0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

Blockchain: potentie in de bouwketen? Een analyse van de pro’s en con’s

blockchain

Het modewoord van de afgelopen twee jaar? Dat is Blockchain. Volgens sommigen een revolutionaire technologie die te vergelijken is met de komst van het internet. Een technologie die dé oplossing moet zijn voor toekomstige samenwerkingen en digitalisering van processen. In vrijwel iedere sector is er aandacht voor, óók in de bouw. Maar kan blockchain een oplossing bieden voor problemen die we zien in de sector? Kan blockchain een revolutie teweegbrengen, en leiden tot kostenbesparing en efficiëntiewinsten? We hebben onderzoek laten doen door Robin Staring. Hij studeert Business Information Technology aan de Universiteit Twente en doet bij VanMeijel zijn afstudeeronderzoek rondom blockchain.

De populariteit van blockchain is in de laatste jaren flink toegenomen. Veelgehoord is: “We moeten iets met blockchain doen”, zonder te weten wat deze technologie is en waar het voor gebruikt kan worden. Er heerst dan al snel het sentiment dat blockchain een oplossing kan bieden voor elk probleem.

Blockchain, een onkraakbare informatieketting
Blockchain is een nieuw soort database waarin transacties opgeslagen kunnen worden. Dit kunnen allerlei soorten transacties zijn, zoals betalingen met een digitale munt. Denk hierbij aan de cryptomunt Bitcoin, de eerste en bekendste toepassing van blockchain. De transacties zijn blokjes informatie die digitaal ‘ondertekend’ zijn door beide partijen. Zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij, zoals een bank, wordt de informatie direct opgeslagen in de database. De opgeslagen informatie in de blockchain wordt onleesbaar gemaakt met cryptografie. Als de transactie goedgekeurd is en op de blockchain staat, is het onmogelijk om dit nog aan te passen.

“We moeten iets met blockchain doen”


Behoefte aan nieuwe technieken
Ook de bouwsector heeft haar ogen gericht op blockchain. Logisch, want de lage winstmarges van bouwprojecten maken duidelijk dat nieuwe methoden en technieken nodig zijn om productiviteit te verhogen en kosten te verlagen. Complexe problemen vragen om slimme oplossingen.

Het bouwproces optimaliseren? Data delen
Waar nog een grote slag te slaan valt is in de informatiedeling tussen bedrijven. Met BIM kan een grote stap worden gezet, maar daar zal het zeker niet bij blijven. Naarmate digitalisering toeneemt zal een steeds grotere hoeveelheid data beschikbaar komen.

De werkelijkheid is echter dat de meeste bouwbedrijven gesloten silo’s zijn, wat betreft hun data. Het delen van data vereist transparantie en vertrouwen. Het is een grote uitdaging om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Een oplossing die de transparantie verhoogt. Meer transparantie in data betekent meer inzicht in de kosten en baten van beide partijen.

Een oplossing voor transparantie en zekerheid
De vraag is of blockchain deze oplossing kan bieden. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van blockchain binnen bedrijven, en dan met name in de toeleveringsketen. Tussen ketenpartners wordt informatie in allerlei vormen vastgelegd en uitgewisseld: denk aan facturen, planningen en contracten. De blockchain dient zich hierbij aan als dé oplossing om transparantie en zekerheid te geven, zonder afhankelijk te zijn van een derde partij.

Maar.. het is ook complex
Het is echter nog lang niet praktisch om alles op de blockchain te doen. In veel gevallen voldoet blockchain namelijk niet aan de eisen van het probleem en voegt het veel complexiteit toe. Blockchain bevat dus verschillende nadelen. Ik licht er drie uit:

#1 “Garbage in, garbage out”
Blockchain gaat over het vastleggen van digitale middelen, zoals Bitcoin, die los staan van de fysieke wereld. In het geval van fysieke middelen, zoals het bouwen van een woning, moet data worden ingevoerd. Vaak gebeurt dit handmatig. Hierdoor is er geen zekerheid te bieden dat de ingevoerde data correct is en de werkelijkheid representeert.
Het principe “garbage in, garbage out” geldt hier dus even zo goed als bij een centraal beheerde oplossing. Alleen is er in het geval van blockchain geen centrale autoriteit aanspreekbaar als er iets fout gaat. Ook is vastgelegde data niet zomaar te corrigeren. Dit maakt de onveranderbare karakteristiek van blockchain niet altijd gewenst voor bedrijven.

