0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Innoveren op een solide basis

BizzStream-Lego

Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan en dit betekent in huize Vlot de alom bekende ochtendspits. De broodtrommeltjes worden weer klaar gemaakt, de haar in de krul (voor degene voor wie het van toepassing is) en allemaal de toeten schoon voordat we naar school fietsen!

Naast de ochtendspits betekent een nieuw schooljaar ook kennismaking met de nieuwe lesmethoden, materialen en juffen door middel van een introductieavond. 

En zo het geschiedde; papa en mama en grote broer brachten eerst een bezoekje aan groep 2 waarnaartoe dochterlief afgelopen zomer was gepromoveerd. Bij binnenkomst kregen we een uitleg over de lesmethoden en de te maken ‘werkjes’. De werkjes hebben veelal betrekking op het ontwikkelen van de motoriek en inzicht van de leerling. Tevens leren ze ook letters uit het alfabet waarbij de betreffende letter uitgebeeld wordt met de handen en een overdreven uitspraak van de betreffende letter. 

De V van Visssssss is bij ons thuis populair hoewel het bij ons dan de V van Vlot is zoals je zult begrijpen. Gedurende het bezoek aan groep 2 werden we ook gewezen op het feit dat een groot deel van het lesmateriaal is vernieuwd. Zo is de ouderwetse houten legpuzzel vervangen door een geupgrade versie namelijk de powerpuzzel. Een powerpuzzel is weliswaar nog steeds een houten legpuzzel maar met een interactief element. Indien de puzzel volledig gelegd is kan deze door middel van een app op de iPad gescand worden en dan zal deze tot leven komen! Een leuk en stimulerende factor! Juf moet alleen nog even de app installeren. Na het doorbladeren van de trotsmap was het tijd om naar groep 5 af te reizen; de nieuwe habitat van onze zoon dit schooljaar.

Door de kracht van herhaling stapsgewijs ontwikkeling doormaken
Na een handdruk van de nieuwe juffen betraden we het strijdtoneel van een spel quiz. Alle aanwezigen kregen een iPad in de handen gedrukt waarmee ze deel konden nemen aan een interactieve spelshow door gebruik te maken van de Kahoot app. De app heeft een integratie met het DigiBoard waardoor de vragen centraal op de monitor in het klaslokaal verschenen. Met behulp van de iPad kunnen de leerlingen (lees fanatieke ouders) het antwoord invoeren. Aanvullend wordt de iPad ook ingezet voor specifieke vakken zoals taal, topografie en rekenen door middel van een andere app: Gynzy. De juf benadrukt dat de intelligente software de rekensommen (in geval van het vak rekenen) aanpast naar het niveau van de leerling. Worden er bijvoorbeeld teveel sommen foutief beantwoord dan wordt de moeilijkheidsgraad van de sommen aangepast. Op deze manier zal de leerling door de kracht van herhaling stapsgewijs ontwikkeling doormaken en kan de juf haar aandacht beter verdelen en haar pijlen richten op de leerlingen die in een oneindige loop zijn beland.

Na afloop van de quiz gevuld met voetbalvragen zijn we huiswaarts gekeerd. 

Thuis op de bank liet het iPad geweld mij niet los. De vraag die ik mijzelf stelde; waar komt die drang naar de iPad in het onderwijs toch vandaan? Natuurlijk begrijp ik het verlangen naar verbeteren, innoveren. In dit geval het innoveren van lesmethoden door middel van hulpmiddelen zoals de genoemde apps op de iPad. 
Op basis van de woorden, innovatie en app legde ik de relatie met de huidige fase binnen Maxedy.

Invoering van een nieuwigheid?
Maxedy is op dit moment het BizzStream platform (de motor onder het Metacom Online platform) aan het innoveren in de belichamelijking van BizzStream Aero. Zeg maar de tweede generatie BizzStream die volledig nieuw wordt opgetrokken. In mijn rol als (technisch) Product Owner binnen Maxedy probeer ik mij voortdurend af te vragen of een bepaalde feature of technische implementatie daadwerkelijk iets toevoegt aan het product. Deze vraag passeerde ook thuis op de bank de revu; in hoeverre leveren het gebruik van de iPads (eigenlijk de apps) een toegevoegde waarde in het onderwijs. Kunnen we eigenlijk wel spreken van innovatie en hoe zit dit eigenlijk met BizzStream Aero? Volgens het Van Dale woordenboek kunnen we in beide situaties spreken van innovatie omdat de definitie luidt: “Invoering van een nieuwigheid”. Tja dit is wat mij betreft wel heel erg kort door de bocht en dit dekt wat mij betreft bij lange na niet de lading. 

