0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Vijf essentiële aandachtspunten bij organisatieverandering

header-verandermanagement-deel3

Had jij voor het nieuwe jaar ook goede voornemens? En heb je die langer dan 12 dagen kunnen volhouden? Dan is dat al een aardige prestatie! Onderzoek toont namelijk aan dat de meeste mensen na 12 dagen al zijn teruggevallen in hun oude patroon. Hieruit blijkt wel dat gedrag moeilijk te veranderen is. Gedrag is niet voor niets de zwakste schakel tussen intentie en realisatie. Een digitale transformatie vraagt ook om nieuw gedrag. In deze blog geef ik je vijf essentiële aandachtspunten bij organisatieverandering.

Een digitale transformatie vraagt om nieuw gedrag
De focus binnen bouw(gerelateerde) bedrijven ligt vaak op de operatie. Deadlines van aanbestedingen, steeds veranderende planningen van mensen en materieel en het uitzoeken van facturen en bestede manuren beheersen vaak de waan van de dag. Hierdoor is voor structurele vernieuwing en verbetering nauwelijks tijd. Pas als het besef doordringt dat je als organisatie toekomstbestendig wilt blijven, kan de vernieuwing niet langer worden uitgesteld en moet dit stante pé gerealiseerd worden. 

Harde kant en zachte kant
Bij een digitaliseringsslag worden bij ICT bedrijven offertes opgevraagd en vergeleken, partijen uitgenodigd voor een demonstratie en wordt de knoop doorgehakt. Maar naast het aanpassen van deze “harde kant” in de organisatie voor het bewerkstelligen van de digitaliseringsslag (de vernieuwde techniek en processen die voor de digitale transformatie nodig zijn), zijn er ook aanpassingen in de “zachte kant” nodig: het gedrag. De aanpassing van het gedrag is even andere koek dan het opvragen van offertes en op basis daarvan een keuze te maken. Deze zachte kant van de verandering heeft vaak meer voeten in de aarde dan dat je doet vermoeden. 

Vaak zien we dat bedrijven digitalisering ‘er even bij doen’, want de winkel is tijdens de verbouwing gewoon open. Maar organisatieverandering doe je er niet ‘even’ bij.


1. Nieuw gedrag vraagt om aandacht en tijd
Wat er vaak gebeurt is dat we zo'n vernieuwing ‘er even bij doen’ want de winkel is tijdens de verbouwing gewoon open. Maar een echte vernieuwing doe je er niet ‘even’ bij. Het wordt chronisch onderschat hoeveel tijd en aandacht dit nodig heeft. 

Als je aan de vooravond van een grote vernieuwing staat is een belangrijke vraag of je bereid bent hier tijd voor vrij te maken. Het antwoord hierop moet natuurlijk altijd ‘ja’ zijn, anders is het gedoemd om te mislukken. Reserveer daarom bijvoorbeeld één dag in de twee weken met directie, management én medewerkers om te werken aan deze vernieuwing. Zorg voor een vast ritme voor deze aandacht en tijd om rust en ruimte voor de verandering te creëren. Hierdoor zorg je dat de vernieuwing niet verloren gaat door de dagelijkse operatie. En ook dat je vanuit het management aandacht blíjft geven tijdens het traject, en niet alleen aan het begin.

2. Eerst vertragen om later te versnellen
Neem de tijd voor het opstellen van een gedegen visie op de digitale transformatie. Want hoe sneller je wilt vertrekken, hoe groter de kans dat je verdwaalt in het idee of verdrinkt in de onderstroom van de emoties. Bedenk van tevoren: wat is mijn veranderverhaal? Waarom willen we dit? Wat is het hogere doel dat we als organisatie hiermee willen bereiken? Kijk hierbij ook naar externe factoren die hierbij een rol spelen. Bijvoorbeeld je positie tot de markt, de concurrentie, leveranciers of toekomstige medewerkers. En bedenk ook wanneer dit project succesvol is. Zorg dat de visie hoofd én hart raakt. Dit doel helpt om je mensen te inspireren. 

De visie is de stip aan de horizon. Vergeet hierna niet de stapjes naar die stip te concretiseren voor de dag van morgen. Maak dit visueel door middel van verhaaltjes, filmpjes en levendige beelden. 

3. Doe het samen
Doe de verandering samen. Medewerkers kunnen namelijk ook heel goed zelf denken. Veranderingen hebben een grotere kans van slagen als betrokkenen invloed hebben op het stuk van de verandering die hen raakt. Stimuleer eigen initiatief waarbij fouten maken mag. Laat mensen zelf kiezen en veranderen op hun eigen manier.

Maak samen een veranderboekhouding. Wat zijn de plussen en de minnen? Zet dit eerlijk op papier. En als er werk bij komt, moet er ook iets af. Als er bijvoorbeeld nieuwe handleidingen gemaakt moeten worden is dit extra werk. Dan zal ongetwijfeld de productiviteit iets zakken. 

