0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Met BIM tijd en geld besparen? Turnkey projectontwikkeling(zò doe je dat)

BIM-blog-turnkey

Turnkey projectontwikkeling, wat is dat precies? Dit betekent dat een project turnkey, ‘sleutelklaar’, wordt opgeleverd door het bouwbedrijf. Het gehele proces van het te bouwen object, van het ontwerp tot de realisatie, wordt overgedragen aan de opdrachtnemer. Oftewel, als bouwbedrijf neemt je verantwoordelijkheid toe en is het jouw taak om de opdrachtgever te ontzorgen. In deze trajecten wil je als bouwer commercieel slagvaardig zijn en tevens grip hebben op de kosten, doorlooptijd en risico’s. Hoe kun je dit realiseren? Met de automatisering van processen, en dat in combinatie met BIM. Ik vertel je meer in deze blog.

Wanneer turnkey projectontwikkeling? 
Turnkey projecten hebben hun opkomst grotendeels te danken aan de steeds complexere wet- en regelgeving in de bouw. Om de risico’s en kosten in de hand te houden, kiezen opdrachtgevers er steeds vaker voor om zich te laten ontzorgen met behulp van turnkey projectontwikkeling. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat turnkey projectontwikkeling niet geschikt is voor alle projecten. Is een project complex, bijvoorbeeld op technisch gebied of in het proces? Dan is turnkey projectontwikkeling goed toepasbaar. Is de kans groot dat de scope gedurende het ontwerp en uitvoering steeds wordt bijgesteld? Dan is turnkey projectontwikkeling een minder geschikte methode. Tenzij gebruik wordt gemaakt van 3D modellering en het centraal stellen van het bouwobject voor alle partijen.

Veel voordelen voor de opdrachtgever
Wanneer turnkey projectontwikkeling wordt toegepast heeft dit meerdere voordelen voor de opdrachtgever. Zo zijn bouwbedrijven beter op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de gangbare prijzen, waardoor ze goed kunnen onderhandelen met leveranciers. Ook weten bouwbedrijven welke onderaannemers betrouwbaar zijn en hoe de kwaliteit kan worden gewaarborgd. Door een bouwbedrijf een turnkey project te geven kan uiteindelijk een hoop tijd en geld worden bespaard.

Maar… meer verantwoordelijkheden voor de bouwer
Turnkey projectontwikkeling heeft ook gevolgen voor de bouwer, de opdrachtnemer. Omdat de opdrachtgever wordt ontzorgt komen er meer verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer te liggen. Als bouwer ben je de spil in het project. Dit vergt veel afstemming en communicatie. Niet alleen met de opdrachtgever, maar ook met je onderaannemers, leveranciers en gemeentelijke instanties voor bijvoorbeeld de vergunningen. Doordat je verantwoordelijk wordt voor hele traject, nemen bovendien de administratieve lasten toe. En dat terwijl de opdrachtgever een kortere doorlooptijd verwacht. 

De oorzaken van een langdurig en kostbaar traject
Wanneer we kijken naar het traject dat je als opdrachtnemer met een opdrachtgever doorloopt, van een eerste schets tot de opdracht, dan zien we dat dit een iteratief proces is. Je begint met een globaal ontwerp, de bijbehorende prijsvorming, het verwerken van gewenste aanpassingen in het ontwerp, om vervolgens tot een definitief ontwerp en prijs te komen. 

Voor velen is dit traject, van ontwerp tot prijsvorming, een langdurig en kostbaar traject. Het doorvoeren van een wijziging kan veel tijd in beslag nemen. Dit komt doordat de betrokken specialisten bij een project, zoals de modelleur, de calculator en de werkvoorbereider, nog te vaak werken op hun eigen manier en informatie vastleggen in hun eigen systeem. Hierdoor verloopt de informatieoverdracht vaak moeizaam gedurende de projectontwikkeling. Zo is er bijvoorbeeld veel communicatie en (handmatig) werk nodig om informatie te verkrijgen. Hierdoor is de kans groter dat specialisten werken met niet actuele, dus foutieve, informatie. Het gevolg? De project(faal)kosten nemen toe.

