0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Simpeler releasebeleid

Dagelijks zijn we bezig met het realiseren van software-oplossingen. De door ons gemaakte oplossingen worden uitgeleverd in een bepaald product, in een specifieke release. Wij vragen ons daarom ook continue af: kunnen wij ook simpeler onze software bouwen én uitgeven?

Sommige softwareleveranciers gebruiken enkel een naam voor een release, anderen gebruiken nummers en jaartallen en weer anderen gebruiken namen van snoep, namen van dieren of namen van specifieke locaties. Onze versienummers voor nieuwe releases bestaan vanaf 1 november uit vier cijfers.

Waarom versienummers?
Versienummers hebben we nodig om gecontroleerd producten uit te leveren. Maar, als het om bugs gaat, zeker ook om precies te bepalen om welke specifieke versie het gaat.

Gewijzigd releasebeleid
Tijdens Next 2015 is aan de bezoekers uitgelegd hoe ons nieuwe releasebeleid er uit gaat zien. We hebben het releasebeleid aangepast, omdat we duidelijk willen en kunnen zijn over onze productreleases. Vanaf nu komt er elk jaar een nieuwe release uit op 1 november. Elk product bestaat 3,5 jaar en heeft een levenscyclus die bestaat uit drie fasen.

Uitgangspunten
Vanaf 1 november werken we met de volgende uitgangspunten:

 • Jaarlijks wordt op 1 november een nieuwe release uitgegeven. Deze ‘major’ release is klaar voor bijv. de nieuwste ontwikkelplatformen, Wet & Regelgeving, versies van software en operating systems
 • Elke release heeft een levenscyclus van 3,5 jaar
 • Elke release heeft 3-fasen: Growth (1 jaar), Mature (2 jaar) en End-of-Life (1/2 jaar). In de Growth-fase worden nieuwe functionaliteit én foutoplossingen uitgegeven. In de Mature-fase worden alleen foutoplossingen uitgegeven. In de End-of-Life fase is de periode van reguliere updates verstreken (dit is de laatste periode om over te gaan naar één van de hogere beschikbare releases)
 • Onze versienummers voor nieuwe releases van Metacom en Ticon bestaan uit 4 cijfers: [major1].[major2].[minor]. [maintenance] 
 • Een klant kan altijd kiezen uit drie operationele ‘major’ releases (2 releases zitten in de volwassen-fase en er is ook één release in de groeifase
 • We leveren uit volgens het Continuous Delivery principe, zodat we snel, vaak en in kleine overzichtelijke updates kunnen leveren
 • We leveren alleen gecontroleerd uit via updates, zodat we de kwaliteit kunnen borgen

Voorbeeld Metacom release 9.2.3.15
Wat betekenen de nummers bijvoorbeeld in deze versie?

 • Een klant met deze versie heeft Metacom release 9.2 (de eerste twee nummers, die samen het ‘major’ releasenummer vormen)
 • Het gaat in dit voorbeeld om de derde ‘minor’ release (het derde nummer)
 • Klant heeft (onderhouds) update nummer 15 (dit is het vierde nummer)
 • Het gaat in dit voorbeeld dus om Metacom release 9.2, de derde functionele release(branch) met update nummer 15.

Vanaf 1 november praten we voor nieuwe releases dus veel minder over Release - Versie - Update - Servicepack - Hotfix - R-code - Patches. We proberen het steeds consequenter te hebben over een release (branch) en updatenummer. Dat is wel zo duidelijk en simpel. Voor iedereen.

evenementen

Webinar | Automatisch installeren van VanMeijel producten

Bij VanMeijel willen we graag onze producten, zoals Metacom+, automatisch opleveren. Automatisch opleveren biedt vele voordelen voor de klant en voor ons.

Lees verder

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

bekijk de case study

nieuws

Het gemak van digitaal factureren

Dagelijks gaan bij bouwbedrijven talloze facturen de deur uit. Vaak loopt deze facturering nog via papier. Deze handmatige verwerking zorgt voor veel onnodig administratief werk. Waarom dus niet overstappen op digitaal factureren? Het is sneller, makkelijker en scheelt veel werk. Digitaal facturen wordt steeds meer de standaard. Ook Metacom ondersteunt deze oplossing.

Lees verder