0527 61 47 67
Stuur ons een e-mail
Support
Aanmelden nieuwsbrief

naar overzicht

5 strategieën om hét digitale bouwbedrijf van de toekomst te worden

5 strategieen bouwbedrijf

Als je aan bouwen denkt, denk je al snel aan asfalt, beton, steen en hout. En waarschijnlijk niet direct aan digitalisering. Met bits en bytes leg je immers geen weg aan of een kantoorgebouw. Toch zijn er de afgelopen decennia in de bouwwereld al vele stappen gezet in het digitaliseren van bouwprocessen. Van de calculatie tot de planning en van digitaal uren registreren tot de complete financiële vastlegging in een ERP systeem. Kortom: het gaat best goed. Toch?

Als we wat dieper in het bouwproces kijken, dan zien we nog steeds veel papierstromen binnen bouwbedrijven. Uren, werkbonnen, schadeformulieren; er zijn nog veel aannemingsbedrijven waarbij aan het einde van de week al het papierwerk op kantoor wordt ingeleverd. De administratie kan vervolgens alles overtypen om het in een systeem te krijgen. Of dit simpeler kan? Nou en of! En als we nog een stap verder gaan, wat te denken van de impact die ontwikkelingen zoals BIM, Big Data, internet of things en robotisering kunnen hebben op je bedrijfsvoering?

Kortom: het is tijd om aan de slag te gaan met nieuwe werkwijzen. Er is nog een wereld te winnen in het verder digitaliseren van de bouw. Maar waar begin je? De volgende vijf strategieën helpen je op weg!

Stap 1: Ontwikkel je visie en communiceer deze vaak
Een duidelijke visie hebben op digitalisering is erg belangrijk. Een visie stuurt het gedrag van mensen aan, die je hard nodig hebt voor het behalen van successen! Om een visie te ontwikkelen, is het belangrijk dat je weet wat er speelt op het gebied van IT en dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen in de markt. Ken de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers, leveranciers, partners en medewerkers. Zie de kansen en bedreigingen. Lees en laat je inspireren door andere branches. Bepaal vervolgens wat je hier als bedrijf mee gaat doen. Ontwikkel een visie in samenspraak met anderen: zowel met je collega’s als met het management. En daarna? Blijf de visie communiceren; 100x vaker dan je denkt dat nodig is.

Stap 2: Kies je transformatiestrategie
Er zijn vervolgens meerdere manieren om de gewenste verandering te realiseren. De Caluwé & Vermaak onderscheiden vijf kleuren waarbij elke kleur staat voor een strategie om te veranderen. Zie hieronder:

Kies je digitale transformatie strategie

Soms kun je veranderingen doorvoeren door simpelweg macht in te zetten. Van ‘bovenaf’ leg je in dit geval de gewenste verandering op. Of je gaat zeer gestructureerd te werk: je gaat een blauwdruk maken van de verandering en gaat tot in detail alles plannen. Een andere manier is om mensen die bereid te zijn te veranderen te belonen en andersom te straffen wanneer hij of zij niet mee wil gaan. Of deze strategieën effectief zijn voor de digitale transformatie? Misschien wel. Wij bevelen echter ‘groen’ en ‘wit’ aan: creativiteit, leren en samenwerken zijn wat ons betreft de sleutel naar een succesvolle uitrol van de verdere digitalisering van je bedrijf. Bovendien geloven we erin dat deze twee strategieen meer toekomstbestendig zijn.

Visie en strategie digitale transformatie

Stap 3: Bouw een innoverende organisatie
Wanneer je de visie en transformatiestrategie helder hebt is het tijd om aan de slag te gaan. Dat betekent niet alleen het implementeren van een innoverend proces met de daarbij behorende technologie, maar juist ook met de mensen.  Dit laat zich het beste uitdrukken in de volgende formule:

(nieuwe werkmethoden + nieuwe technologie) x nieuw gedrag = succes.
 

Stel: je hebt een manier bedacht om veel efficiënter te kunnen werken. Daarnaast heb je ook de technologie in huis die perfect jouw gewenste manier van werken ondersteund. Zowel voor de nieuwe werkmethode als de nieuwe technologie krijg je een ‘10’. Wanneer je echter geen aandacht hebt gegeven aan de mensen om nieuw gedrag aan te leren (score 0), dan is het uiteindelijke resultaat ook ‘0’.  Wat dus maar wil zeggen: geef aandacht aan de mensen in je organisatie om nieuw gedrag aan te leren. Zij zijn zeer bepalend voor het uiteindelijke succes van een gewenste verandering.

