0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Eén BIM systeem een utopie?

Blog-header-bimutopie.jpg

Bouwpartijen worden vaker verantwoordelijk voor de gehele levensfase van een project. Constructies als ‘Design, Build, Maintain and Finance’ worden steeds vaker toegepast. Steeds meer partijen uit verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd in dergelijke constructies.

Met deze ontwikkelingen nemen de risico's en complexiteit van bouwprojecten sterk toe. Om de risico’s en kosten goed te kunnen beheren is een goede informatievoorziening gedurende alle fases in het project voor alle partijen van groot belang. Maar wie draagt er zorg voor de kwaliteit van gegevens en hoe wordt alle data beveiligd?

Risico's door koppelen BIM systemen

Veel bouwpartijen zijn zich van deze trends bewust en hebben BIM software geïmplementeerd in het bedrijfsproces. Het zijn veelal generieke softwareproducten die slechts een deelproces automatiseren. Hierdoor is het noodzakelijk koppelingen te maken met andere softwarepakketten, met alle risico’s van dien:

Risico: door een update werkt koppeling niet meer
Wanneer er een update komt van een software oplossing X die gekoppeld is met een andere softwareoplossing B is het maar de vraag of de gemaakte koppelingen blijven functioneren. Data kan bijvoorbeeld op een andere manier worden geëxporteerd of zelfs niet meer worden ondersteund. Als daardoor het bouwproces stil valt zijn bouwpartijen niet bij machte om zelf veranderingen in de programmatuur toe te passen.

Risico: een niet goed beveiligde omgeving
Daarnaast vraagt het beveiligen van de omgeving continu de aandacht van een systeembeheerder met de noodzakelijke kennis en kunde. Buitenstaanders mogen geen toegang krijgen tot de gegevens of de omgeving zelf beschadigen. Wat te doen als de interne systeembeheerder er niet is, of de fouten niet kan vinden? Externe service inhuren voor maatwerk gaat gepaard met relatief hoge kosten.

Risico: verwarring over verschillende versies
De historie van data kan vervagen of verloren raken bij uitwisselingen tussen verschillende software oplossingen. Het kan voorkomen dat men al in versie 5 van het architectuurmodel aan het werken is, terwijl de planning nog gebaseerd is op de eerste versie. Er is geen centrale plaats waarin inzichtelijk wordt wie waarom welke wijzigingen heeft doorgevoerd. Verwarring hierover leidt snel tot hoge faalkosten in het project.

Aansluitend op versiebeheer is het gebrek aan inzicht in de samenhang van data. Data kan op verschillende manier geregistreerd worden in systemen. Bakstenen worden bijvoorbeeld in m2 begroot, per stuk ingekocht en per pallet geleverd. Deze informatie consequent in alle systemen gebruiken is vaak onmogelijk.

Risico: wie draagt verantwoordelijkheid voor werkend systeem?
Tot slot heeft men geen garanties. Er zal geen partij zijn die garant wil staan voor een goed werkende en veilige projectomgeving. De risico’s zullen bij het koppelen van deeloplossingen geheel bij de bouwpartij zelf liggen. De vraag is te stellen of bouwpartijen de verantwoordelijk zelf kunnen dragen terwijl hun core business het realiseren van bouwprojecten is?

Eén BIM systeem een utopie?
In de ideale wereld is er één systeem die wordt aangeboden door één partij waarin alle projectfases zijn te beheren. Doordat slechts één gespecialiseerde partij de software levert kunnen zij garanties leveren waar eerder geen andere partijen verantwoordelijkheid konden of wilden nemen. De leverancier van de automatiseringsoplossing kan doordat het haar core business is een betere kwaliteit leveren tegen lagere kosten en risico’s. De bouwpartij hoeft hiervoor geen eigen kennis in huis te hebben waardoor de focus op het primaire bedrijfsproces kan liggen.

Binnen de software oplossingen van VanMeijel evolueert projectinformatie in één systeem voor, tijdens en na het bouwproject. De integratie met BIM en ERP maakt deze totaaloplossing uniek. Hierdoor kunnen onnodige kosten en risico's worden voorkomen en kan de focus op het primaire proces komen te liggen: het bouwproject. Deze focus is geen overbodige luxe bij het realiseren van steeds complexere en meer risicovolle projecten.

Evenementen

webinar-certificaten-klein

Webinar | Certificaten: veilig werken met informatie in je bedrijfsprocessen

In Metacom en andere applicaties wordt dagelijks veel informatie geregistreerd. Deze steeds sneller verlopende uitwisseling van data en integratie en de eisen van gebruikers op het gebied van beschikbaarheid, stellen steeds hogere eisen aan de bescherming van informatie.

Lees verder

case studies

Digitale grondstromen registratie met Metacom Online

bekijk de case study

nieuws

raw-header

RAW 2020: moet ik updaten?

Elke vijf jaar wordt de RAW systematiek bijgewerkt conform wet- en regelgeving vanuit het CROW. Dit jaar gaat de RAW Standaard 2020 zijn intrede doen. Wat houdt dit in?

Lees verder