eerdere webinar over de toepassingsmogelijkheden van een BIM-model en calculeren, hebben we aangegeven dat de werkmethode bepaald hoe je tot een calculatie komt. Maar wat is er nodig om een goede werkmethoden bibliotheek op te zetten?

Read more

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

see the case study

news

Jaarafsluiting in Metacom: deze instructievideo’s helpen je op weg

Het lijkt nog ver weg, maar het einde van 2018 komt al bijna in zicht. Dat betekent dat het financiële boekjaar weer afgesloten kan worden en het tijd wordt om het nieuwe boekjaar te openen. Omdat dit handelingen zijn die je maar één keer per jaar doet, zien we dat dit vaak vragen oproept: hoe doe je dat ook alweer? Daarom hebben we een reeks instructievideo’s opgenomen, om jou te helpen met de jaarafsluiting in Metacom. In deze video’s laten we je zien hoe je het systeem klaar maakt voor het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar.

Read more