Stap 4: werk aan een beperkt aantal topdoelen
De waan van de dag, oftewel het gewone werk, staat nogal eens haaks op de strategische doelen die zijn gesteld. Wanneer er weinig focus is op het realiseren van nieuwe doelen, zal de korte termijn het winnen. Dit komt vaak doordat er teveel doelen worden gesteld. Kijk eens naar onderstaand schema. Hieruit blijkt: wanneer je een beperkt aantal doelen stelt, kun je die ook halen. Wanneer je teveel doelen stelt, is de kans groot dat je zelfs geen één doel haalt. Kortom: beperk het aantal topdoelen. Zet consequent kleine stappen en werk in een ritme van kwartalen. Dan krijg je pas echt focus!

Focus op beperkt aantal doelen voor digitaal bouwen

Stap 5: gebruik de innovators en early adopters
In het verlengde van de vorige stap is het niet onbelangrijk om de juiste mensen aan je doelen te laten werken. Maar wie zijn de juiste mensen? Bedoelen we daarmee iedereen? Dat zal natuurlijk ideaal zijn. Realistisch is dat echter niet: er zullen namelijk altijd mensen zijn die geen baat bij verandering hebben. Of gewoon anderen volgen. Richt je daarom op de mensen die de gewenste veranderingen met enthousiasme ontarmen. Of om in termen van onderstaande cyclus te blijven: richt je op de innovators en early adopters in je organisatie. De rest volgt uiteindelijk vanzelf.

Richt je op de juiste mensen met digitaal bouwen

Ga aan de slag met digitalisering
Wacht niet te lang met het omarmen van nieuwe technologieën. Voor je het weet halen je concullega’s  je in omdat zij in staat zijn om tegen minder kosten, betere projecten op te leveren. Ontwikkel een visie, richt je op een beperkt aantal doelen en ga aan de slag met de mensen die de kartrekker willen zijn van de verandering. De volgende stap in digitalisering komt zo dichtbij!

Zou je hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op of lees nog eens rustig over onze producten.

gerelateerde blogs

Met Metacom transformeren naar <b>Digitaal Bouwen</b> | Blog Frans van Meijel

Met Metacom transformeren naar Digitaal Bouwen | Blog Frans van Meijel

Alom wordt de stelling geponeerd dat het klassieke bouwen voorbij is en dat we naar een geheel andere manier van bouwen gaan. Er komen dan allerlei kreten voorbij zoals disruptive innovation, digitale transformatie, Big Data, Internet of things, robotisering en de term BIM die we al veel langer kennen.

Een <b>nieuwe fase</b> in onze geschiedenis

Een nieuwe fase in onze geschiedenis

Dit jaar bestaat VanMeijel 29 jaar. We kunnen terugkijken op een succesvolle historie. We zijn in drie decennia gegroeid van een eenmansbedrijf met een calculatieoplossing naar een organisatie die voor ongeveer tweehonderdvijftig bedrijven een groot deel van hun bedrijfsautomatisering verzorgt. Dagelijks werken er nu zo’n tienduizend mensen met Metacom.

Evenementen

Webinar_materieelverhuur_klein

Webinar | Materieelverhuur in Metacom: een optimaal proces

Materiaal en materieel zijn kostbare activa binnen jouw organisatie. Dit wil je goed kunnen beheren, om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Waar is het, wat kost het, wat zijn de opbrengsten? Optimaliseer daarom je materieelverhuur proces met Metacom.

Lees verder

case studies

Realtime inzicht in logistieke planning

bekijk de case study

nieuws

VanVelsen-mtco

Digitaliseren van kritische bedrijfsprocessen essentieel voor veel bedrijven in de gww | Van Velsen Reflectielijnen

“Duizenden werkopdrachten per jaar en een veelvoud aan werkdocumenten die van de buiten- naar de binnendienst gaan en verwerkt moesten worden. Dat kan handiger”, dacht Jasper van Wilsem, controller bij Van Velsen Reflectielijnen (VVR). Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van belijning en markering. Vanaf 2018 heeft VVR met Van Meijel Automatisering een ware professionaliseringsslag ingezet, waarbij diverse documentstromen gedigitaliseerd zijn, waaronder het werkbonnenproces.

Lees verder