0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Hoe maak je wijzigingen in een 3D model zichtbaar in de calculatie?

Blog-BIM_wijzigingen-calculatie.png

Vele partijen zijn dagelijks bezig met het ontwerpen en voorbereiden van een project. Door veranderende eisen van de opdrachtgever of door voortschrijdend inzicht worden in deze fases vaak vele wijzigingen doorgevoerd. Het bepalen en bijhouden wat er is gewijzigd binnen een project is een intensieve maar belangrijke taak.

Zo is het voor het vaststellen van een accurate aanneemsom noodzakelijk om wijzigingen in het ontwerp door te rekenen in de kostprijscalculatie. En binnen de werkbegroting bepalen de wijzigingen het meer- en minderwerk. Maar wat zijn die wijzigingen? Om hier achter te komen, is vaak een grote inspanning vereist. Gelukkig kun je door een goede toepassing van de BIM methodiek het beheren en berekenen van de impact bij een wijziging veel eenvoudiger maken.

Hoe wijzigingen achterhalen?
Er kunnen dus veel wijzigingen zijn binnen een project. Met een wijziging wordt gedoeld op nieuwe, vervallen of gewijzigde ‘gegevens’. Gegevens in de breedste zin van het woord: dit kunnen binnen een 3D model de eigenschappen zijn die bij een element horen of binnen de calculatie de onderbouwingsregels bij een activiteit. Allemaal uitgelezen of ingevoerde gegevens waarvan het handig is te weten wie, wat, waar en hoe(veel) heeft aangepast. Door gebruik te maken van handige software is dit nu steeds eenvoudiger: zo kun je 3D modellen ‘clashen’ en de impact van een wijziging in het model terugzien in de kostprijscalculatie.

Modellen clashen
Op 3D vlak zijn er meerdere mogelijkheden om (IFC) modellen met elkaar te vergelijken. Zo worden vaak programma’s als Solibri en Navisworks gebruikt om 3D modellen over elkaar heen te leggen ter controle. Na het bepalen van de voorwaarden die je stelt aan de vergelijking worden de modellen ‘geclashed’, waarbij visueel het resultaat wordt getoond. Dit clashen van modellen kan bij zowel submodellen (bouwkundig- met het installatie model) als bij revisies (extra uitbouw, vloeraanstorting) worden toegepast. Eventuele issues kunnen worden gecommuniceerd volgens het BIM Collaboration Format (BCF). Het mag duidelijk zijn dat iedere fout die in deze fase uit het model wordt gehaald, ten goede komt aan de latere uitvoering.  Maar hoe verwerk je na goedkeuring de aangepaste modellen in je calculatie? En wat zijn hiervan op financieel vlak de consequenties?

Calculatie’s vergelijken na wijzigingen
Bij ons is het mogelijk een calculatie te voeden met de hoeveelheden uit een IFC model, waarbij de activiteiten en onderbouwingen een directe relatie hebben met de geometrisch objecten.  Wijzigingenbeheer (of: change-management) speelt een belangrijke rol binnen het proces. Zo leidt een revisie van het IFC model tot een (automatisch) bijgewerkte nieuwe versie van de calculatie.  Zo wordt niet alleen een historie opgebouwd, maar is het ook mogelijk om deze calculatieversies over elkaar heen te leggen. Wanneer je hier gebruik van maakt, kun je de hoeveelheden, onderbouwingen en prijzen met elkaar vergelijken en de  verschilwaardes (Δ) berekenen. Deze verschillen worden vervolgens met kleuren gehighlight: zo kun je snel zien waar de wijzigingen zich bevinden. En welke impact de wijziging in een model heeft op de kostprijs van een project. Zie de afbeelding voor een impressie hiervan. 

Calculatie vergelijken met BIM
Afbeelding: calculaties vergelijken bij wijziging 3D model

De mogelijkheden hiervan zijn divers. Denk aan ontwerpvarianten die op kostenvlak in detail met elkaar kunnen worden vergeleken, waardoor beter ontwerpkeuzes tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Ook kan de kostprijscalculatie met de werkbegroting worden vergeleken, om zo de meer- en minderwerken te bepalen. Vooral het inzicht bij gewijzigde hoeveelheden (bijvoorbeeld bij fundatieconstructie) werkt verhelderend, omdat de verschillen vaak klein en lastig te achterhalen zijn. Deze gewijzigde hoeveelheden heb je nu zowel binnen de calculatie als in de gekoppelde 3D-viewer in beeld!