Zò behaal je tijdswinst: met BIM (oftewel 3D modellering)
Gelukkig kan dit ook anders. Er zijn namelijk platformen beschikbaar, zoals Metacom, waarbij je vrijwel het gehele bouwproces vanuit één model kunt aansturen en hierdoor veel beter het proces kunt automatiseren met behulp van 3D modellering. Het 3D model dient hierbij als basis voor het gehele bouwproces: van engineering, calculatie, planning, inkoop tot de projectbewaking en financiële administratie. 

Door op deze manier te werken met het 3D model worden meerdere resultaten behaald. Zo is de tijd tussen het gereedkomen van een ontwerp en de berekening van de kostprijs sterk teruggebracht. Het doorvoeren van aanpassingen in het ontwerp en het beheersen van de daaruit voortvloeiende consequenties is sterk vereenvoudigd en versneld. Daarbij kun je snel aanpassingen doorvoeren en heb je snel inzicht in de prijsconsequenties. In het commerciële proces betekent dit een groot concurrentievoordeel. 

Door het 3D model in het gehele proces toe te passen, van ontwerp tot en met de uitvoering, kunnen tevens de faalkosten aanzienlijk worden teruggebracht. Daarom is werken met BIM een manier die goed aansluit bij de verwachtingen en eisen van een turnkey project. 

BIM is een nieuwe manier van werken voor medewerkers
Wanneer het 3D model dient als basis voor het gehele bouwproces, heeft dit een aantal gevolgen voor de medewerkers. Het betekent dat de modelleur een erg belangrijke rol heeft gekregen. En de traditionele calculatiefunctie? Die bestaat straks niet meer. De kostendeskundige is hiervoor in de plaats gekomen, deze is verantwoordelijk voor het aandragen van alternatieve (bijvoorbeeld duurzamere of goedkopere) bouwelementen en voor onderhoud van de normen en prijzen in de bibliotheek. Het grote voordeel is dat veel handwerk, zoals het zelf begroten van alle bouwdelen, tot het verleden behoren. 

Innoveer, stap voor stap
De veranderende behoeften, wensen en eisen die ontstaan bij turnkey projecten vragen om nieuwe manieren van werken. Bestaande methoden en systemen sluiten niet goed aan op de complexiteit en risico’s die turnkey projecten met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om kritisch te kijken naar de processen, mensen en technologie in jouw organisatie. Wil je succesvol turnkey projecten opleveren binnen de gestelde tijd en budget? Innoveer dan met nieuwe manieren van werken, zoals BIM, waarbij je stap voor stap werkt naar een geïntegreerd bouwproces.  Dan zul je én commercieel slagvaardiger zijn én meer grip hebben op je kosten, doorlooptijden en risico’s. 

Meer lezen over onze BIM software? Bekijk hier de pagina of neem contact met ons op.

gerelateerde blogs

Ga verder met <b>BIM</b>. Start met <b>innoveren</b>.

Ga verder met BIM. Start met innoveren.

Donderdag 18 mei vond de BIM praktijkdag plaats in Jaarbeurs Utrecht. Alle schakels uit de bouwketen waren hierbij vertegenwoordigd: van opdrachtgevers, ontwerpers tot aannemers. De grote vraag is natuurlijk: waar staat BIM nu? Eén van de sprekers, Hans Voordijk, Professor Supply Chain Management aan de Universiteit van Twente, presenteerde tijdens de dag de resultaten van zijn onderzoek naar de volwassenheid van BIM. Dit leverde een aantal belangrijke inzichten op.

Evenementen

Webinar_materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

nieuws

VanVelsen-mtco

Digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen essentieel voor veel bedrijven in de gww | Van Velsen Reflectielijnen

“Duizenden werkopdrachten per jaar en een veelvoud aan werkdocumenten die van de buiten- naar de binnendienst gaan en verwerkt moesten worden. Dat kan handiger”, dacht Jasper van Wilsem, controller bij Van Velsen Reflectielijnen (VVR). Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van belijning en markering. Vanaf 2018 heeft VVR met Van Meijel Automatisering een ware professionaliseringsslag ingezet, waarbij diverse documentstromen gedigitaliseerd zijn, waaronder het werkbonnenproces.

Lees verder