0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Risicomanagement: Gezond verstand

Risicomanagement is een hot topic bij DB (FMO)-contracten. Want wat je precies tegenkomt tijdens de bouw, weet niemand. En hoe een gebouw over twintig jaar precies onderhouden wordt, al helemaal niet. Als je de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen eenmaal goed in kaart hebt gebracht, dan is risicomanagement, net als ieder ander werkproces, eenvoudig in te richten met een softwaretool.

Die kan je niet alleen helpen de risico’s te managen, maar ook beter inzicht geven in de effectiviteit van de maatregelen en de kosten.

Risicomanagers volgen vaak de methode van RISMAN: analyseren, beheersmaatregelen kiezen, uitvoeren en evalueren en de risicoanalyse herzien. Een voorbeeld is de aanleg van een viaduct over een bestaande weg, waarbij de riolering nog niet goed in kaart is gebracht. Een risicoanalyse kan hierbij uitwijzen dat het risico op het raken van een riolering reëel is en dat dit grote gevolgen kan hebben voor de omwonenden. Wordt de riolering geraakt, dan zijn aanpassingen in het ontwerp noodzakelijk, net als herstelkosten en wellicht vergoedingen voor de omwonenden. Bovendien lijden het project en de uitvoerder ervan dan imagoschade. Wordt dit risico van tevoren vastgesteld, dan kan de aannemer het risico koppelen aan verschillende omgevingsfactoren en eventuele faalkosten afwegen tegen kosten van de beheersmaatregelen. Dan kiest hij er waarschijnlijk voor de riolering vooraf in kaart te brengen. Zo kan hij het conflict vroegtijdig opsporen en het ontwerp aanpassen of de riolering verplaatsen. Bij evaluatie blijkt dan dat de beheerskosten veel lager zijn dan de kosten voor het oplossen van het voorval.

Template
Het denkwerk achter de analyse – welke risico’s er zijn en hoe je deze kunt beheersen – is natuurlijk mensenwerk. Maar software kan je helpen dit zo efficiënt mogelijk te doen. Hoe handig zou het zijn als je, in plaats van de eisen van je opdrachtgever over te tikken, een template, gebaseerd op voorgaande projecten als uitgangspunt kon nemen? Als je daar ook nog informatie bij krijgt over hoe het risico destijds beheerst werd, wat de kosten waren en hoe effectief dat was, dan ben je een flink eind op weg.

Discipline
Geautomatiseerd risicomanagement krijg je niet voor elkaar zonder de nodige discipline, maar dat is sowieso een vereiste van adequaat risicomanagement: het moet leven, in ieder geval bij de verantwoordelijken. En ook daarbij kan een projecttool helpen. Stel, je hebt na de risicoanalyse een risicolijst gemaakt in je projectmanagementsysteem en hier beheersmaatregelen aan toegevoegd. Dan kan je projectmanagementsysteem je er regelmatig aan helpen herinneren dat je de beheersmaatregelen en het risico regelmatig moet evalueren en word je dus automatisch door de volgende stappen en zelfs de RISMAN-cyclus geleid.

Zitten we alleen nog het met het beheersen van de risicolijst zelf. Opdrachtgevers zijn geneigd heel gedetailleerde lijsten aan te leveren. En toegewijde aannemers nemen deze nauwgezet over. Vervolgens ziet de opdrachtgever er vaak nauwlettend op toe dat zelfs de kleinste risico’s geminimaliseerd worden. Wat betekent dat er bij de aannemer iemand een dagtaak aan heeft. Ondanks automatisering kan er zo heel veel tijd verloren gaan aan het beheersen van verwaarloosbare risico’s. Om dit te voorkomen, komt weer een combinatie van gezond verstand en automatisering om de hoek kijken. Want om te bepalen wat de belangrijkste risico’s zijn – die strak gemonitord moeten worden – en wat kleine risico’s zijn – die slechts tijdelijk of enkele keren gecontroleerd hoeven te worden – moet je enerzijds logisch nadenken en moeten opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar tegemoet willen komen. Anderzijds kunnen ervaringen uit het verleden, vastgelegd in de projectmanagementsoftware, hierbij een belangrijke informatiebron zijn. Je zou zelfs een database kunnen aanleggen met veelvoorkomende risico’s bij bepaalde projecten met bijbehorende beheersmaatregelen en –kosten. Dus als je nú begint met het goed vastleggen van je risicomanagementprocessen, dan heb je daar de komende jaren profijt van.

gerelateerde blogs

Van calculator naar <b>kostendeskundige</b>

Van calculator naar kostendeskundige

Onder invloed van BIM veranderen werkprocessen en daarmee de werkzaamheden van allerlei mensen in de bouw. Calculatoren bijvoorbeeld. Hun specialistische kennis kan grotendeels worden vastgelegd in een receptenbibliotheek. Maar dat wil niet zeggen dat hun werk verloren gaat, het wordt volgens mij juist leuker!

Wat is de <b>waarde</b> van een app?

Wat is de waarde van een app?

We zijn niet gewend veel voor apps te betalen. En dat terwijl we ze wel graag gebruiken. Hoeveel heb jij er bijvoorbeeld op je mobiele telefoon? Ik dertig, waarvan ik ongeveer de helft regelmatig gebruik. Ze helpen me bijvoorbeeld effectiever te trainen, rekeningen op tijd te betalen en lekkere afhaalmaaltijden te vinden. Maar zou je de waarde van een app ook in geld kunnen uitdrukken?

Bouwen kan <b>simpeler</b>

Bouwen kan simpeler

"Bouwen kan simpeler". Dat is ons motto en niet zonder reden. Toen Van Meijel Automatisering startte in 1987, was onze doelstelling om bouwbedrijven aan de hand van automatiseringsoplossingen te helpen hun taken eenvoudiger te maken en efficiënter.

Evenementen

Webinar | Voorbereidingen voor calculeren op basis van een 3D model

In de eerdere webinar over de toepassingsmogelijkheden van een BIM-model en calculeren, hebben we aangegeven dat de werkmethode bepaald hoe je tot een calculatie komt. Maar wat is er nodig om een goede werkmethoden bibliotheek op te zetten?

Lees verder

case studies

Van Werven realiseert zelf procesinnovaties met Metacom Online

bekijk de case study

nieuws

Jaarafsluiting in Metacom: deze instructievideo’s helpen je op weg

Het lijkt nog ver weg, maar het einde van 2018 komt al bijna in zicht. Dat betekent dat het financiële boekjaar weer afgesloten kan worden en het tijd wordt om het nieuwe boekjaar te openen. Omdat dit handelingen zijn die je maar één keer per jaar doet, zien we dat dit vaak vragen oproept: hoe doe je dat ook alweer? Daarom hebben we een reeks instructievideo’s opgenomen, om jou te helpen met de jaarafsluiting in Metacom. In deze video’s laten we je zien hoe je het systeem klaar maakt voor het einde van het jaar en het begin van een nieuw jaar.

Lees verder