#2 Kwetsbaar betreft veiligheid en vertrouwen
Hoewel je met een blockchain geen centrale autoriteit nodig hebt om iets vast te leggen, is daarmee de veiligheids- en vertrouwenskwestie nog niet opgelost. Smart contracts zijn praktisch onmogelijk te veranderen als ze eenmaal live zijn. Dit betekent dat je erop moet vertrouwen dat de blockchain-ontwikkelaars de contracten correct en bugvrij ontworpen hebben. En is een blockchain onvoldoende gedecentraliseerd? Dan is het voor partijen makkelijker om fraude te plegen. Daarnaast kunnen applicaties die gebruik maken van de blockchain kwetsbaar zijn voor inbraken.

#3 Beperkte schaalbaarheid
Er zitten op het moment limieten aan het aantal transacties dat het netwerk aankan. Ter vergelijking: het betalingssysteem van Visa verwerkt wereldwijd gemiddeld 2000 transacties per seconde. Bij Bitcoin momenteel is dit slechts acht transacties per seconde. Hierdoor is de technologie onvoldoende in staat om op grote schaal gebruikt te worden. Kleinschalige “permissioned” blockchains zijn sneller en efficiënter, maar gaan in tegen het decentralisatie-principe van blockchain. Er zijn op dit moment nieuwe oplossingen in de maak, zoals “sidechains” en “off-chain” protocollen. Deze oplossingen moeten het mogelijk maken om op een grotere schaal meer transacties te verwerken in een kortere tijd.

Potentie? Ja, in de financiële sector
De kans is zeer aanwezig dat blockchain grote gevolgen zal gaan hebben voor de financiële sector. Daar wordt namelijk sectorbreed met digitale middelen gewerkt. Denk aan aandelen, hypotheken, verzekeringen en betalingstransacties tussen klanten en banken. En hoewel de bouw niet zonder financiële middelen kan, is het niet de core-business. Er wordt in de bouw vooral met mensen en fysieke goederen gewerkt, en daar is de blockchain minder geschikt voor.

Blockchain: veelbelovend, maar nog niet gebruiksklaar
We hebben in deze blog verschillende eigenschappen van blockchain naast elkaar gelegd. De conclusie? Op dit moment is de blockchain technologie te jong om op grote schaal door bouwbedrijven gebruikt te worden. Hier moet eerst vooruitgang in komen. Gebeurt dat niet? Dan is het nog maar de vraag of blockchain een revolutie kan teweegbrengen en kan leiden tot de kostenbesparing en efficiëntiewinsten. Kortom, de technologie heeft nog veel doorontwikkeling en verdere experimentatie in het veld nodig.

Desondanks is het zeker de moeite waard om de ontwikkelingen van deze veelbelovende technologie te volgen. Naarmate de technologie volwassener wordt zal duidelijk worden of adoptie op grote schaal mogelijk is, of dat het beperkt zal blijven tot bepaalde nichemarkten. Ondertussen begint de hype zich al enigszins te bedaren, en is de tijd waarin alles wat los en vast zit gedecentraliseerd moet worden, voorbij. Het is nu van belang om het business probleem voorop te stellen en vooral kritisch te zijn over wat mogelijk is. Dan kan er pas écht vooruitgang worden geboekt.

gerelateerde blogs

Evenementen

Webinar_materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

nieuws

VanVelsen-mtco

Digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen essentieel voor veel bedrijven in de gww | Van Velsen Reflectielijnen

“Duizenden werkopdrachten per jaar en een veelvoud aan werkdocumenten die van de buiten- naar de binnendienst gaan en verwerkt moesten worden. Dat kan handiger”, dacht Jasper van Wilsem, controller bij Van Velsen Reflectielijnen (VVR). Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van belijning en markering. Vanaf 2018 heeft VVR met Van Meijel Automatisering een ware professionaliseringsslag ingezet, waarbij diverse documentstromen gedigitaliseerd zijn, waaronder het werkbonnenproces.

Lees verder