Interpretatie
De BIM methodiek biedt goede handvatten om wijzigingen in beeld te brengen, zowel bij de modellen als in de calculatie. Wees er wel scherp op dat je de  juiste gegevens uit de grote bak met data met elkaar vergelijkt. Verder blijft het mensenwerk om gewijzigde gegevens te interpreteren en te verwerken. Maar in plaats van met de ogen dicht te gaan zitten en bij jezelf na te gaan wat voor consequentie iedere wijziging heeft op welk aspect (in de calculatie), heb je dit nu in beeld.  Een hele vooruitgang!

Verder lezen? Hier vind je nog meer informatie over BIM, en hier over onze calculatie software.

gerelateerde blogs

<b>BIM stappenplan</b>: in 6 stappen naar BIM

BIM stappenplan: in 6 stappen naar BIM

BIM is misschien wel hét containerbegrip geworden in de bouw als de gesprekken gaan over digitalisering. Al jaren wordt er volop geëxperimenteerd met verschillende toepassingen en wordt er veel over gesproken tijdens evenementen, branche-overleggen en onderzoeken. In een onderzoeksrapport van Bouwend Nederland die vorig jaar is verschenen, stond BIM stipt op nummer 1 als ontwikkeling die de komende jaren gemeengoed gaat worden. Wat BIM echter is, en hoe je concreet ermee aan de slag kunt, daar is echter minder duidelijkheid over. Daarom helpen wij je graag verder met dit stappenplan, met praktische handvatten om verbeteringen door te voeren in het proces. Zodat BIM echt gemeengoed kan gaan worden in je organisatie.

Is mijn <b>3D model</b> goed genoeg om er mee te kunnen <b>calculeren</b>?

Is mijn 3D model goed genoeg om er mee te kunnen calculeren?

In de bouwsector zijn er vele contractvormen gangbaar, variërend van het bestek tot en met DBFM contracten (Design, Build, Finance & Maintain). Waar aannemers in het laatste geval veel invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het 3D model, is dit bij het eerste geval lastiger. Veelal krijgen aannemers een 3D model toegestuurd waar ze het vervolgens mee moeten doen. Wat is de kwaliteit hiervan? Is het voldoende om er een 3D calculatie op te baseren?

Op gesprek bij de <b>aannemer</b> over <b>BIM</b>

Op gesprek bij de aannemer over BIM

BIM begint te leven bij de aannemers. Dit merken wij aan alles binnen het bedrijf. Waar BIM nog niet zo lang geleden als een ver-van-ons-bed-show werd gezien, mogen we nu geregeld aanschuiven bij aannemers om onze BIM oplossing te demonstreren. Een wereld van verschil binnen een jaar tijd! Wat zijn de hindernissen? En wanneer is het moment om met BIM te beginnen?

Evenementen

Webinar_Header_Essentials_klein

Webinar | Digitaal bouwen nu ook voor MKB bedrijven

Als ondernemer in de bouw of infra heb je dagelijks te maken met verschillende uitdagingen. Projecten worden steeds gecompliceerder en opdrachtgevers stellen steeds meer eisen. Daarnaast leven we in een tijd waarin technologische vooruitgang overgaat in de hoogste versnelling. Digitale toepassingen spelen een steeds grotere rol in alles wat we doen en wat we realiseren. Ook in de bouw.

Lees verder

case studies

Header_vanlenthedalfsen_klantcase

‘In control’ met digitale werkbonnen

bekijk de case study

nieuws

Vink_live_Vanmeijel

Nieuwe B.V. zelfde ERP: Vink Aannemingsmaatschappij B.V. nu ook live met Metacom

Vink is niet gewoon één bedrijf. De Vink Holding bevatte tot kort geleden een afvalverwerkingsbedrijf, een transportbedrijf, een aannemingsbedrijf, een Milieutechnisch Adviesbureau, betonbedrijf én installatiebedrijf. Per afgelopen 1 juli gingen de aannemingsmaatschappij en het milieutechnisch adviesbureau op eigen voet verder. En daar hoort ook een nieuwe ICT omgeving bij.

Lees verder