Persoonlijk associeer ik innovatie met het verbeteren van een bestaand product of dienst door de invoering van een nieuwigheid. Denk maar eens aan de reclames die voorbij komen op TV; geïnnoveerde technieken toegepast op stofzuigers, wasmachines, tandenborstels etcetera. Ze hebben allemaal een ding gemeen; een basis, een voorgaand product met een bewezen toegevoegde waarde. Met andere woorden een stabiele basis waarop voortgebouwd kan worden door een volgende generatie. Deze constatering sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van BizzStream Aero. Innoveren op een stabiele basis dat zijn toegevoegde waarde heeft bewezen. Voor mij als product owner is de uitdaging om de mate van innovatie te managen waarbij ik het belangrijk vind om dicht bij de basis te blijven. Dit is immers de kern van het succes. Hoe vaak zien we niet dat een sequel van film flopt omdat er te veel van het originele plot afgeweken wordt.

Voor BizzStream Aero betekent dit concreet dat we er elke dag bewust van moeten zijn dat we een platform bouwen. Wij maken de Lego bouwstenen die de klant kan gebruiken om zijn eigen bedrijfsprocessen te modelleren. De technische componenten bouwen we zo generiek mogelijk zodat ze ingepast kunnen worden binnen een willekeurig bedrijfsprocess. 

Verbeterde Lego blokken
Innovatie in de context van BizzStream Aero heeft betrekking op verbeterde technologie (met name mobiele technologie) en verbeterde flexibiliteit door de introductie van datasets en geavanceerde expressies. Beide factoren stellen de BizzStream gebruiker in staat om de ‘Lego blokken’ nog dynamischer te gebruiken. Door meerdere layouts en datasets met elkaar te combineren en te communiceren kunnen meerdere doorsneden van de data binnen het systeem gemaakt kunnen worden gecombineerd met een betere gebruikservaring. Hiermee verbeteren we de stabiele basis van ons platform, namelijk het dynamisch modelleren van de ‘Lego’ blokken voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen in de breedste zin van het woord. 

Terug naar de kleuterklas. Naar mijn mening kunnen we de komst van de iPad hier niet scharen onder innovatie van de lesmethode. Immers de juffen zijn iedere dag hard aan het werk om de (stabiele) basis van de leerlingen te creëren. De basis wordt gevormd door het ‘werken’ met (onder andere) de houten legpuzzel. De iPad speelt hier puur een motiverende rol. 

Voor de leerlingen in groep 5 is er al een basis, ze kennen de letters van het alfabet, de cijfers 1 tot 100 en hebben een basis inzicht vergaard. Dit biedt de mogelijkheid om deze basis te verbeteren door nieuwe methodieken toe te passen. 

Of het gebruik van de Gynzy app bijdraagt aan een verbetering van de lesmethode laat ik in het midden. Wat ik wel kan zeggen is dat de Gynzy app overeenkomsten vertoont met BizzStream. Beide applicaties betreffen generieke software die streven naar maatwerk toegespitst op de klant (leerling / bedrijfsmedewerker). Tevens geldt voor beide applicaties: voor het leveren van toegevoegde waarde moet innovatie betrekking moet hebben op de basis. Laatstgenoemde is een uitdaging voor iedere software ontwikkeling en indirect de product owner.

Als product owner heb ik mijzelf voorgenomen om de houten legpuzzel niet uit het oog te verliezen en deze een centrale rol blijven laten te vervullen als solide basis binnen BizzStream. Laten we ernaar streven om op deze basis te blijven innoveren (zonder opsmuk) zodat in de nabije toekomst ons platform bedrijfsprocessen volautomatisch zal kunnen aansturen; als een autopilot!

Gabry Vlot is productowner bij Maxedy. Maxedy is een dochteronderneming van VanMeijel en ontwikkeld de eerste module van Metacom Online: BizzStream. Hiermee kun je bedrijfsprocessen eenvoudig automatiseren door ze te modelleren op basis van digitale documenten. Naast dat VanMeijel BizzStream gebruikt voor Metacom Online, is het platform inzetbaar voor digitalisering in allerlei organisaties. 

gerelateerde blogs

<b>De kracht van eenvoud:</b> krijg grip op complexiteit binnen je organisatie

De kracht van eenvoud: krijg grip op complexiteit binnen je organisatie

Met het groeien van een organisatie groeit ook de behoefte aan structuur. In zekere zin is deze structuur altijd al aanwezig. In kleinere organisatie verloopt de (nieuwe) structuur en de communicatie vaak naadloos. Communicatielijnen zijn kort, en doordat er een relatief kleine groep mensen samenwerkt is de mate van transparantie vaak hoog. Maar wat als je organisatie groter wordt? Of wanneer je als organisatie al groot bent en je zoekt naar die nieuwe structuur om processen of communicatiestromen goed te laten verlopen?

Evenementen

Webinar_materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

nieuws

VanVelsen-mtco

Digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen essentieel voor veel bedrijven in de gww | Van Velsen Reflectielijnen

“Duizenden werkopdrachten per jaar en een veelvoud aan werkdocumenten die van de buiten- naar de binnendienst gaan en verwerkt moesten worden. Dat kan handiger”, dacht Jasper van Wilsem, controller bij Van Velsen Reflectielijnen (VVR). Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van belijning en markering. Vanaf 2018 heeft VVR met Van Meijel Automatisering een ware professionaliseringsslag ingezet, waarbij diverse documentstromen gedigitaliseerd zijn, waaronder het werkbonnenproces.

Lees verder