4. Informele leiders zorgen voor inspiratie
Veranderingen doorvoeren in je organisatie kan je niet alleen, dit doe je samen met je mensen. Verandering van menselijk gedrag werkt het beste als dit vanuit intrinsieke motivatie gebeurt. Oftewel, dat medewerkers uit zichzelf de verandering willen doormaken. De mensen die enthousiast zijn, zijn de informele leiders van het project. Inspireer deze mensen met je visie en laat ze lekker experimenteren. Deze mensen zijn belangrijk omdat beweging in de organisatie komt door mensen van eigen niveau. Dat noemen we horizontale invloed. 

Maar ook de mensen die kritisch zijn, zijn van grote toegevoegde waarde. Dit zijn de waarschuwers, zij geven aan waar de bottlenecks zitten. Dan weet je namelijk ook waar je nog (extra) aandacht aan moet schenken.

5. On stage en off stage reflecteren
Tijdens het veranderingsproces moet je af en toe ook reflecteren. Zorg voor vaste momenten waarin je dit bespreekt. Stel de vraag: gaat het nog goed? Houd hierbij niet alleen de ‘harde’ resultaten in het oog, maar houd ook de onderstroom van gevoelens bespreekbaar. Zorg voor een open dialoog. De kwaliteit van dit contact is van belang en psychologische veiligheid speelt hierin een belangrijke rol. Mensen moeten zich veilig voelen zich open uit te kunnen spreken. Hoe zit iedereen erin? Geef ruimte aan alle emoties. Kijk bij zaken die niet goed gaan eerst naar wat je er zelf met de betrokkene(n) aan kunt verbeteren. 

Niet alleen in deze vergaderingen (on stage) kom je te weten hoe mensen erin staan, maar juist ook buíten de vergadering (off stage). Buiten de vergadering gebeurt het écht. De informele netwerken zijn heel belangrijk. Hier kun je beïnvloeden hoe mensen met elkaar praten. Bijvoorbeeld bij de koffieautomaat of het rokershoekje. Steek je licht daar ook eens op. Je hoort hier vaak meer dan in een vooraf belegd overlegmoment.

Volhouden en doorgaan
Succes zal langer op zich laten wachten dan we wellicht verwachten en hopen. En meerdere pogingen zijn vaak nodig om de verandering te doen slagen. Haak dus niet af bij de eerste tegenslag want zonder wrijving geen glans en de aanhouder wint! Dit betekent dat je ook ná een implementatie zelf de vinger aan de pols moet blijven houden. Nu begint het eigenlijk past echt. Wat je wilt is dat de verandering verankerd wordt in de cultuur van de organisatie. Een sprintje trekken kan iedereen, maar een marathon lopen vergt veel oefening en doorzettingsvermogen.

Wil je meer weten over hoe jíj kan bijdragen aan een succesvolle organisatieverandering?
Het 8 stappenmodel van J.P. Kotter beschrijft stappen die een succesvolle organisatieverandering kunnen ondersteunen. Deze stappen hebben we uitgewerkt in onze brochure "Aandacht voor veranderen."


Download hier de brochure "Aandacht voor veranderen"

 

gerelateerde blogs

<b>Digitaliseren is veranderen.</b> Hoe werkt veranderen bij mensen?

Digitaliseren is veranderen. Hoe werkt veranderen bij mensen?

In mijn vorige blog heb ik je laten zien waarom investeren in verandering met je medewerkers essentieel is. Maar dit veranderproces, hoe ga je hiermee om? Ik neem je mee in de fasen die tijdens het veranderproces de revue kunnen passeren. Ook kom je te weten wat belangrijke aandachtspunten zijn in elke fase.

Waarom <b>aandacht voor veranderen</b> in je organisatie belangrijk is

Waarom aandacht voor veranderen in je organisatie belangrijk is

Digitalisering is pas écht succesvol als het onderdeel is van je visie en strategie, en als je mensen meegaan in de nieuwe werkwijze. Maar de traditionele manier van werken transformeren naar ‘het nieuwe werken’ is niet altijd even makkelijk. De implementatie van een digitale werkwijze is een grote verandering en heeft impact op je bedrijf. Deze verandering vergt tijd én de juiste aandacht.

Succesvolle <b>organisatieverandering</b> in zes stappen

Succesvolle organisatieverandering in zes stappen

Je weet dat aandacht voor veranderen belangrijk is om een ICT project succesvol in gebruik te nemen. Maar hoe pak je dit aan? En waar begin je mee? In dit deel van mijn blogreeks over verandermanagement neem ik je mee in een stappenplan voor (verdere) digitalisering binnen jouw organisatie en hoe wij jullie hierbij kunnen helpen.

Evenementen

Webinar_materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

nieuws

VanVelsen-mtco

Digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen essentieel voor veel bedrijven in de gww | Van Velsen Reflectielijnen

“Duizenden werkopdrachten per jaar en een veelvoud aan werkdocumenten die van de buiten- naar de binnendienst gaan en verwerkt moesten worden. Dat kan handiger”, dacht Jasper van Wilsem, controller bij Van Velsen Reflectielijnen (VVR). Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van belijning en markering. Vanaf 2018 heeft VVR met Van Meijel Automatisering een ware professionaliseringsslag ingezet, waarbij diverse documentstromen gedigitaliseerd zijn, waaronder het werkbonnenproces.

Lees verder